APTEKA „RYNEK 30” TOMASZ BŁASZCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000067831
Numer REGON: 490006135
Numer NIP: 7340014884
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-03
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2022-06-21
Sygnatura akt[RDF/391566/22/439]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-03 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 490006135 NIP 73400148842007-03-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKA „RYNEK 30” TOMASZ BŁASZCZYK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2020-03-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. NOWY SĄCZ gmina M. NOWY SĄCZ miejscowość NOWY SĄCZ2001-12-03 do dziś
2. Adresmiejscowość NOWY SĄCZ ulica RYNEK nr domu 30 kod pocztowy 33-300 poczta NOWY SĄCZ kraj POLSKA 2008-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130 MARCA 2001 ROKU ZAWARTO UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ.2001-12-03 do dziś
225.07.2004 R. -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 6, TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI W ZAŁĄCZENIU2004-08-05 do dziś
3ANEKS Z DNIA 15 GRUDNIA 2006 R., ZMIENIONO § 9 UMOWY SPÓŁKI2007-03-30 do dziś
4UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 2 CZERWCA 2008 ROKU. ZMIANA DOTYCZY § 2 UMOWY SPÓŁKI.2008-07-02 do dziś
5UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 7.08.2009 ROKU -ZMIANA § 9 UMOWY SPÓŁKI.2009-09-04 do dziś
601.01.2020 R. PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI2020-02-05 do dziś
701.01.2021 R. - ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI2021-02-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-03 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-03 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 30.03.2001 R. O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ.2001-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaAPTEKA SPÓŁKA CYWILNA -CETNAROWSKI BOLESŁAW, KRÓLCZYK ZOFIA, BŁASZCZYK TOMASZ, WÓJSIK MARIA, PIERZCHAŁA MARIAN, SZAREK BEATA.2001-12-03 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-03 do dziś
3. Numer w rejestrzeFA.KR.-92II-K-317-20/992001-12-03 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWOJEWÓDZKI INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE2001-12-03 do dziś
5. Numer REGON4900061352001-12-03 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETNAROWSKI2001-12-03 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW BARTŁOMIEJ2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-03 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2001-12-03 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-03 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJSIK2001-12-03 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-03 do dziś
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERZCHAŁA2001-12-03 do dziś
2. ImionaMARIAN RYSZARD2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?TAK2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-03 do dziś
6
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAREK2001-12-03 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-03 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-12-03 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 20.000 ZŁ. W SPRAWACH O WARTOŚCI POWYŻEJ 20.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.2020-02-05 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBŁASZCZYK2020-02-05 do dziś
2. ImionaTOMASZ STANISŁAW2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-05 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJSIK2020-02-05 do dziś
2. ImionaMARIA JOLANTA2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-05 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZAREK2020-02-05 do dziś
2. ImionaBEATA MARIA2020-02-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-02-05 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCETNAROWSKI2001-12-03 do dziś
2. ImionaBOLESŁAW BARTŁOMIEJ2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIERZCHAŁA2001-12-03 do dziś
2. ImionaMARIAN RYSZARD2001-12-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-03 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy121 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2020-02-05 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-05 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-05 do dziś
447 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-02-05 do dziś
573 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2020-02-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 27.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.20012002-11-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R. data złożenia 05.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 R.2003-06-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 17.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-05-20 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 21.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.20042005-04-27 do dziś
5data złożenia 27.03.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-04-05 do dziś
6data złożenia 05.03.2007 okres 2006 R.2007-03-30 do dziś
7data złożenia 07.03.2008 okres 2007 R.2008-03-14 do dziś
8data złożenia 18.05.2008 okres 2008 R.2009-05-27 do dziś
9data złożenia 21.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
10data złożenia 09.03.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-21 do dziś
11data złożenia 03.04.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-04-10 do dziś
12data złożenia 15.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
13data złożenia 31.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
14data złożenia 20.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
15data złożenia 23.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
16data złożenia 18.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
17data złożenia 11.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
18data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
19data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
20data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-04-05 do dziś
22006 R.2007-03-30 do dziś
32007 R.2008-03-14 do dziś
42008 R.2009-05-27 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-04-29 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-03-21 do dziś
701.01.2011 -31.12.2011 R.2012-04-10 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-21 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-05 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-31 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-18 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-11 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-18 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów