SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JELONKI”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000069548
Numer REGON: 011049377
Numer NIP: 5250009950
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-12
Ostatni wpis Nr wpisu85Data dokonania wpisu2022-11-09
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/54963/22/365]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-12 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 011049377 NIP 52500099502009-04-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „JELONKI”2001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY -WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr. w rejestrze 30572001-12-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA-BEMOWO miejscowość WARSZAWA2001-12-12 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH nr domu 4A kod pocztowy 01-381 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2020-10-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu17.11.19912001-12-12 do dziś
219.12.2002 R. UCHWAŁA NR 1/2002 O ZMIANIE TREŚCI STATUTU I NADANIU MU NOWEJ TREŚCI, STANOWIĄCEJ TEKST JEDNOLITY.2003-01-23 do dziś
3UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 11/2003 Z 30.06.2003 R. O WPROWADZENIU ZMIAN W TREŚCI STATUTU, ZMIENIONO: § 4 PKT 4, § 11 PKT 9, § 13 UST. 1 PKT 1 I 2, § 23 UST. 1, § 25 UST. 1, § 32, § 34, § 35, § 36 UST. 1, § 37, § 38 UST. 2, § 41, § 42 UST. 2, § 43 UST. 2, § 47 UST. 1, 2 I 4, § 48 UST. 1, § 50, § 53, § 55 UST. 1, § 56 UST. 2, § 57 UST. 1, § 57 UST. 3, § 62 UST. 1, § 62 UST. 2, § 63 UST. 2, § 69 UST. 2, § 71 UST. 3 I 4, § 72 UST. 3, § 74 UST. 1, § 77, § 85 PKT 5 I 13, § 99 UST. 5, § 108 UST. 2 I 4, § 115 UST. 2 I 3, § 117, § 121. DODANO: W § 4 PKT 3A, W § 11 PKT 9A, § 32 A, W § 33 UST. 7, W § 36 UST. 3, W § 37 UST. 2 I 3, § 39 A, ROZDZIAŁ 4 A, § 46 A, W § 47 W UST. 1 PKT 4 I 5, W § 47 UST. 5 I 6, W § 48 UST. 3 I 4, W § 49 UST. 3, W § 57 UST. 5, § 59 A, W § 69 UST. 3. WYKREŚLONO: W § 48 W UST. 1 PKT 3, § 51, § 86 W UST. 2 PKT 5.2003-08-28 do dziś
4UCHWAŁA ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI NR 11/2003 Z 30.06.2003 R. ZMIANA § 47 A STATUTU.2004-06-01 do dziś
527.10.2005 R. § 3, § 6 UST. 2, § 11, § 12, § 13 UST. 1 PKT 1, § 16, § 18, § 19, § 22A, § 27, § 28, § 32A, § 32B, § 33, § 39A, § 46A, § 47, § 47A, § 48, § 50, § 71, § 71, § 74, § 105, § 120, § 122, § 123, § 124, § 83 UST. 2, § 84, § 89, § 90A, § 94, § 97 UST. 1, § 102A.2006-02-09 do dziś
629.11.2007 R., ZMIANA BRZMIENIA CAŁEGO STATUTU SPÓŁDZIELNI2008-02-13 do dziś
720.08.2008 R. PARAGRAFY ZMIENIONE: § 74 UST. 2, § 82 UST. 4 PKT 1, § 92 UST. 22009-04-23 do dziś
817.09.2011 R. § 3 -OZNACZENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI JAKO UST. 1 ORAZ DODANIE UST. 2. § 7 -DODANIE UST. 3 (PO UST. 2) ORAZ ZMIANA NUMERACJI DOTYCHCZASOWEGO UST. 3 NA UST. 4. DODANE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 1 UST. 4, § 6 UST. 4, § 11 UST. 2 PKT 14, § 12 UST. 1 PKT 8 I 9, § 64 UST. 4 I 5. ZMIENIONE JEDNOSTKI REDAKCYJNE: § 9 UST. 2, § 10 UST. 1, § 18 UST. 5 PKT 1, § 49 UST. 1, § 50 UST. 1 PKT 3, § 50 UST. 2, § 51 UST. 1 I 2, § 52 UST. 1 I 2, § 58 UST. 2, § 59, § 64 UST. 2 I 3, § 65 UST. 1, § 74 UST. 1 I 2, § 75 UST. 1 I 2, § 85 PKT 5, § 92 UST. 5 I 7, § 93 UST. 1 PKT 2 I 3, § 94 UST. 1, § 97 UST. 1, § 102 UST. 2, § 108 UST. 2, § 109 UST. 2, § 111 UST. 3, § 113. USUNIĘTE. PO § 49 ROZDZIAŁ 6 -WYKREŚLONO SŁOWA WSTĘPU, § 109 UST. 5. ZMIANA NUMERACJI: § 92 UST. 7 I 8 NA UST. 8 I 9, § 109 UST. 6 NA UST. 5.2011-11-08 do dziś
9UCHWAŁA NR 2 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JELONKI” Z DNIA 08 WRZEŚNIA 2012 R. WYKREŚLONO: § 3 UST. 2 PKT C) ORAZ § 129. ZMIENIONO § 3 UST. 2 PKT D), § 3 UST. 2 PKT 3) I § 3 UST. 2 PKT F) A TAKŻE § 74 UST. 2, § 93 UST. 1 PKT 2), § 93 UST. 1 PKT 12), § 94 UST. 5, § 96, § 97 UST. 1, § 97 UST. 2, § 114 UST. 4, § 114 UST. 5, § 127, § 128.2013-01-29 do dziś
1022.06.2013 R., ZMIANA § 13 UST. 1 PKT 2, § 82 UST. 3, § 83 UST. 1, § 92 UST. 2.2013-10-25 do dziś
1110.06.2017R - ZMIANA W § 92 POPRZEZ DODANIE UST. 102017-07-04 do dziś
12ZMIANA STATUTU DOKONANA W DN. 26.05.2018R - ZMIANA W § 1, § 3, § 4, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 24, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 39, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 58, § 59, § 60, § 61, § 62, § 63, § 66, § 69, § 72, § 74, § 78, § 83, § 90, § 93, § 99, § 105, § 109, § 110, § 113, § 118, § 121, § 124, § 128.2018-08-08 do dziś
1315.06.2019 R., ZMIANA §92, §94 I §972019-08-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-12 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPODZIAŁ2001-12-12 do dziś
2. Opis sposobu powstania podmiotuUCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „STARÓWKA” Z DNIA 10.IX.1991 R. O PODZIALE SPÓŁDZIELNI2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. NazwaMIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „STARÓWKA”2001-12-12 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR SPÓŁDZIELNI2001-12-12 do dziś
3. Numer w rejestrzeARS I 2012001-12-12 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY2001-12-12 do dziś
5. Numer REGON0004897742001-12-12 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-12-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSAKOWSKI2021-10-06 do dziś
2. ImionaSYLWESTER2021-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-10-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2021-10-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-10-06 do dziś
24. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -ZA-CA PREZESA2001-12-12 do dziś
31. NazwiskoDOBRZYŃSKI2002-08-24 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2002-08-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-08-24 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU -ZASTĘPCA PREZESA2002-08-24 do dziś
41. NazwiskoTAJCHMAN2003-10-07 do dziś
2. ImionaJERZY2003-10-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-07 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-07 do dziś
51. NazwiskoGOZDOWSKA2005-06-08 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2005-06-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2005-06-08 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2005-06-08 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2005-06-08 do dziś
61. NazwiskoZAWISTOWSKI2010-01-28 do dziś
2. ImionaADAM WOJCIECH2010-01-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-01-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-05-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-01-28 do dziś
75. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-01-25 do dziś
81. NazwiskoROMANIUK2018-11-28 do dziś
2. ImionaADAM SZYMON2018-11-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-11-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-11-28 do dziś
91. NazwiskoPUCEK2019-11-07 do dziś
2. ImionaRADOSŁAW ANTONI2019-11-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-11-07 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2021-01-25 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-11-07 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-08-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHONCZAR2019-08-30 do dziś
2. ImionaMARIA KRYSTYNA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABICKA2019-08-30 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA JOLANTA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
32. ImionaADAM SZYMON2015-06-15 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĄK2019-08-30 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PIOTR2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZIŃSKA2019-08-30 do dziś
2. ImionaMAGDALENA ANNA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁCZYŃSKI2019-08-30 do dziś
2. ImionaMACIEJ TADEUSZ2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOCZARA2019-08-30 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA MARIA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKULA2019-08-30 do dziś
2. ImionaBOŻENA ZOFIA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCHNIO2019-08-30 do dziś
2. ImionaZENON ROMAN2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaTAZBIR2019-08-30 do dziś
2. ImionaBARBARA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOZŁOWSKA2019-08-30 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA JÓZEFA2019-08-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-08-30 do dziś
121. Nazwisko\Nazwa lub firmaTROJANOWSKI2016-09-05 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF WALDEMAR2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
131. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINIK2016-09-05 do dziś
2. ImionaBEATA IRMINA2016-09-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-05 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoSZOLC2020-08-04 do dziś
2. ImionaJOANNA BARBARA2020-08-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-04 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaREPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JELONKI” ORAZ DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W TYM ZAWIERANIA, PODPISYWANIA, ZMIANY, WYPOWIEDZENIA, ROZWIĄZYWANIA I WYKONYWANIA WSZELKICH UMÓW ZAWIERANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)2020-08-04 do dziś
21. NazwiskoOLAK2022-03-02 do dziś
2. ImionaALICJA ANNA2022-03-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-02 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JELONKI” ORAZ DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W TYM ZAWIERANIA, PODPISYWANIA, ZMIANY, WYPOWIEDZENIA, ROZWIĄZYWANIA I WYKONYWANIA WSZELKICH UMÓW ZAWIERANYCH W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BEZ OGRANICZEŃ KWOTOWYCH WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI (REPREZENTACJA ŁĄCZNA).2022-03-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy190 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2013-04-29 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-04-29 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2013-04-29 do dziś
468 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2013-04-29 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 23.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-26 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.08.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-08-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 26.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004-31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.20042005-08-17 do dziś
4data złożenia 13.10.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-10-18 do dziś
5data złożenia 11.10.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-11-22 do dziś
6data złożenia 04.09.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
7data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
8data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
9data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
10data złożenia 13.07.2012 okres 01-01-2011 DO 31.12-20112012-07-26 do dziś
11data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
12data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
13data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
14data złożenia 14.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
15data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
16data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
17data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
18data złożenia 30.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
19data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-10-18 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-11-22 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
701-01-2011 DO 31.12-20112012-07-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-11-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
701-01-2011 DO 31.12-20112012-07-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-26 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-10-18 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-11-22 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-09-16 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-09-24 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-08-10 do dziś
801-01-2011 DO 31.12-20112012-07-26 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-17 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-18 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-03 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-14 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-08 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów