SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BATORY”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000069312
Numer REGON: 001221418
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-01-23
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-10-05
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/23566/23/75]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-01-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012214182002-01-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BATORY”2002-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 9792002-01-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CHORZÓW gmina M. CHORZÓW miejscowość CHORZÓW2002-01-23 do dziś
2. Adresulica KS.BPA J.GAWLINY nr domu 33 kod pocztowy 41-506 poczta CHORZÓW 2002-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11.STATUT UCHWALONO DNIA 1985.08.02 -ZAREJESTROWANO 1985-11-26. 27.06.2001 R. UCHWALONO NOWY STATUT2002-01-23 do dziś
204.06.2003 R. ZMIENIONO DOTYCHCZASOWY STATUT W CAŁOŚCI UCHWALONO NOWY STATUT2004-06-01 do dziś
3UCHWAŁĄ NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW Z 16 CZERWCA 2004 R. ZMIENIONO PAR. 3 UST. 3, PAR. 6 UST. 1 ORAZ PAR. 45 UST. 2 STATUTU.2004-07-16 do dziś
41.STATUT UCHWALONO DNIA 16.06.2004 R.ZAREJESTROWANO DNIA 30.11.2004 R. 2.ZMIANY DO STATUTU UCHWALONO DNIA 07.06.2006 R. PAR. 4 UST. 1, PAR. 4 UST. 2, W PAR. 4 WYKREŚLA SIĘ UST. 3, W PAR. 5 UST. 1 DODAJE SIĘ PKT 9, W PAR. 7 UST. 1 ZMIENIA SIĘ TREŚĆ PKT 2, 10, W PAR. 7 PO UST. 3 DODAJE SIĘ UST. 4-6, PAR. 8 UST. 2, PAR. 8 UST. 18, PAR. 8 UST. 19, PAR. 11 UST. 1, W PAR. 11 UST. 2 WYKREŚLA SIĘ PKT 6 I 7, W PAR. 12 UST. 2 WYKREŚLA SIĘ PKT 1, PAR. 13 UST. 2, PAR. 13 UST. 3, W PAR. 13 DODAJE SIĘ UST. 6 I 7, PAR. 15 UST 2, PAR. 15 UST. 3, W PAR. 16 WYKREŚLA SIĘ UST. 4, PAR. 18 UST. 3, PAR. 26, PAR. 34 UST. 7, PAR. 35 UST. 1, PAR. 36 UST. 1, PAR. 38 UST. 1, PAR. 38 UST. 2, W PAR. 38 WYKREŚLA SIĘ UST. 3-8, W PAR. 39 UST. 1 PKT 1, PAR. 39 UST. 1 PKT 5, W PAR. 39 DODAJE SIĘ W UST. 1 PKT 6, PAR. 39 UST. 3, PAR. 40 UST. 1, W PAR. 42 WYKREŚLA SIĘ UST. 2, W PAR. 43 WYKREŚLA SIĘ PKT 1, W PAR. 44 WYKREŚLA SIĘ UST. 1, PAR. 45 UST. 3, PAR. 46, W PAR. 51 WYKREŚLA SIĘ UST. 1 I 3, W PAR. 51 DODAJE SIĘ UST. 3, PAR. 54, W PAR. 56 PO UST. 1 DODAJE SIĘ UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 58 UST. 1 I 2, PAR. 59 UST. 1, PAR. 59 UST. 2, PAR. 60 UST. 1 I 2, W PAR. 75 PO UST. 1 DODAJE SIĘ UST. 1 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 75 UST. 5, PAR. 75 UST. 6, PAR. 78 UST. 2, PAR. 83, W PAR. 87 PO UST. 2 DODAJE SIĘ UST. 2 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 96 UST. 1, PAR. 100, PAR. 102 UST. 1, W PAR. 103 DODAJE SIĘ UST. 4, W PAR. 108 SKREŚLA SIĘ UST. 22006-08-07 do dziś
5ZMIENIONO PARAGRAFY: PAR. 2, PAR. 3, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 21, PAR. 23, PAR. 26, PAR. 28, PAR. 29, PO PAR. 29 DODAJE SIĘ PAR. 29 ZE ZNACZKIEM 1, ZAPIS ZAWARTY W PAR. 30 STAJE SIĘ PAR. 30 UST. 1, PO KTÓRYM DODAJE SIĘ UST. 2 I 3, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 37, PAR. 38, PO PAR. 38 DODAJE SIĘ PAR. 38 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 39, PAR. 40, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 44, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 58, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 69, PAR. 71, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 77, 78, PO PAR. 79 DODAJE SIĘ PAR. 79 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 86, PAR. 88, PAR. 89, PAR. 90, PAR. 92, PAR. 94, PAR. 96, PAR. 97, PAR. 98, PAR. 99, PO PAR. 99 DODAJE SIĘ PAR. 99 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 101, PAR. 103, PAR. 109, PAR. 110.2008-02-29 do dziś
629.06.2017R. PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU JEDNOLITEGO STATUTU- OD § 1 DO § 84 W MIEJSCE POPRZEDNIEGO OD § 1 DO § 1102017-10-26 do dziś
7NOWY STATUT UCHWALONY DNIA 30.06.2018 R. UCHWAŁĄ NR 15/2018 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BATORY” OD § 1 DO § 75. TRACI MOC STATUT UCHWALONY UCHWAŁĄ NE 13/2017 WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BATORY” Z DNIA 29.06.2017 R.2018-09-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-01-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-01-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD (PEŁNOMOCNIK). (PAR. 77 UST. 1 STATUTU SPÓŁDZIELNI)2002-05-15 do dziś
OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD (PEŁNOMOCNIK)2010-08-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoFRANEK2010-08-16 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2010-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2010-08-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-16 do dziś
21. NazwiskoZNOJEK2002-01-23 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ KRZYSZTOF2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2002-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-23 do dziś
31. NazwiskoNEUKIRCH2002-01-23 do dziś
2. ImionaDANUTA ELŻBIETA2002-01-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-01-23 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2002-01-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-01-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTAWIARSKI2023-10-05 do dziś
2. ImionaJACEK2023-10-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-10-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOHL2022-12-20 do dziś
2. ImionaDOROTA MARIA2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUZYKANT2016-07-29 do dziś
2. ImionaJUSTYNA ALEKSANDRA2016-07-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-07-29 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2022-12-20 do dziś
2. ImionaDARIUSZ HENRYK2022-12-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-20 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoNEUKIRCH2017-10-26 do dziś
2. ImionaDANUTA ELŻBIETA2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDANUTA NEUKIRCH- ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU- PEŁNOMOCNICTWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W OBRADACH, DYSKUSJI I GŁOSOWANIACH WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH W KTÓRYCH SPÓŁDZIELNIA MA UDZIAŁY.2017-10-26 do dziś
21. NazwiskoFRANEK2017-10-26 do dziś
2. ImionaBEATA MAŁGORZATA2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaBEATA FRANEK- CZŁONEK ZARZĄDU- PEŁNOMOCNICTWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W OBRADACH, DYSKUSJI I GŁOSOWANIACH WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH W KTÓRYCH SPÓŁDZIELNIA MA UDZIAŁY.2017-10-26 do dziś
31. NazwiskoZNOJEK2017-10-26 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ KRZYSZTOF2017-10-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-10-26 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaIRENEUSZ ZNOJEK- PREZES ZARZĄDU- PEŁNOMOCNICTWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W OBRADACH, DYSKUSJI I GŁOSOWANIACH WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH W KTÓRYCH SPÓŁDZIELNIA MA UDZIAŁY.2017-10-26 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-26 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2017-10-26 do dziś
368 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2017-10-26 do dziś
481 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2017-10-26 do dziś
569 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2017-10-26 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-10-26 do dziś
782 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2017-10-26 do dziś
841 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-26 do dziś
966 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2017-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 11.07.2001 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002002-01-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 06.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 09.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-06-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 01.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-09 do dziś
6data złożenia okres 01.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
7data złożenia 10.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
8data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
9data złożenia 22.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-26 do dziś
10data złożenia 22.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
11data złożenia 16.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
12data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
13data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
14data złożenia 24.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
15data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
16data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
17data złożenia 11.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
18data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
19data złożenia 25.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
20data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
21data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
22data złożenia 08.11.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
23data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1NIE PODLEGA BADANIU2006-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-26 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-11-03 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-06-01 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-16 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-08-07 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-08-26 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-16 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-07-19 do dziś
901.01.2011 - 31.12.20112012-08-31 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-08-19 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-08 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-26 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-06 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-25 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-29 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-08 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów