APTEKA „ZAMKOWA” U. LIS, Z. LIS, M. LIS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000068415
Numer REGON: 250860335
Numer NIP: 5140136096
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-03-09
Sygnatura akt[RDF/471692/23/285]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP2508603352004-08-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „ZAMKOWA” U. LIS, Z. LIS, M. LIS SPÓŁKA JAWNA2001-12-03 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina OSTRZESZÓW miejscowość OSTRZESZÓW2001-12-03 do dziś
2. Adresulica GORGOLEWSKIEGO nr domu 4 kod pocztowy 63-500 poczta OSTRZESZÓW 2005-09-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki119.11.2001 UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-12-03 do dziś
201.08.2005 R. ZMIENIONO §1.2005-09-19 do dziś
3UCHWAŁĄ Z DNIA 02.01.2015R. ZMIENIONO: §7, §8, §11, §13, §18.2015-02-02 do dziś
402.11.2015R. - ZMIENIONO: §7, §8, §13, §192015-12-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.11.2001 R. -ART. 26 § 4 K.S.H.2001-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
13. Numer w rejestrzeFAKL-I-9211-90/B/982001-12-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KALISZU2001-12-03 do dziś
5. Numer REGON2508603352001-12-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK-LIS2015-12-31 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2015-12-31 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2015-12-31 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2015-12-31 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2015-12-31 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2001-12-03 do dziś
2. ImionaZENON ADAM2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2001-12-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE2001-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2001-12-03 do dziś
2. ImionaZENON ADAM2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLIS2001-12-03 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANTONI2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRAWCZYK-LIS2015-12-31 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2015-12-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-02-02 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-02 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2015-12-31 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2015-12-31 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH2015-12-31 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2015-12-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.07.2004 1. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 20.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.20032004-08-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-20 do dziś
3data złożenia 18.05.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-05 do dziś
4data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
5data złożenia 14.05.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
6data złożenia 13.05.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
7data złożenia 02.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
8data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
9data złożenia 14.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
10data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
11data złożenia 15.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
12data złożenia 21.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
13data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
14data złożenia 05.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
15data złożenia 14.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
16data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
17data złożenia 25.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-05 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-12 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-03 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-21 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-09 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-05-26 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-22 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-23 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-17 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-14 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-23 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-03-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów