TANK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-16 godz. 08:03:19
Numer KRS: 0000068145
Numer REGON: 150097144
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu16Data dokonania wpisu2015-04-10
Sygnatura akt[CZ.XVII NS-REJ.KRS/1349/15/283]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP1500971442001-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANK PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2006-02-09 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE nr w rejestrze 17122001-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA2001-11-30 do dziś
2. Adresulica BÓR nr lokalu 182 kod pocztowy 42-200 poczta CZĘSTOCHOWA 2002-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY NR REPERT. A 1650/95 Z DN.17.05.1995 ORAZ NR REPERT. A 1755/95 DN.26.05.1995 R. -KANCELARIA NOTARIALNA UL.KILIŃSKIEGO 16, NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA-UMOWA SPÓŁKI AKT NOTARIALNY NR REPERT. A 5402/97 DN.04.11.1997 R. KANCELARIA NOTARIALNA UL.KILIŃSKIEGO 16, NOTARIUSZ IWONA MATERNIAK-ANDRECKA-ZMIANY DO UMOWY SPÓŁKI ZMIANY-AKT NOTARIALNY, REPERT. A NR 1163/2001, KANCELARIA NOTARIALNA UL.KILIŃSKIEGO 6, NOTARIUSZ KRYSTYNA JASTRZĄB DN.13.02.2001 R. ZMIENIONO PAR. 2, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. OD 10 DO 21, SKREŚLONO A W TO MIEJSCE WPROWADZONO NOWĄ TREŚĆ PAR. 10-29.2001-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2002-12-23 do dziś
2. ImionaRYSZARD KONSTANTY2002-12-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-12-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 100.000, PLN2002-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁOMCZYŃSKI2001-11-30 do dziś
2. ImionaBOGDAN JANUSZ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 31 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.000, - PLN2002-12-23 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2002-12-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego131000,00 PLN2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1131000,00 PLN2001-11-30 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1/SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2/LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 11 WARZYWA DO PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO2001-11-30 do dziś
205 01 RYBY ŻYWE, ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE2001-11-30 do dziś
329 55 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ DO PRODUKCJI PAPIERU I TEKTURY2001-11-30 do dziś
429 56 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, DZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-11-30 do dziś
530 01 USŁUGI INSTALOWANIA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-11-30 do dziś
630 02 KOMPUTERY I INNE URZĄDZENIA DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2001-11-30 do dziś
730 0 USŁUGI INSTALOWANIA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ PRZETWARZANIA INFORMACJI2001-11-30 do dziś
831 62 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-30 do dziś
934 30 CZĘŚCI I AKCESORIA DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH, POZOSTAŁE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-30 do dziś
1036 63 WYROBY GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
1137 10 USŁUGI ODZYSKIWANIA METALI Z ODPADÓW2001-11-30 do dziś
1237 20 USŁUGI ODZYSKIWANIA MATERIAŁÓW NIEMETALOWYCH Z ODPADÓW2001-11-30 do dziś
1305 01 C PRODUKTY POŁOWÓW POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
1440 10 USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2001-11-30 do dziś
1540 30 CIEPŁO W PARZE I GORĄCEJ WODZIE; USŁUGI W ZAKRESIE DOSTARCZANIA PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY (ŁĄCZNIE Z ENERGIĄ WPOSTACI ZIMNEJ)2001-11-30 do dziś
1641 00 USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY2001-11-30 do dziś
1745 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z ROZBIÓRKĄ I BURZENIEM, PRZYSTOWANIEM TERENU DO PRAC BUDOWLANYCH2001-11-30 do dziś
1845 1 ROBOTY ZIEMNE2001-11-30 do dziś
1945 21 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z WNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-11-30 do dziś
2045 2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH I GÓRNICZYCH POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
2145 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I INŻYNIERYJNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM I WZNOSZENIEM BUDYNKÓW I BUDOWLI Z LEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH2001-11-30 do dziś
2245 22 ROBOTY DEKARSKIE2001-11-30 do dziś
2345 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z PRZECIWWILGOCIOWYM ZABEZPIECZENIEM OBIEKTÓW PRZED WPŁYWAMI ATMOSFERYCZNYMI2001-11-30 do dziś
2405 02 B USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBOŁÓSTWEM I RYBACTWEM2001-11-30 do dziś
2545 25 ROBOTY ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM I MONTAŻEM KONSTRUKCJI STALOWYCH2001-11-30 do dziś
2645 2 ROBOTY MURARSKIE2001-11-30 do dziś
2745 31 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2001-11-30 do dziś
2845 3 ROBOTY BUDOWLANE INSTALACYJNE ZWIĄZANE Z ELEKTRYCZNOŚCIĄ, POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
2945 32 ROBOTY IZOLACYJNE2001-11-30 do dziś
3045 33 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI GRZEWCZYCH, WENTYLACYJNYCH I KLIMATYZACYJNYCH2001-11-30 do dziś
3145 3 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI GAZOWYCH2001-11-30 do dziś
3245 34 ROBOTY ZWIĄZANE ZE STAWIANIEM PŁOTÓW I OGRODZEŃ, ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE, GDZIE INDZIEJ NIE SLASYFIKOWANE, ROBOTY INSTALACYJNE POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
3345 41 ROBOTY TYNKARSKIE2001-11-30 do dziś
3445 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI BUDOWLANEJ2001-11-30 do dziś
3514 11 KAMIEŃ BUDOWLANY2001-11-30 do dziś
3645 43 ROBOTY ZWIĄZANE Z WYKŁADANIEM PODŁÓG I ŚCIAN PŁYTKAMI2001-11-30 do dziś
3745 45 ROBOTY BUDOWLANE, WYKOŃCZENIOWE, POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
3845 50 USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO I DO WYBURZEŃ WRAZ Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ2001-11-30 do dziś
3950 10 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2001-11-30 do dziś
4050 1 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI MECHANICZNYMI, USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-11-30 do dziś
4150 20 USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI I NAPRAW SAMOCHODÓW OSOBOWYCH2001-11-30 do dziś
4250 2 USŁUGI W ZAKRESIE OBSŁUGI I NAPRAW POZOSTAŁYCH POJAZDÓW MECHANICZNYCH, USŁUGI ZWIĄZANE Z POJAZDAMI MECHANICZNYMI POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
4350 30 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO CZĘŚCIAMI I AKCESORIAMI DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-11-30 do dziś
4450 50 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PALIWAMI DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-11-30 do dziś
4551 12 USŁUGI POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY PALIW, RUD, METALI ORAZ CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH2001-11-30 do dziś
4614 12 WAPIEŃ I KAMIEŃ GIPSOWY, KREDA I DOLOMIT2001-11-30 do dziś
4751 13 USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2001-11-30 do dziś
4851 14 USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MASZYN I URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW, SAMOLOTÓW I INNYCH POJAZDÓW LATAJĄCYCH2001-11-30 do dziś
4951 15 USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓ METALOWYCH2001-11-30 do dziś
5051 16 USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA ORAZ ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2001-11-30 do dziś
5151 17 USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-30 do dziś
5251 18 USŁUGI POŚREDNICTWA W ZAKRESIE SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
5351 21 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ZBOŻEM, NASIONAMI I PASZAMI DLA ZWIERZĄT2001-11-30 do dziś
5451 22 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO KWIATAMI I ROŚLINAMI2001-11-30 do dziś
5551 31 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO OWOCAMI I WARZYWAMI2001-11-30 do dziś
5651 34 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO NAPOJAMI ALKOHOLOWYMI I BEZALKOHOLOWYI2001-11-30 do dziś
5714 13 ŁUPEK2001-11-30 do dziś
5851 36 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO CUKREM, CZEKOLADĄ I WYROBAMI CUKIERNICZYMI2001-11-30 do dziś
5951 39 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ŻYWNOŚCIĄ, NAPOJAMI, WYROBAMI TYTONIOWYMI BEZ SPECJALIZACJI2001-11-30 do dziś
6051 42 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ODZIEŻĄ I OBUWIEM2001-11-30 do dziś
6151 47 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO PAPIEREM, TEKTURĄ, KSIĄŻKAMI, CZASOPISMAMI I ARTYKUŁAMI PIŚMIENNYMI2001-11-30 do dziś
6251 4 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO POZOSTAŁYMI TOWARAMI KONSUMPCYJNYMI2001-11-30 do dziś
6351 51 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO PALIWAMI STAŁYMI, CIEKŁYMI I GAZOWYMI ORAZ PRODUKTAMI POKREWNYMI2001-11-30 do dziś
6451 53 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO FARBAMI, SZKŁEM BUDOWLANYM, WYPOSAŻENIEM SANITARNYM ORAZ POZOSTAŁYMI MATERIAŁAMI BUDOWLANYMI2001-11-30 do dziś
6551 54 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO WYROBAMI METALOWYMI, WYPOSAŻENIEM HYDRAULICZNYM I GRZEJNYM2001-11-30 do dziś
6651 57 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO ODPADAMI I ZŁOMEM2001-11-30 do dziś
6751 70 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
6814 21 ŻWIR I PIASEK2001-11-30 do dziś
6952 11 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW LUB WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-30 do dziś
7052 12 USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
7152 63 USŁUGI POZOSTAŁE W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO PROWADZONEGO POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-11-30 do dziś
7255 30 USŁUGI GASTRONOMICZNE2001-11-30 do dziś
7360 24 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI WYSPECJALIZOWANYMI2001-11-30 do dziś
7460 2 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI NIEWYSPECJALIZOWANYMI2001-11-30 do dziś
7560 USŁUGI WYNAJMOWANIA KOMERCYJNYCH POJAZDÓW TRANSPORTU TOWAROWEGO, Z KIEROWCĄ2001-11-30 do dziś
7663 11 USŁUGI W ZAKRESIE PRAC PRZEŁADUNKOWYCH2001-11-30 do dziś
7763 12 USŁUGI MAGAZYNOWANIA I PRZECHOWYWANIA TOWARÓW2001-11-30 do dziś
7863 21 USŁUGI WSPOMAGAJĄCE TRANSPORT DROGOWY2001-11-30 do dziś
7914 22 GLINY I KAOLIN2001-11-30 do dziś
8063 40 USŁUGI TOWAROWYCH AGENCJI PRZEWOZOWYCH2001-11-30 do dziś
8165 23 USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
8267 11 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM RYNKIEM FINANSOWYM2001-11-30 do dziś
8367 13 USŁUGI POMOCNICZE ZWIĄZANE Z POŚREDNICTWEM FINANSOWYM POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
8470 11 USŁUGI ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM NIERUCHOMOŚCI I ICH SPRZEDAŻĄ2001-11-30 do dziś
8570 12 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-30 do dziś
8670 20 USŁUGI W ZAKRESIE WYNAJMOWANIA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-30 do dziś
8770 31 USŁUGI AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ŚWIADCZONE NA ZLECENIE2001-11-30 do dziś
8870 32 USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI, ŚWIADCZONE NA ZLECENIE2001-11-30 do dziś
8971 10 USŁUGI DZIERŻAWY LUB WYNAJMU SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ FURGONETEK (DO 3, 5T) BEZ KIEROWCY2001-11-30 do dziś
9015 31 ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE2001-11-30 do dziś
9171 21 USŁUGI DZIERŻAWY LUB WYNAJMU POZOSTAŁYCH ŚRODKÓ TRANSPORTU LĄDOWEGO, BEZ OBSŁUGI2001-11-30 do dziś
9271 32 USŁUGI DZIERŻAWY LUB WYNAJMU MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH, BEZ OBSŁUGI2001-11-30 do dziś
9371 34 USŁUGI DZIERŻAWY POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ, BEZ OBSŁUGI2001-11-30 do dziś
9472 10 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-11-30 do dziś
9572 20 USŁUGI DORADZTWA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-11-30 do dziś
9672 30 USŁUGI ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI KOMPUTEROWYMI2001-11-30 do dziś
9772 3 USŁUGI PRZETWARZANIA KOMPUTEROWEGO2001-11-30 do dziś
9872 40 USŁUGI BAZ DANYCH2001-11-30 do dziś
9972 60 USŁUGI ZWIĄZANE Z INFORMATYKĄ POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
10073 10 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2001-11-30 do dziś
10115 32 SOKI OWOCOWE I WARZYWNE2001-11-30 do dziś
10273 20 USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2001-11-30 do dziś
10374 12 USŁUGI W ZAKRESIE KSIĘGOWOŚCI, Z WYJĄTKIEM DEKLARACJI PODATKOWYCH2001-11-30 do dziś
10474 13 USŁUGI W ZAKRESIE BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-11-30 do dziś
10574 14 USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-11-30 do dziś
10674 1 USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
10774 USŁUGI W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA HOLDINGAMI2001-11-30 do dziś
10874 40 USŁUGI REKLAMOWE2001-11-30 do dziś
10974 50 USŁUGI WYSZUKIWANIA OSÓB I MIEJSC PRACY2001-11-30 do dziś
11074 5 USŁUGI POZYSKIWANIA PERSONELU2001-11-30 do dziś
11174 60 USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE I OCHRONIASRKIE2001-11-30 do dziś
11201 12 WARZYWA, GRZYBY2001-11-30 do dziś
11315 33 WARZYWA PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE2001-11-30 do dziś
11474 70 USŁUGI SPRZĄTANIA I CZYSZCZENIA OBIEKTÓW2001-11-30 do dziś
11574 84 USŁUGI KOMERCYJNE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
11690 00 USŁUGI W ZAKRESIE WYWOZU I ZAGOSPODAROWANIA ŚMIECI I ODPADÓW2001-11-30 do dziś
11790 0 OCZYSZCZANIE ULIC, DRÓG KOŁOWYCH I INNYCH TERENÓW, USUWANIE ŚNIEGU I LODU2001-11-30 do dziś
11893 01 USŁUGI PRANIA I CZYSZCZENIA2001-11-30 do dziś
11993 03 USŁUGI POGRZEBOWE I POKREWNE2001-11-30 do dziś
12093 05 USŁUGI POZOSTAŁE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
12195 00 USŁUGI ŚWIADCZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH2001-11-30 do dziś
12215 33 A MATERIAŁY ROŚLINNE, ODPADY, POZOSTAŁOŚCI I PRODUKTY UBOCZNE2001-11-30 do dziś
12315 33 B USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2001-11-30 do dziś
12415 41 OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, SUROWE2001-11-30 do dziś
12515 42 OLEJE I TŁUSZCZE RAFINOWANE Z WYJĄTKIEM SUROWYCH2001-11-30 do dziś
12615 51 MLEKO PŁYNNE PRZETWORZONE I ŚMIETANA, SERY I TWAROGI2001-11-30 do dziś
12715 51 Z PRODUKTY MLECZARSKIE POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
12815 71 PREPARATY STOSOWANE W ŻYWIENIU ZWIERZĄT HODOWLANYCH2001-11-30 do dziś
12915 72 KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH2001-11-30 do dziś
13015 81 PIECZYWO, WYROBY PIEKARSKIE I CIASTKARSKIE ŚWIEŻE2001-11-30 do dziś
13101 12 ROŚLINY OGRODNICZE SPECJALNE; PRODUKTY SZKÓŁKARSKIE2001-11-30 do dziś
13215 83 CUKIER2001-11-30 do dziś
13315 83 Z WYSŁODKI BURACZANE, WYTŁOKI Z TRZCINY CUKROWEJ I INNE ODPADY Z PRODKCJI CUKRU2001-11-30 do dziś
13415 84 CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE2001-11-30 do dziś
13515 85 MAKARONY, KLUSKI I PODOBNE PRODUKTY MĄCZNE2001-11-30 do dziś
13615 86 HERBARA I KAWA2001-11-30 do dziś
13715 87 PRZYPRAWY PRZETWORZONE2001-11-30 do dziś
13815 88 PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ DIETETYCZNA2001-11-30 do dziś
13915 89 PRODUKCTY SPOŻYWCZE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, SOKI I EKSTRAKTY ROŚLINNE, SUBSTANCJE PEKTYNOWE, ŚRODKI ZAGĘSZCZAJĄCE I ŻELUJĄCE2001-11-30 do dziś
14015 97 SŁÓD2001-11-30 do dziś
14115 98 WODY MINERALNE I NAPOJE BEZALKOHOLOWE2001-11-30 do dziś
14201 13 PRODUKTY ROŚLINNE NA NAPOJE2001-11-30 do dziś
14317 1 PRZĘDZA WŁÓKIENNICZA I NICI Z WŁÓKIEN NATURALNYCH2001-11-30 do dziś
14417 PRZĘDZA WŁÓKIENNICZA I NICI Z WŁÓKIEN NATURALNYCH, RZĘDZA ORAZ NICI Z CHEMICZNYCH WŁOKIEN CIĄGŁYCH LUB WŁÓKIEN CIĘTYCH2001-11-30 do dziś
14518 21 ODZIEŻ ROBOCZA MĘSKA, ODZIEŻ ROBOCZA DAMSKA2001-11-30 do dziś
14618 21 Z UBRANIA ROBOCZE POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
14718 22 UBRANIA WIERZCHNIE Z MATERIAŁU O SPLOCIE DZIANINOWYM LUB SZYDEŁKOWYM2001-11-30 do dziś
14818 2 UBRANIA WIERZCHNIE DLA MĘŻCZYZNA I CHŁOPCÓW POZOSTAŁE, UBRANIA WIERZCHNIE DAMSKIE I DZIEWCZĘCE POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
14918 24 ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, DRESY, INNE RODZAJE ODZIEŻY, DODATKI ODZIEŻOWE I CZĘŚCI Z MATERIAŁÓW O SPLOCIE DZIANINOWYM LUB SZYDEŁKOWYM2001-11-30 do dziś
15018 24 Z ODZIEŻ DLA NIEMOWLĄT, POZOSTAŁE RODZAJE ODZIEŻY I POZOSTAŁĘ DODATKI ODZIEŻOWE WYKONANE Z TKANIN O SPLOCIE INNYM NIŻ DZIANINOWY LUB SZYDEŁKOWY2001-11-30 do dziś
15119 30 OBUWIE, Z WYJĄTKIEM OBUWIA SPORTOWEGO I OBUWIA Z NOSKAMI METALOWYMI OCHRONNYMI, CZĘŚCI OBUWIA2001-11-30 do dziś
15220 10 DREWNI KSZTAŁTOWANE W SPOSÓB CIĄGŁY WZDŁUŻ DOWOLNEJ KRAWĘDZI LUB POWIERZCHNI, WEŁNA DRZEWNA, WIÓRY I KAWAŁKI DREWNIANE2001-11-30 do dziś
15301 41 USŁUGI ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ ROŚLINNĄ2001-11-30 do dziś
15420 1 DREWNO NIEOBROBIONE; DREWNIANE PODKŁADY KOLEJOWE LUB TRAMWAJOWE; IMPREGNOWANE LUB PODDAWANE INNEJ OBRÓBCE, USŁUGI IMPREGNOWANIA DREWNA KONSTRUKCYJNEGO I STOLARSKIEGO2001-11-30 do dziś
15520 20 DESKI I PŁYTY2001-11-30 do dziś
15620 30 WYROBY STOLARSKIE I CIESIELSKIE DLA BUDOWNICTWA2001-11-30 do dziś
15720 40 OPAKOWANIA DREWNIANE2001-11-30 do dziś
15820 51 WYROBY Z DREWNA POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
15920 52 WYROBY Z KORKA I SŁOMY LUB INNYCH MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA, WYROBY KOSZYKARSKIE I PLECIONKARSKIE2001-11-30 do dziś
16021 11 MASA WŁOKNISTA DREWNA I INNYCH WŁÓKNISTYCH MATERIAŁÓW CELULOZOWYCH2001-11-30 do dziś
16121 12 PAPIER GAZETOWY, PAPIER CZERPANY I INNE PAPIER I TEKTURY NIE POWLEKANE DLA CELÓW GRAFICZNYCH2001-11-30 do dziś
16221 12 Z PAPIER I TEKTURA NIE POWLEKANE, POZOSTAŁE, BIBUŁKA PAPIEROSOWA NIE PRZYCINANA WEDŁUG WYMIARU, PAPIER I TEKTURA PRZETWORZONA, MAKULATURA I ODPADY Z PAPIERU I TEKTURY2001-11-30 do dziś
16321 21 PAPIER I TEKTURA FALISTA ORAZ OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY2001-11-30 do dziś
16402 01 DREWNO SUROWE NIEOBROBIONE2001-11-30 do dziś
16521 23 ARTYKUŁY PAPIERNICZE I PIŚMIENNE2001-11-30 do dziś
16621 25 WYROBY Z PAPIERU I TEKTURY POZOSTAŁE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
16722 15 DRUKI POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
16822 33 USŁUGI REPRODUKCJI KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓ INFORMACJI2001-11-30 do dziś
16923 20 PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2001-11-30 do dziś
17023 2 GAZY I WĘGLOWODORY GAZOWE POZOSTAŁE, POCHODZENIA NAFTOWEGO POZA GAZEM ZIEMNYM, PRODUKTY NAFTOWE POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
17125 22 OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-11-30 do dziś
17225 23 WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH DLA BUDOWNICTWA2001-11-30 do dziś
17325 24 ODZIEŻ I DODATKI ODZIEŻOWE (W TYM RĘKAWICZKI) Z TWORZYW SZTUCZNYCH, WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-30 do dziś
17425 2 USŁUGI PRODUKCYJNE DOTYCZĄCE ELEMENTÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2001-11-30 do dziś
17502 01 PRODUKTY LEŚNE POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
17626 30 PŁYTKI CERAMICZNE (ŚCIENNE, PODŁOGOWE, KAFLE) I PŁYTY CHODNIKOWE2001-11-30 do dziś
17726 40 CEGŁY, DACHÓWKI I POZOSTAŁE CERAMICZNE MATERIAŁY BUDOWLANE2001-11-30 do dziś
17826 61 WYROBY BETONOWE DLA CELÓW BUDOWLANYCH2001-11-30 do dziś
17926 62 WYROBY GIPSOWE DLA CELÓW BUDOWLANYCH2001-11-30 do dziś
18026 63 MASA BETONOWA PREFABRYKOWANA2001-11-30 do dziś
18126 64 ZAPRAWY MURARSKIE NIE OGNIOTRWAŁE2001-11-30 do dziś
18226 66 WYROBY Z GIPSU I BETONU POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
18326 70 KAMIEŃ NATURALNY I WYROBY Z NIEGO2001-11-30 do dziś
18428 11 KONSTRUKCJE METALOWE I ICH CZĘŚCI2001-11-30 do dziś
18528 1 INSTALOWANIE KONSTRUKCJI METALOWYCH, WYKONYWANYCH PRZEZ FIRMĘ, NA MIEJSCU PRZEZNACZENIA2001-11-30 do dziś
18602 01 B SADZONKI ZE SZKÓŁEK LEŚNYCH2001-11-30 do dziś
18728 12 ELEMENTY METALOWE STOLARKI BUDOWLANEJ2001-11-30 do dziś
18828 21 CYSTERNY, POJEMNIKI I ZBIORNIKI ZE STALI LUB ALUMINIUM2001-11-30 do dziś
18928 2 NAPRAWA I KONSERWACJA ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2001-11-30 do dziś
19028 22 GRZEJNIKI I KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA2001-11-30 do dziś
19128 2 NAPRAWY I KONSERWACJA KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA2001-11-30 do dziś
19228 40 USŁUGI KUCIA, PRASOWANIA, WYTŁACZANIA I WALCOWANIA METALI2001-11-30 do dziś
19328 51 USŁUGI OBRÓBKI METALI POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
19428 52 USŁUGI Z ZAKRESU OBRÓBKI MECHANICZNEJ ELEMENTÓW METALOWYCH2001-11-30 do dziś
19528 62 ELEMENTY NARZĄDZIOWE WYMIENNE DO NARZĘDZI RĘCZNYCH, TAKŻE ELEKTRYCZNYCH I DO OBRABIAREK2001-11-30 do dziś
19628 6 NARZĘDZIA POZOSTAŁE2001-11-30 do dziś
19702 02 USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM I POZYSKIWANIEM DREWNA2001-11-30 do dziś
19828 71 ZBIORNIKI, CYSTERNY, BARYŁKI, BECZKI, BAŃKI, PUDŁA I PODOBNE POJEMNIK NA DOWOLNĄ ZAWARTOŚĆ WYKONANE ZE STALI2001-11-30 do dziś
19928 72 OPAKOWANIA Z METALI LEKKICH2001-11-30 do dziś
20028 75 WYROBY METALOWE POZOSTAŁE (POZA SZPADAMI, KORDAMI, BAGNETAMI I PODBNYMI RODZAJAMI BRONI)2001-11-30 do dziś
20129 11 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SILNIKÓW I TURBIN (Z WYJĄTKIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLOWYCH)2001-11-30 do dziś
20229 12 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POMP I SPRĘŻAREK2001-11-30 do dziś
20329 21 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2001-11-30 do dziś
20429 22 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2001-11-30 do dziś
20529 24 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH URZĄDZEŃ MECHANICZNYCH OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH2001-11-30 do dziś
20629 40 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAW I KONSERWACJI OBRAIAREK2001-11-30 do dziś
20729 53 USŁUGI INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZETWÓRSTWA ŻYWNOŚCI, DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZETWÓRSTWA TYTONIU2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R.2002-12-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2002-12-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów