FIRMA HANDLOWA „WID-ART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000068259
Numer REGON: 356374472
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-07
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-07-31
Sygnatura akt[RDF/411227/22/80]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „WID-ART” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-12-07 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2018-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL. POKOJU nr domu 1 nr lokalu XI PIĘTRO kod pocztowy 31-548 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2018-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.10.2001 KANCELARIA NOTARIALNA MGR MACIEJ KUŁAKOWSKI REPERTORIUM A 7150/20012001-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-07 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-07 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEDIK2001-12-07 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały96 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 48.000,00 ZŁ2010-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-07 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIE DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI POWYŻEJ 100.000 (STU TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGAJĄ DZIAŁANIA ŁĄCZNEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 4-KROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGAJĄ UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2001-12-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIEDIK2001-12-07 do dziś
2. ImionaARTUR JERZY2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIDEŁKA2001-12-07 do dziś
2. ImionaBARBARA KRYSTYNA2001-12-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-07 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 53 SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-12-07 do dziś
273 10 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2001-12-07 do dziś
374 50 REKRUTACJA PRACOWNIKÓW I POSZUKIWANIE PERSONELU2001-12-07 do dziś
451 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-12-07 do dziś
551 70 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA2001-12-07 do dziś
652 63 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-12-07 do dziś
745 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2001-12-07 do dziś
845 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH2001-12-07 do dziś
945 34 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2001-12-07 do dziś
1045 42 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-12-07 do dziś
1174 20 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII2001-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 06.12.2001 R. -31.12.2002 R. data złożenia 24.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 06.12.2001 R. -31.12.2002 R.2003-11-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 13.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-10-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 13.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032005-12-12 do dziś
4data złożenia 19.03.2007 okres 01.01.2005-31.12.20052007-03-23 do dziś
5data złożenia 09.06.2008 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-18 do dziś
6data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
7data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
8data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2009-31.12.20092012-04-26 do dziś
9data złożenia 23.04.2012 okres 01.01.2010-31.12.20102012-04-26 do dziś
10data złożenia 02.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
11data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
12data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
13data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
14data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
15data złożenia 04.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
16data złożenia 05.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
17data złożenia 31.07.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-31 do dziś
18data złożenia 31.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052007-03-23 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-18 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009-31.12.20092012-04-26 do dziś
601.01.2010-31.12.20102012-04-26 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-31 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 06.12.2001 R. -31.12.2002 R.2003-11-20 do dziś
201.01.2005-31.12.20052007-03-23 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2008-06-18 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-08-07 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-08-10 do dziś
601.01.2009-31.12.20092012-04-26 do dziś
701.01.2010-31.12.20102012-04-26 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-20 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-01 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-05 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-05 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-07-31 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów