„L-CONTACT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-19 godz. 00:23:02
Numer KRS: 0000067835
Numer REGON: 310163950
Numer NIP: 6650025491
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-13
Ostatni wpis Nr wpisu54Data dokonania wpisu2024-04-04
Sygnatura akt[RDF/591871/24/752]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 310163950 NIP 66500254912007-03-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„L-CONTACT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-09-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KONINIE nr. w rejestrze 7862001-12-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KONIŃSKI gmina STARE MIASTO miejscowość RUMIN2003-10-20 do dziś
2. Adresmiejscowość RUMIN ulica UL. RZGOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 62-504 poczta KONIN kraj POLSKA 2021-11-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.03.1993 R. -NOTARIUSZ PIOTR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻURAWIA 47, REP. A 1048/93 AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI. 29.06.2001 -NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, UL. NOSKOWSKIEGO 1 A, 62-510 KONIN, REP. A 6168/2001, ZMIANA § 2, § 6, § 7, § 11, § 14, § 15, § 18, § 19, § 21, § 22, § 23, § 24, § 26.2001-12-13 do dziś
211.06.2003 R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, UL. NOSKOWSKIEGO 1A, REP. A NR 5008/2003; -ZMIENIONO: §§7, 14, 15. 18.08.2003 R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, UL. NOSKOWSKIEGO 1A, REP. A NR 7764/2003; -ZMIENIONO: §§2, 3.2003-10-20 do dziś
3AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.04.2011 R., REP. A NR 4071/2011, ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA NASKRĘCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, SPROSTOWANY AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 10.05.2011 R., REP. A NR 4881/2011, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE -ZMIENIONO: § 6, § 7, § 14, § 15 UMOWY SPÓŁKI.2011-08-25 do dziś
426.07.2011 R., REP. A NR 8251/2011, ASESOR NOTARIALNY PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA PIOTRA NASKRĘCKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE -ZMIENIONO: § 2 UMOWY SPÓŁKI.2011-09-13 do dziś
504.11.2014R., NOTARIUSZ MARIA MAGDALENA NASKRĘCKA-GÓRNY, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 13031/2014 - ZMIENIONO: §7, §11, §14, §15, §22, §24 - UCHWALONO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2015-03-27 do dziś
624.07.2015R., REP. A NR 9218/2015, NOTARIUSZ PIOTR NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE - ZMIENIONO §6 I §14 UMOWY.2015-10-01 do dziś
731.10.2019R., NOTARIUSZ PIOTR PAWEŁ NASKRĘCKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 10101/2019 - ZMIENIONO: §7, §14 UST. 1, §15; - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2020-06-09 do dziś
819.04.2023R., NOTARIUSZ MARIA MAGDALENA NASKRĘCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KONINIE, REP. A NR 3423/2023 - ZMIENIONO §14.2, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2023-05-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAHRMANN2015-03-27 do dziś
2. ImionaDETLEF GERHARD2015-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały17.319 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.385.520,00 ZŁ2020-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-27 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALCZAK2015-03-27 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIUSZ2015-03-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-03-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały11.546 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 923.680,00 ZŁ2020-06-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-03-27 do dziś
3
2. ImionaLITE-LICHT GMBH2001-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 206 UDZIAŁÓW PO 500,00 ZŁOTYCH KAŻDY W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 103.000,00 (STOTRZYTYSIĄCE) ZŁOTYCH.2001-12-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego2309200,00 ZŁ2020-06-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport192800,00 PLN2001-12-13 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE (JEDNOOSOBOWO) KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.2001-12-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAHRMANN2022-04-22 do dziś
2. ImionaDETLEF GERARD2022-04-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2022-04-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-04-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaGALCZAK2017-02-28 do dziś
2. ImionaBEATA2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-28 do dziś
32. ImionaKATARZYNA ARLETA2006-10-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-11-14 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2002-11-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-11-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaREINEKE2001-12-13 do dziś
2. ImionaBERNWARD STEFAN2001-12-13 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2001-12-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGALCZAK2017-02-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW MARIUSZ2017-02-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-02-28 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2017-02-28 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy127 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-03-27 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2015-03-27 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2015-03-27 do dziś
446 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2015-03-27 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-03-27 do dziś
671 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-03-27 do dziś
746 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2015-10-01 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2015-10-01 do dziś
252 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2015-10-01 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-10-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 18.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-09-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 16.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
5data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
6data złożenia 11.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
7data złożenia 06.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
8data złożenia 30.04.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
9data złożenia 08.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
11data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
12data złożenia 28.02.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
13data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
14data złożenia 26.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
15data złożenia 09.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
16data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
17data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
18data złożenia 16.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
19data złożenia 27.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
20data złożenia 09.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
21data złożenia 07.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
22data złożenia 12.04.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-12 do dziś
23data złożenia 04.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-09 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-04-07 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-04-12 do dziś
19OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-04-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-12 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-15 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
501.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-06-19 do dziś
601.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-06-19 do dziś
701.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-05-14 do dziś
801.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-14 do dziś
901.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-25 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-10 do dziś
1101.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-27 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-03-24 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-11 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-16 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2015-03-27 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE NA PODSTAWIE ART. 492 § 1 K.S.H. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI „GALNA MANAGEMENT” SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA SPÓŁKĘ „L-CONTACT” SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ, WEDŁUG ZASAD PRZEWIDZIANYCH W PLANIE POŁĄCZENIA Z DNIA 07.04.2014R. I OGŁOSZONEGO W MONITORZE SĄDOWYM I GOSPODARCZYM NR 180 Z DNIA 17.09.2014R. UCHWAŁA O POŁĄCZENIU PODJĘTA W DNIU 04.11.2014R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „L-CONTACT” SP. Z O.O. PROTOKÓŁ OBJĘTY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 13031/2014 Z DNIA 04.11.2014R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ MAGDALENĘ NASKRĘCKĄ-GÓRNY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE. UCHWAŁA SPÓŁKI „GALNA MANAGEMENT” SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU PODJĘTA ZOSTAŁA W DNIU 04.11.2014R. PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. PROTOKÓŁ OBJĘTY AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 13026/2014 Z DNIA 04.11.2014R. SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZ MARIĘ MAGDALENĘ NASKRĘCKĄ-GÓRNY Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KONINIE.2015-03-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów