„BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000068089
Numer REGON: 450088905
Numer NIP: 7190005635
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu39Data dokonania wpisu2022-06-24
Sygnatura akt[RDF/393472/22/600]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP4500889052002-03-11 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2001-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat GRAJEWSKI gmina GRAJEWO miejscowość GRAJEWO2001-12-04 do dziś
2. Adresulica ELEWATORSKA nr domu 9 miejscowość GRAJEWO kod pocztowy 19-203 poczta GRAJEWO kraj POLSKA 2001-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziału„BOMAR” MAREK WOJCIECHOWSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA W GRAJEWIE ODDZIAŁ W REDZIE2002-03-11 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina REDA miejscowość REDA2002-03-11 do dziś
3. Adresulica SPÓŁDZIELCZA nr domu 26 kod pocztowy 84-240 poczta REDA 2004-12-08 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki101.01.1994 R.2001-12-04 do dziś
225.02.2002 R. ZMIENIONO: PAR. 1 I PAR. 172002-03-11 do dziś
318.12.2009 R. ZMIENIONO § 52009-12-29 do dziś
409.11.2012 R. ZMIENIONO § 52012-11-19 do dziś
516.10.2019 R. ZMIENIONO NAZWISKO WSPÓLNIKA SPÓŁKI ORAZ ZLIKWIDOWANO ZAPIS DOTYCZĄCY NR DOWODÓW OSOBISTYCH PRZY NAZWISKACH WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI, ZMIENIONO § 6 PKT 3, § 9, § 112019-11-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2001-12-04 do dziś
2. ImionaMAREK2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-04 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2001-12-04 do dziś
2. ImionaBOŻENNA2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-04 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBARYCKA2001-12-04 do dziś
FILIPKOWSKA2019-11-25 do dziś
2. ImionaANNA2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-04 do dziś
TAK2015-10-29 do dziś
TAK2021-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
NIE2015-10-29 do dziś
TAK2021-01-22 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-04 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?TAK2015-10-29 do dziś
TAK2021-01-22 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-04 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2019-11-25 do dziś
2. ImionaANNA2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2001-12-04 do dziś
2. ImionaMAREK2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaFILIPKOWSKA2001-12-04 do dziś
2. ImionaBOŻENNA2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy116 21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA2009-12-29 do dziś
246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-12-29 do dziś
346 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2009-12-29 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-12-29 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-12-29 do dziś
652 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-12-29 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-12-29 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-12-29 do dziś
935 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-11-19 do dziś
1046 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 09.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-07-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 2003 ROK2004-07-15 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 2004 ROK2005-07-11 do dziś
5data złożenia 06.07.2006 okres 2005 ROK2006-08-07 do dziś
6data złożenia 28.06.2007 okres 2006 ROK2007-07-02 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-03 do dziś
8data złożenia 10.06.2009 okres 2008 ROK2009-06-17 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 2009 ROK2010-07-22 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 2010 ROK2011-07-08 do dziś
11data złożenia 06.07.2012 okres 2011 ROK2012-07-25 do dziś
12data złożenia 09.07.2013 okres 2012 ROK2013-08-02 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
14data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
15data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
16data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
19data złożenia 06.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
20data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
21data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 ROK2006-08-07 do dziś
22006 ROK2007-07-02 do dziś
32007 ROK2008-07-03 do dziś
42008 ROK2009-06-17 do dziś
52009 ROK2010-07-22 do dziś
62010 ROK2011-07-08 do dziś
72011 ROK2012-07-25 do dziś
82012 ROK2013-08-02 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-07-15 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-07-11 do dziś
32005 ROK2006-08-07 do dziś
42006 ROK2007-07-02 do dziś
52007 ROK2008-07-03 do dziś
62008 ROK2009-06-17 do dziś
72009 ROK2010-07-22 do dziś
82010 ROK2011-07-08 do dziś
92011 ROK2012-07-25 do dziś
102012 ROK2013-08-02 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-04 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-29 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-03 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów