ENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000069302
Numer REGON: 003469944
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2021-06-25
Sygnatura akt[RDF/303273/21/146]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIP0034699442001-12-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaENEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 7972001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE2001-12-06 do dziś
2. Adresulica GEN.J.SOWIŃSKIEGO nr domu 3 miejscowość GLIWICE kod pocztowy 44-101 poczta GLIWICE kraj POLSKA 2001-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.04.1988 R. PRZED NOTARIUSZEM MICHAŁEM GRAJNEREM W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W MIKOŁOWIE, REP. A NR 799/88 09.08.2001 R. PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ MIGIELSKĄ-CIOŁECKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH PRZY ULICY POWSTAŃCÓW WARSZAWY NR 4/2, REP. A NR 7864/2001 -ZMIANA: PAR. 2; PAR. 3; PAR. 7 UST. 1; PAR. 7 UST. 2; PAR. 7 UST. 3; PAR. 13; PAR. 14; PAR. 15; PAR. 22.2001-12-06 do dziś
217.04.2008 R. -REP. A NR 1786/2008, NOTARIUSZ ANNA MIGIELSKA-CIOŁECKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH -ZMIANA: § 3; § 8; § 10 UMOWY2008-05-27 do dziś
328.10.2008 R., NOTARIUSZ ADAM ROBAK, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 8048/2008 ZMIENIONO PAR. 15 UST. 12008-12-01 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaENEL-PC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-11-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2409727052014-11-14 do dziś
4. Numer KRS0000311554 2014-11-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 40.000, 00; -ZŁ2014-11-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-11-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGOŹDZIEWSKA2018-07-25 do dziś
2. ImionaBOŻENA2010-06-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-06-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-06-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-06-09 do dziś
24. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2001-12-06 do dziś
2. ImionaROMAN STANISŁAW2001-12-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2008-05-27 do dziś
233 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2008-05-27 do dziś
372 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2008-05-27 do dziś
471 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2019-01-21 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 29.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 7. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-05-11 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 02.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-04-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 29.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-04-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.20042005-04-26 do dziś
5data złożenia 07.04.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
6data złożenia 16.04.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-06-05 do dziś
7data złożenia 19.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
8data złożenia 23.11.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-12-30 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
10data złożenia 12.04.2012 okres 01.01.2010 -31.12.20102012-04-30 do dziś
11data złożenia 09.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
12data złożenia 03.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
17data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
18data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
19data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-06-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-12-30 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102012-04-30 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-04-24 do dziś
21.01.2005 -31.12.20052006-04-20 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-06-05 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-06-26 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-12-30 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-30 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102012-04-30 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-10-02 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-13 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-14 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-12 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-01 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów