SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELTOWIEC”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000067289
Numer REGON: 470823281
Numer NIP: 7240005331
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-22
Sygnatura akt[RDF/392173/22/498]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-04 do dziś
2. Numer REGON\NIP4708232812001-12-04 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ELTOWIEC”2001-12-04 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W ŁODZI -WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze RS 22702001-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2001-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica ALEKSANDROWSKA nr domu 30 kod pocztowy 91-120 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2006-10-20 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMELTOWIEC@GMAIL.COM2018-09-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.11.1993 R.2001-12-04 do dziś
215 STYCZNIA 2002 R.-UCHWAŁĄ NR 1/2002 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU.2002-03-21 do dziś
326.06.2006 R. -UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU2006-10-25 do dziś
426.11.2007 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ZMIENIONO TREŚĆ OD § 1 DO § 130 STATUTU I DODANO § 131 -§ 141.2008-03-19 do dziś
525.06.2018 R. - UCHWALONO NOWE BRZMIENIE STATUTU.2018-09-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-12-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB 2. JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA UPOWAŻNIONA PRZEZ ZARZĄD2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoGRĘBECKI2004-03-18 do dziś
2. ImionaCZESŁAW ANTONI2004-03-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-03-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU D/S ORGANIZACYJNYCH2004-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-03-18 do dziś
21. NazwiskoZYDLER2001-12-04 do dziś
2. ImionaJACEK2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-04 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymV-CE PREZES ZARZĄDU D/STECHNICZNYCH2004-03-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?VICE PREZES ZARZĄDU D/S ORGANIZACYJNYCH2001-12-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-12-04 do dziś
31. NazwiskoPAWŁOWSKI2001-12-04 do dziś
2. ImionaJANUSZ FRANCISZEK2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?VICE PREZES ZARZĄDU D/S TECHNICZNYCH2001-12-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-12-04 do dziś
41. NazwiskoRUTKOWSKA2001-12-04 do dziś
2. ImionaALEKSANDRA MARIA2001-12-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-04 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-12-04 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNOWAK2022-02-03 do dziś
2. ImionaWIESŁAWA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIERZBA2022-02-03 do dziś
2. ImionaGENOWEFA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIUTA2022-02-03 do dziś
2. ImionaLUCYNA2022-02-03 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoOŻGA2010-08-11 do dziś
2. ImionaHENRYKA2010-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-11 do dziś
4. Rodzaj prokuryPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU2010-08-11 do dziś
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-09-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-11 do dziś
268 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2018-09-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 26.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 30.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-18 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
6data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
7data złożenia 04.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
8data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
9data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
10data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
11data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-24 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 20122013-09-27 do dziś
13data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
14data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
16data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
17data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 19.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
20data złożenia 16.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-16 do dziś
21data złożenia 22.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-24 do dziś
820122013-09-27 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-09-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-03-18 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-08-11 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-25 do dziś
501.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-10-25 do dziś
601.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-07-29 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-08 do dziś
901.01.2009 -31.12.20092010-08-11 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
1101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-24 do dziś
1220122013-09-27 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-21 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-08 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-02 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-03-19 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-20 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-22 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów