BUDOMAT SPÓŁKA JAWNA E.BORUCKA, A.SZULKOWSKA, M.BORUCKA, R.SZULKOWSKI

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000069387
Numer REGON: 010570511
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2021-04-23
Sygnatura akt[RDF/287943/21/629]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010570511 NIP 12500014902009-04-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUDOMAT SPÓŁKA JAWNA E. BORUCKA, A. SZULKOWSKA, M. BORUCKA, R.SZULKOWSKI2009-04-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina WOŁOMIN miejscowość WOŁOMIN2001-12-06 do dziś
2. Adresulica SZARA nr domu 5 miejscowość WOŁOMIN kod pocztowy 05-200 poczta WOŁOMIN kraj POLSKA 2001-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki121 CZERWCA 2001 ROKU2001-12-06 do dziś
230.08.2006 R. -DODANO W PAR. 6 PKT 6, 7, 8, 9, 10.2006-09-11 do dziś
331.03.2009 R. ZMIANA PAR. 2, PAR. 7, PAR. 10, PAR. 6 I PAR. 11 DOPISANIE PAR. 11A I PAR. 11B2009-04-29 do dziś
431.03.2010 ROKU ZMIANA: PREMBUŁY, PAR. 7, 102010-04-14 do dziś
5ANEKS Z DNIA 24 CZERWCA 2010 R. -ZMIANA PREAMUŁY ORAZ PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI2010-08-30 do dziś
605.10.2020 R. - ZMIANA § 6.2020-10-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-06 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale21 CZERWCA 2001 ROKU ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW FIRMU BUDOMAT S.C. W SKŁADZIE: ELŻBIETA BORUCKA, ANNA SZULKOWSKA, JAN BORUCKI, ROBERT SZULKOWSKI PODJĘTO UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĄ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaBUDOMAT SPÓŁKA CYWILNA ELŻBIETA BORUCKA, ANNA SZULKOWSKA, JAN BORUCKI, ROBERT SZULKOWSKI2001-12-06 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-06 do dziś
3. Numer w rejestrzeRH-7610/3969/92/952001-12-06 do dziś
5. Numer REGON0105705112001-12-06 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
2. ImionaMAŁGORZATA2009-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-04-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBIK2010-04-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2010-04-14 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2010-04-14 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2010-04-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCKA2001-12-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-06 do dziś
4
4. Numer KRSTAK2001-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-06 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULKOWSKA2001-12-06 do dziś
2. ImionaANNA2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-06 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULKOWSKI2001-12-06 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
4. Numer KRSTAK2001-12-06 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-06 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-06 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW ODDZIELNIE /ZGODNIE Z ART. 29 PAR. 1 K.S.H./2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZUBIK2010-04-14 do dziś
2. ImionaTOMASZ2010-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORUCKA2009-04-29 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA2009-04-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-04-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULKOWSKA2001-12-06 do dziś
2. ImionaANNA2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULKOWSKI2001-12-06 do dziś
2. ImionaROBERT TOMASZ2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoBORUCKA2010-04-14 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2010-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-04-14 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2010-04-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-04-29 do dziś
241 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2009-04-29 do dziś
343 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-04-29 do dziś
443 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-04-29 do dziś
546 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE2009-04-29 do dziś
646 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-04-29 do dziś
747 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-04-29 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2020-10-27 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2020-10-27 do dziś
268 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-10-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 15.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2003-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 R. data złożenia 25.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 R.2004-07-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 data złożenia 08.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 20042005-06-13 do dziś
4data złożenia 28.06.2006 okres 20052006-07-11 do dziś
5data złożenia 20.06.2007 okres 20062007-06-26 do dziś
6data złożenia 13.05.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-05-19 do dziś
7data złożenia 06.05.2009 okres 20082009-05-18 do dziś
8data złożenia 11.03.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-03-18 do dziś
9data złożenia 30.03.2011 okres 2010 R.2011-04-04 do dziś
10data złożenia 04.04.2012 okres 20112012-04-16 do dziś
11data złożenia 07.05.2013 okres 20122013-05-20 do dziś
12data złożenia 08.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
13data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
14data złożenia 11.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
15data złożenia 26.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
16data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
17data złożenia 06.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
18data złożenia 03.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
19data złożenia 23.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-07-11 do dziś
220062007-06-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-05-19 do dziś
420082009-05-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-03-18 do dziś
62010 R.2011-04-04 do dziś
720112012-04-16 do dziś
820122013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-06 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów