„POYRY INFRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000068184
Numer REGON: 350867268
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2021-07-07
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/18505/21/90]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP3508672682001-12-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„POYRY INFRA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-07-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 63112001-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2014-07-03 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica STEFANA ŻEROMSKIEGO nr domu 52 kod pocztowy 90-626 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2014-07-03 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKRAKOW.INPL@POIRY.COM2012-05-02 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.POYRY.COM2012-05-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY 8.09.1995 R., KANCELARIA NOTARIALNA HANNY KACPRZAK ZAKRZEWSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A NR 5377/952001-12-04 do dziś
2AKT NOTARIALNY, SPORZĄDZONY W DNIU 29.04.2005 R., REP. A NR: 1677/2005 PRZED NOTARIUSZEM ANNĄ GAWEŁ -ROŚCISZEWSKĄ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, UL. SŁAWKOWSKA 1/2005-06-17 do dziś
3ZMIANA: ART. 2 UST. 1, .3 PODPUNKT 1, ART. 4 PODPUNKT 1, ART. 9 PODPUNKT 2, ART. 10 PODPUNKT 3, ART. 11 PODPUNKT 5, ART. 11 PODPUNKT 7, SKREŚLENIE: ART. 2 PODPUNKT 2, DODANIE: ART. 9 PODPUNKT 9.8,2005-06-17 do dziś
46 CZERWIEC 2006 ROK, REP. A I NR 1497/2006, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ART. 1 PKT 1.12006-07-11 do dziś
526.11.2008 R REP. A NR 7150/2008 KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. ŚLISKA 3/ 1 B, NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA-ART. 2 PKT 2-1-UCHWAŁA NR 1 Z DNIA 26.11.2008 R.2009-02-05 do dziś
6AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W DNIU 28.10.2010 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ ROGALA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE. REP. A NR 8592/2010. ZMIAN: ART. 9 UST. 1, ART. 9 UST. 2, ART. 10 UST. 1.2010-11-18 do dziś
704.06.2014, REPERTORIUM A NR 10878/2014, NOTARIUSZ WITOLD KAPUSTA, KANCELARIA NOTARIALNA MGR JAN DAMULEWICZ, MGR WITOLD KAPUSTA, MGR KONR AD SEWERYN, MGR ANNA GLEŃ, MGR SŁAWOMIR GOŁĄBEK SPÓŁKA CYWILNA, 30-150 KRAKÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 19 - ZMIENIONO ART. 1.22014-07-03 do dziś
820.10.2014 R., REPERTORIUM A NR 21457/2014, NOTARIUSZ SŁAWOMIR GOŁĄBEK, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI W ZAKRESIE: -ZMIANA ART. 8 ORAZ ART. 11.1, -SKREŚLENIE ART. 10 WRAZ Z TYTUŁEM „RADA NADZORCZA”2014-11-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-04 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiRZECZPOSPOLITA2001-12-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOYRY DEUTSCHLAND GMBH2012-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500000 (PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁ2007-06-08 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2007-06-08 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2005-06-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROT2013-04-23 do dziś
2. ImionaRAFAŁ2013-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRABOWSKI2007-06-08 do dziś
2. ImionaMARCIN2007-06-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE -PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI2011-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-08 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy171 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2009-02-05 do dziś
273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-02-05 do dziś
374 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-02-05 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-02-05 do dziś
585 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-02-05 do dziś
669 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA;2009-02-05 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-02-05 do dziś
871 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2009-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.09.2001 R. -31.12.2002 R. data złożenia 21.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.09.2001 R. -31.12.2002 R.2003-12-19 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 26.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-05-12 do dziś
3data złożenia 01.02.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-02-06 do dziś
4data złożenia 04.10.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-12-01 do dziś
5data złożenia 30.08.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
6data złożenia 05.03.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-03-11 do dziś
7data złożenia 02.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-04-27 do dziś
8data złożenia 07.05.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
9data złożenia 13.06.2010 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
10data złożenia 01.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
11data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
12data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
13data złożenia 27.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
14data złożenia 29.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
15data złożenia 05.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
18data złożenia 13.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
19data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-02-06 do dziś
201.01.2005-31.12.20052006-12-01 do dziś
301.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-03-11 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-04-27 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
901.01.2012-31.12.20122013-07-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-24 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.09.2001 R. -31.12.2002 R.2003-12-19 do dziś
201.01.2004-31.12.20042006-02-06 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-12-01 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-09-10 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-03-11 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-04-27 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-06-29 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-02 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów