FIRMA HANDLOWA „KATPOL” K.CHWAŁEK I T.CHWAŁEK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-09-28 godz. 14:08:07
Numer KRS: 0000067570
Numer REGON: 850014797
Numer NIP: 8710002656
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-30
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2023-07-12
Sygnatura akt[RDF/534603/23/945]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-30 do dziś
2. Numer REGON\NIP8500147972001-11-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „KATPOL” K. CHWAŁEK I T. CHWAŁEK SPÓŁKA JAWNA2001-11-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWSKI gmina SZCZUCIN miejscowość SZCZUCIN2001-11-30 do dziś
2. Adresulica KOŚCIUSZKI nr domu 58 miejscowość SZCZUCIN kod pocztowy 33-230 poczta SZCZUCIN kraj POLSKA 2001-11-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 6.03.1991 ZMIENIONA UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z 3.10.20012001-11-30 do dziś
210.07.2019 R. - ZMIANA §32019-10-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-30 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-30 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA Z DNIA 3 PAŻDZIERNIKA 2001 ROKU O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ FIRMA HANDLOWA „KATPOL” K & T CHWAŁEK Z SIEDZIBĄ W SZCZUCINIE W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ARTYKUŁU 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PODJĘTA PRZEZ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „KATPOL” K & T CHWAŁEK SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W SZCZUCINIE2001-11-30 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-30 do dziś
3. Numer w rejestrze294/912001-11-30 do dziś
5. Numer REGON8500147972001-11-30 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWAŁEK2001-11-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWAŁEK2001-11-30 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-30 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-30 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-30 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.2001-11-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWAŁEK2001-11-30 do dziś
2. ImionaKAZIMIERZ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHWAŁEK2001-11-30 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2001-11-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-30 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2019-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2019-10-10 do dziś
243 31 Z TYNKOWANIE2019-10-10 do dziś
343 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2019-10-10 do dziś
443 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2019-10-10 do dziś
543 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2019-10-10 do dziś
643 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2019-10-10 do dziś
743 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2019-10-10 do dziś
843 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2019-10-10 do dziś
946 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2019-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 ROK data złożenia 25.11.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK2002-12-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 25.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 20022003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 25.10.20042004-12-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 09.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-08-30 do dziś
5data złożenia 31.03.2009 okres 2005 ROK2009-04-30 do dziś
6data złożenia 31.03.2009 okres 2006 ROK2009-04-30 do dziś
7data złożenia 31.03.2009 okres 2007 ROK2009-04-30 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
9data złożenia 26.06.2009 okres2009-07-20 do dziś
10data złożenia 18.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
11data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
12data złożenia 01.12.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
13data złożenia 01.12.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
14data złożenia 01.12.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
15data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
16data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
17data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
18data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
19data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
20data złożenia 08.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
21data złożenia 26.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
22data złożenia 11.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
23data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 20032004-12-01 do dziś
201.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-20 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2009-07-20 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2009-07-20 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2009-07-20 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-30 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-18 do dziś
8OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
9OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2012 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-11 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-08 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-26 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-11 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów