SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO

Stan na dzień 2024-04-12 godz. 12:00:50
Numer KRS: 0000068020
Numer REGON: 000865007
Numer NIP: 7710008032
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu83Data dokonania wpisu2024-03-29
Sygnatura akt[RDF/590068/24/125]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP0008650072001-12-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO2001-12-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM nr w rejestrze ARS NR 92001-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI gmina M. PIOTRKÓW TRYBUNALSKI miejscowość PIOTRKÓW TRYBUNALSKI2001-12-04 do dziś
2. Adresulica SŁOWACKIEGO nr domu 180 kod pocztowy 97-300 poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2001-12-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMJS@PRO.ONET.PL2012-06-29 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMJS.COM.PL2012-06-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu122.09.1980 R. 21.03.1983 R. -NOWY STATUT, 19.04.2001 R. -ZMIANY STATUTU: PAR. 4 UST. 2 PAR. 4 UST. 2 PKT 8 PAR. 2 6 A -DODANY PAR. 2 8 UST. 1 PAR. 67 PAR. 812001-12-04 do dziś
2ZMIANA STATUTU DNIA 23.06.2004 R.: -§ § OD 1 DO 112 STATUTU OTRZYMUJĄ NOWE BRZMIENIE; -PO § 112 DODAJE SIĘ § § OD 113 DO 129.2004-12-17 do dziś
328.06.2005 R. UCHWAŁA NR 22 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIANA 121 UST. 5 STATUTU.2005-08-02 do dziś
4UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTWICIELI NR 9 Z DNIA 28.06.2006 R.- ZMIENIONO: § 8, § 12, § 13, § 14, DODANO: §§ 16A-16B; - ZMIENIONO: § 17, § 37, § 38, § 41, § 44, § 45, § 54 DODANO: §§ 54A I 54B ZMIENIONO: § 58, § 68, § 69, § 71, § 73, § 77, § 90, § 96, § 97, § 99, § 124, DODANO: § 126A I § 127A STATUTU.2006-09-26 do dziś
5UCHWAŁĄ ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 24.05.2007 R. -ZMIENIONO:§ 106 UST. 1 PKT 10, § 129 UST. 1.2007-08-08 do dziś
606.05.2010 R. -ZMIENIONO § § 1-129 STATUTU ORAZ DODANO § § 134-1462010-09-21 do dziś
728.12.2010 R., UCHWALONO ZMIANĘ § 128 UST. 1, 2 STATUTU.2011-03-02 do dziś
8ZMIANA STATUTU DOKONANA PRZEZ TRZY CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIACH 28.06.2011,29.06.2011,30.06.2011: ZMIENIONO § 20 UST. 3, § 120 UST. 1 LIT.B,DODANO § 120 UST. 1 LIT.D, SKREŚLONO § 132 UST. 1 PKT 8.2011-08-29 do dziś
928.04.2012 R. ZMIENIONO: § 7 UST. 4 PKT 1 LIT. E, § 9 UST. 4, § 10 PKT 12 I 15, § 11 PKT 4, § 16, § 18, § 20 UST. 3, § 58, § 70 UST. 1 I 4, § 71 UST. 6, § 72 PKT 15, § 73 UST. 3 LIT. B, § 82 UST. 1, § 84 UST. 1, § 87 UST. 1, § 99 UST. 1 PKT 14 I PKT 32, § 106 UST. 1 PKT 1, 2 I 3, § 121 UST. 1 LIT. A I B, § 133, § 134 UST. 2, 3 I 4, § 135 UST. 2, § 136 UST. 1, 2, I 4; DODANO: § 20 UST. 9, § 73 A, § 76 UST. 6, § 79 UST. 4A, § 99 UST. 1 PKT 34, § 121 UST. 1 LIT. C, § 125 UST. 4, § 132 A, § 135 UST. 3, § 136 UST. 9, § 143 UST. 5; SKREŚLONO: § 99 UST. 1 PKT 8 I PKT 15-26.2012-06-29 do dziś
1027.04.2013 R. - ZMIENIONO: § 7 UST.4 PKT 1 LIT.J; § 10 PKT 12 I PKT 15; § 20 UST.3; § 51; § 70 UST.2 I UST.3; § 71 UST.2, UST.3, UST.4, UST.5, UST.6; § 74 UST.1 I UST.3; § 75 UST.1, UST.2, UST.3, UST.4; § 76 UST.2 I UST.3; § 77 UST.1 I UST.2; § 78 UST.1 PKT 1, UST.5; § 79 UST.1, UST.2, UST.4, UST.4A, UST.8; § 80 UST.1; § 81, § 82 UST.1, UST.2, UST.3, § 83 UST.1, § 84 UST.1; § 122, § 127 UST.2; § 132 UST.1 PKT 3; § 133 UST.1, UST.2, UST.3; § 134 UST.2, UST.3; § 136 UST.1, UST.8 PKT 4; - DODANO: § 70 UST.2A; - USUNIĘTO: § 10 PKT 13; § 58; § 121 UST.1 LIT.B I UST.5; § 126 UST.1 PKT 6;2013-07-08 do dziś
11ZMIANA STATUTU DOKONANA PRZEZ TRZY CZĘŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA ODBYTEGO W DNIACH 27.06.2014 R., 28.06.2014 R. - ZMIENIONO § 7 UST. 4 PKT. 1 LIT. E, § 7 UST. 4 PKT. 2 LIT B, § 70 UST. 2, § 126 UST. 1 PKT. 2, § 130, § 133, § 134 UST. 32014-09-26 do dziś
1206.03.2015R - ZMIENIONO: § 69 UST. 4; § 78 UST. 1, PO UST. 1 DODANO UST. 1 A; § 86 UST. 1 I 2; § 87 UST.1,2,6,7,8, DODANO UST. 9; DODANO: § 85 A; § 87 A2015-06-23 do dziś
13ZMIANY STATUTU DOKONANE NA WALNYM ZGROMADZENIU W DNIU 06.03.2018 R. ZMIENIONO: § 5 UST. 2; § 6; § 7; § 8; § 9 UST. 4; § 10 PKT 4; § 17 UST. 4; § 20; § 23 UST. 1; § 24 UST. 1 I UST. 5; § 25 UST. 1 I UST. 3; § 26; § 27 UST. 1; § 28 UST. 2; § 29 UST. 1, 2 I 3; § 30; § 31; § 32; § 39; § 40 UST. 1 I2; § 41 UST.2; § 42 UST. 1, 2, 3, 4 I 5; § 44 UST. 2; § 49; § 50; § 51; § 52; § 53; § 54; § 55; § 71 UST. 1; § 74 UST. 1 I UST. 5; § 78 UST. 1 LIT. B; § 86 UST. 1; § 87 UST. 3 I UST. 4; § 89; § 108 UST. 2 PKT 1; § 116; § 117; § 119; § 120; § 121; § 128 UST. 2; § 130; § 132 PKT 2; § 133 UST. 3/1, UST. 6 I UST. 7; § 134 UST. 1, 2, 3 I 4; § 136 UST. 7, 8 I 9; § 138 UST. 2, UST. 4, UST. 5, UST. 6, UST. 7 PKT 1 I 2; DODANO: § 5 UST. 3; § 8A; § 8B; § 8C; § 16A; § 24 UST. 6; § 42 UST. 6; § 42A; § 43 UST. 5; § 49A; § 57A; § 87 UST. 4A; § 132 PKT 9; § 132A UST. 2; § 133 UST. 8; § 134 UST. 5; § 136 UST. 10; § 138 UST. 8; USUNIĘTO: § 10 PKT 2, 3 I 8; § 11; § 12; § 13; § 14; § 15; § 16; § 22; § 24 UST. 2 I 3; § 28 UST. 1, 3, 4 I 5; § 29 UST. 4; § 33; § 36; § 56; § 74 UST. 4; § 99 UST. 1 PKT 6 I PKT 30; § 141; § 142; § 145.2018-09-10 do dziś
1419.03.2019R DODANO: ROZDZIAŁ IX.A, §59A, §116 UST. 2A; ZMIENIONO: §90, §98, §116 UST.1 LIT.A;2019-07-31 do dziś
1512.04.2023R. ZMIENIONO: §8 UST.1, UST.3 I UST. 5, §9 UST. 5, §42 UST. 5, §71 UST.1, §74 UST.5, §86 UST.1, §87 UST.1 I UST.4A, §108 UST.2 PKT.12, §111 UST.3, §117 UST.3, §128 UST.3, §138 UST.4, §144 . DODANO: W §10 W PUNKCIE 15 NA KOŃCU DODANO ZDANIE, §69A, §71 UST.1A I UST.7, W §73 UST.8-12, §129A, §130 UST.4. SKREŚLONO: §10 UST.16, §132 UST.1 PKT 9, §133 UST.3 PKT 2 LIT. C.2024-01-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIE SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoMUSIAŁOWICZ2020-11-18 do dziś
2. ImionaRYSZARD JÓZEF2020-11-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2020-11-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-18 do dziś
21. NazwiskoLASZCZYK2016-04-14 do dziś
2. ImionaADAM JAN2016-04-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2019-12-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-14 do dziś
31. NazwiskoALEKSANDROWICZ2001-12-04 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WALENTY2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-12-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-12-04 do dziś
41. NazwiskoOSTROWSKI2001-12-04 do dziś
2. ImionaJERZY BOGDAN2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA D/S EKSPLOATACJI2001-12-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-12-04 do dziś
51. NazwiskoMICHALAK2001-12-04 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW GRZEGORZ2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2019-12-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?Z-CA PREZESA D/S TECHNICZNYCH2001-12-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARYCH CZAJKA2022-12-15 do dziś
2. ImionaANNA MAGDALENA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZERANT2022-12-15 do dziś
2. ImionaTERESA ZENOBIA2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWROŃSKA2017-10-30 do dziś
2. ImionaMARIA RENATA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁEK2017-10-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPISKORZ2017-10-30 do dziś
2. ImionaJOLANTA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻEREK2017-10-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ BOGDAN2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaGÓRCZAK2017-10-30 do dziś
2. ImionaWŁODZIMIERZ ANDRZEJ2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRAS2017-10-30 do dziś
2. ImionaRAFAŁ JÓZEF2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGAJNIK2017-10-30 do dziś
2. ImionaBARBARA IZABELA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaRAKOCZY2017-10-30 do dziś
2. ImionaBARBARA2017-10-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-10-30 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaLUDWIG2022-12-15 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF SZCZEPAN2022-12-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-21 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE2010-09-21 do dziś
393 2 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM2010-09-21 do dziś
441 20 Z OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-21 do dziś
541 10 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-21 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-21 do dziś
768 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-06-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 13.11.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012003-01-20 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 15.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-09 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 30.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 07.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
5data złożenia 05.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
6data złożenia 20.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
7data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
8data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
9data złożenia 19.05.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
10data złożenia 13.07.2011 okres 2010 ROK2011-09-05 do dziś
11data złożenia 10.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
12data złożenia 09.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
13data złożenia 07.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
14data złożenia 12.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
15data złożenia 14.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
16data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
17data złożenia 12.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
18data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
19data złożenia 14.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
20data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
21data złożenia 12.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
22data złożenia 21.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
23data złożenia 29.03.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
401.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
62010 ROK2011-09-05 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
82010 ROK2011-09-05 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-10-12 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-12 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-09 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-21 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-27 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-04 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-24 do dziś
601.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-07-17 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
82010 ROK2011-09-05 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-31 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-20 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-31 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-16 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-21 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-14 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-12 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-21 do dziś
21OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-03-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów