„ENA WENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000069430
Numer REGON: 192471466
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2022-03-08
Sygnatura akt[RDF/370907/22/885]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 192471466 NIP 58620565382010-09-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ENA WENT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W GDAŃSKU, nr w rejestrze 154982001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDYNIA gmina M. GDYNIA miejscowość GDYNIA2007-10-17 do dziś
2. Adresmiejscowość GDYNIA ulica CHWASZCZYŃSKA nr domu 9 kod pocztowy 81-571 poczta GDYNIA kraj POLSKA 2007-10-17 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI ZAWARTA W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO 12 GRUDNIA 2000 R. PRZED NOTARIUSZ HANNĄ WAROŃSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ GDYNIA PLAC KASZUBSKI 8/209, REPERTORIUM A NR 8522/2000 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 28 CZERWCA 2001 R. DOKONANA U NOTARIUSZA ADAMA WASAKA W GDAŃSKU UL. WAJDELOTY 18/1 REPERTORIUM A 2488/2001 ZMIENIONO PAR. 3, 6 DODANO UST. 9 W PAR. 172001-12-06 do dziś
205.05.2004 REP. A 2197/2004 ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW CIECHANOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WITOLD OGIEGŁO W GDAŃSKU, ZMIANA PAR. : 8, 9, 11, 17, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2004-08-04 do dziś
3AKT NOTARIALNY ZOSTAŁ SPORZĄDZONY DNIA 26.09.2007 R., REPERTORIUM A NUMER 16054/2007 NOTARIUSZ MARII DAMBEK, PROWADZĄCEJ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W GDAŃSKU PRZY UL. CHLEBNICKIEJ 45/46/3; ZMIANIE ULEGŁ PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2007-10-17 do dziś
422 CZERWCA 2010 R. PER. A NR 16849/2010, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA MĘDRASIA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MĘDRAŚ I SZULC SPÓŁKA PARTNERSKA W GDAŃSKU -ZM. PAR. 6, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15 UST. 2, 4 I 6, PAR. 17 UST. 1, 4, 6, 7, 8 SKREŚLENIE PAR. 17 UST. 9 I PAR. 18 ZM.NUMERACJI PAR. 19-21 TEKST JEDNOLITY2010-09-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄTNY2010-09-01 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2010-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.125,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUK2010-09-01 do dziś
2. ImionaADAM DARIUSZ2010-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały201 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.125,00 ZŁ2020-12-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2010-09-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50250,00 ZŁ2006-03-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2010-09-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAJDUK2010-09-01 do dziś
2. ImionaADAM DARIUSZ2010-09-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2010-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKĄTNY2006-03-14 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JACEK2006-03-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-03-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-03-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2010-09-01 do dziś
246 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2020-07-01 do dziś
233 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-07-01 do dziś
333 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2020-07-01 do dziś
443 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-07-01 do dziś
527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-07-01 do dziś
635 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2020-07-01 do dziś
743 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-07-01 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2020-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20.12.2000-31.12.2001 data złożenia 01.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 20.12.2000-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20.12.2000-31.12.20012002-08-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 14.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 22.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-23 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-24 do dziś
6data złożenia 07.05.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
7data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
8data złożenia 19.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
10data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
13data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
14data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
15data złożenia 19.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
16data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
17data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
18data złożenia 17.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
19data złożenia 11.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
20data złożenia 28.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
21data złożenia 08.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-08-24 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-28 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-02 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-01 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-29 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-10 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-18 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-11 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-28 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów