CTC CLATRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000069004
Numer REGON: 012106380
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-06
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-09-12
Sygnatura akt[RDF/420012/22/97]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 012106380 NIP 52602094782007-08-16 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaCTC CLATRONIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W OPOLU, nr w rejestrze 22692001-12-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat OPOLE gmina OPOLE miejscowość OPOLE2017-01-23 do dziś
2. Adresmiejscowość OPOLE ulica UL. BRZESKA nr domu 1 kod pocztowy 45-960 poczta OPOLE kraj POLSKA 2017-01-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki119.11.1991 R., KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZA ZOFII KRYSIK W WARSZAWIE, REP. A NR 3620/1991.2001-12-06 do dziś
205.09.2002 R., NOTARIUSZ DOROTA KUZEBSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 5551/2002 ZMIANA PAR. 4, 6, 7, 15 UMOWY SPÓŁKI.2002-10-10 do dziś
320.09.2010 R., NOTARIUSZ EWA ŚWIĘTEK, KANCELARIA NOTARIALNA W OPOLU, REP. A NR 6812/2010, ZMIANA PAR. 2 I PAR. 42010-10-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLASSEN2001-12-06 do dziś
2. ImionaEMANUEL2001-12-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000,00 ZŁ2002-10-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-12-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ PROKURENCI.2001-12-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCLASSEN2001-12-06 do dziś
2. ImionaEMANUEL2001-12-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-12-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoŁUCKI2004-11-22 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TADEUSZ2004-11-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-11-22 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2004-11-22 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-10-15 do dziś
246 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2010-10-15 do dziś
347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-10-15 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-10-15 do dziś
552 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-10-15 do dziś
652 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2010-10-15 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-10-15 do dziś
846 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-03-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-07-03 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 29.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 25.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-06-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 14.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 - 31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-29 do dziś
5data złożenia 21.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
6data złożenia 08.08.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-08-16 do dziś
7data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
11data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
12data złożenia 27.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
13data złożenia 18.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
14data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
15data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
16data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
17data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18data złożenia 21.08.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-13 do dziś
19data złożenia 10.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-10 do dziś
20data złożenia 09.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
21data złożenia 12.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-10-19 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-13 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052006-06-26 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-04 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-05 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-12 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2012-31.12.20122013-08-28 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-08 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-08 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-30 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-01-13 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-09 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów