SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JANTAR”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000069684
Numer REGON: 001272232
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu35Data dokonania wpisu2021-10-12
Sygnatura akt[KO.IX NS-REJ.KRS/5405/21/769]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-07 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012722322001-12-07 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JANTAR”2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KOSZALINIE NR w rejestrze 5492001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2001-12-07 do dziś
2. Adresulica FRANCISZKAŃSKA nr domu 41 „B” nr lokalu 6 kod pocztowy 75-247 poczta KOSZALIN 2004-02-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.02.1998 R. 25.06.2001 R. PAR. 4.2001-12-07 do dziś
229.06.2009 R., NOWE BRZMIENIE STATUTU2010-01-29 do dziś
330.07.2018R. ZMIENIONO: TYTUŁ DZIAŁU II; §9, §10, §11, §16, §17, §18, §19, §20, §21; TYTUŁ DZIAŁU V, §22, §25, §29 UST. 1 I 5, §50, §51, §53, §69, §70, §71, §72, §91, §94, §99, §100, §101 PKT 1, §101 PKT 2, §102 PKT 1, §102 PKT 3, §103 PKT 1, §103 PKT 2, §103 PKT 6, §105 PKT 2, §106 PKT 1, §108 PKT 2, §110, §111 PKT 1, §115 PKT 1, §115 PKT 2, §115 PKT 3, §115 PKT 4, §115 PKT 5, §117 PKT 1, §117 PKT 2, §117 PKT 3; SKREŚLONO: §13 PKT 2, §38 PKT 16, §54, §55, §56, §68, §93 UST. 2; DODANO: TYTUŁ PO §9; UST.1 W DZIALE VI §24; SŁOWA W UST.2,4 I 5; ZDANIE W UST. 1§28.2018-10-11 do dziś
416.07.2021, SKREŚLONO: & 11; &18 UST 5,7,9,10; & 24 UST. 5, ZDANIE 3; & 29 UST. 3, & 38 UST 1 PKT. 10,11, 12, 13, 14, 15, 17, & 53-68 (II CZ DZIAŁ 1); & 80; & 85-90; & 97; & 108-112. DODANO : & 24 UST 2 1; & 37 UST. 3. NOWE BRZMIENIE: & 4 UST 1, &5 TYTUŁ DZIAŁU II; & 9, & 10, &14 UST. 3; & 16 UST 3 I 6; & 18 UST. 3; & 24 UST 1 1, 2, 4; &27 UST 1,2,4; & 28 UST. 2; &29 UST.4; &35, &36, &48 UST. 3; &69 UST1, & 78, & 81-84, &91 UST. 1 (ZMIANA NUMERACJI NA 1-6); &102; &103 UST.1; UST.6; & 104; & 105 UST. 3, & 114 UST 2 I 4. NOWY PODZIAŁ NA CZĘŚCI.2021-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPANKIEWICZ2010-06-11 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MAŁGORZATA2010-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA2010-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-11 do dziś
21. NazwiskoMAZUREK2010-06-11 do dziś
2. ImionaURSZULA2010-06-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-06-11 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2010-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-11 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKA2021-10-12 do dziś
2. ImionaRENATA2021-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-12 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKADLEC2021-10-12 do dziś
2. ImionaIWONA BARBARA2021-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEJNICZAK2015-09-09 do dziś
2. ImionaJANINA KAZIMIERA2015-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-09-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZYBISTY2019-10-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW WOJCIECH2019-10-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-29 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2010-01-29 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-01-29 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2010-01-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01. -31.12.2001 data złożenia 30.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01. -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01. -31.12.20012002-08-06 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 ROK data złożenia 22.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 ROK2003-08-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 31.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-02 do dziś
4data złożenia 19.01.2006 okres 2004 R.2006-05-08 do dziś
5data złożenia 14.07.2008 okres 2005 R.2008-08-19 do dziś
6data złożenia 14.07.2008 okres 2006 R.2008-08-19 do dziś
7data złożenia 26.11.2008 okres 2007 R.2008-12-12 do dziś
8data złożenia 30.06.2009 okres 2008 R.2009-07-03 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 2009 R.2010-07-16 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 2010 R.2011-08-02 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 2011 R.2012-07-24 do dziś
12data złożenia 01.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-03 do dziś
13data złożenia 22.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
15data złożenia 18.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
17data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
18data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
19data złożenia 28.01.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-28 do dziś
20data złożenia 19.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12004 R.2006-05-08 do dziś
22005 R.2008-08-19 do dziś
32006 R.2008-08-19 do dziś
42007 R.2008-12-12 do dziś
52008 R.2009-07-03 do dziś
62009 R.2010-07-16 do dziś
72010 R.2011-08-02 do dziś
82011 R.2012-07-24 do dziś
92012 ROK2013-07-03 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 ROK2003-08-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 ROK2004-07-02 do dziś
32004 R.2006-05-08 do dziś
42005 R.2008-08-19 do dziś
52006 R.2008-08-19 do dziś
62007 R.2008-12-12 do dziś
72008 R.2009-07-03 do dziś
82009 R.2010-07-16 do dziś
92010 R.2011-08-02 do dziś
102011 R.2012-07-24 do dziś
112012 ROK2013-07-03 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-01-28 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-19 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów