„AQUA-GAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000067941
Numer REGON: 432315433
Numer NIP: 9462333640
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu37Data dokonania wpisu2023-05-31
Sygnatura akt[RDF/492421/23/668]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„AQUA-GAS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2001-11-30 do dziś
2. Adresulica INŻYNIERSKA nr domu 8A miejscowość LUBLIN kod pocztowy 20-484 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2001-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.11.2001 W. NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA-SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 4138/20012001-11-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2001-11-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2001-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROSTEK2001-11-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 50 UDZIAŁÓW PO 500 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2001-11-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJCIECHOWSKI2001-11-30 do dziś
2. ImionaWIESŁAW ANDRZEJ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHROSTEK2001-11-30 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2020-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2020-10-29 do dziś
277 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2020-10-29 do dziś
377 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2020-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK data złożenia 26.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2001 ROK2002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 30.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK data złożenia 16.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2003 ROK2004-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
5data złożenia 18.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
6data złożenia 27.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
7data złożenia 26.06.2008 okres 2007 ROK2008-07-01 do dziś
8data złożenia 29.06.2009 okres 2008 ROK2009-07-21 do dziś
9data złożenia 28.06.2010 okres ZA ROK 20092010-07-15 do dziś
10data złożenia 30.06.2011 okres ZA ROK 20102011-07-05 do dziś
11data złożenia 26.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-29 do dziś
12data złożenia 25.06.2013 okres 2012 ROK2013-07-16 do dziś
13data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
14data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
15data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
16data złożenia 27.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
17data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
21data złożenia 29.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
22data złożenia 15.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
23data złożenia 12.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
24data złożenia 23.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
25data złożenia 31.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
32007 ROK2008-07-01 do dziś
42008 ROK2009-07-21 do dziś
5ZA ROK 20092010-07-15 do dziś
6ZA ROK 20102011-07-05 do dziś
72011 ROK2012-06-29 do dziś
82012 ROK2013-07-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2001 ROK2002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2003 ROK2004-06-23 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-05 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-30 do dziś
601.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
72007 ROK2008-07-01 do dziś
82008 ROK2009-07-21 do dziś
9ZA ROK 20092010-07-15 do dziś
10ZA ROK 20102011-07-05 do dziś
112011 ROK2012-06-29 do dziś
122012 ROK2013-07-16 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-17 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
18OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
19OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
20OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
21OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
22OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-15 do dziś
23OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-12 do dziś
24OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
25OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów