FIRMA HANDLOWA ESKOT KOTOWICZ-SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000067118
Numer REGON: 350231671
Numer NIP: 6790088729
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2022-06-30
Sygnatura akt[RDF/398222/22/389]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA ESKOT KOTOWICZ -SPÓŁKA JAWNA2001-11-28 do dziś
FIRMA HANDLOWA ESKOT KOTOWICZ-SPÓŁKA JAWNA2020-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2001-11-28 do dziś
2. Adresulica STRÓZA RYBNA nr domu 6 miejscowość KRAKÓW kod pocztowy 30-714 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2001-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 14.07.1993 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 18.02.1998 R. ANEKS DO UMOWY Z DNIA 05.11.2001 R.2001-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-28 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPOŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE PRZEPISU ART. 2 6 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJELI WSPÓLNICY JEDNOMYŚLNIE DNIA 05.11.2001 R.2001-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA ESKOT IMPORT EKSPORT HURT DETAL EWA KOTOWICZ,STANISŁAW KOTOWICZ SPOŁKA CYWILNA2001-11-28 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-28 do dziś
3. Numer w rejestrze1887/I/90-P2001-11-28 do dziś
5. Numer REGON3502316712001-11-28 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2001-11-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-28 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2001-11-28 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-28 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO.2001-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2001-11-28 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOTOWICZ2001-11-28 do dziś
2. ImionaEWA JANINA2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2001-11-28 do dziś
251 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH2001-11-28 do dziś
351 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH, PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO, TAPET I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2001-11-28 do dziś
451 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2001-11-28 do dziś
551 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO2001-11-28 do dziś
651 53 A SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA2001-11-28 do dziś
751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-11-28 do dziś
852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-28 do dziś
952 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-11-28 do dziś
1052 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH2001-11-28 do dziś
1152 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ2001-11-28 do dziś
1251 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-11-28 do dziś
1352 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-11-28 do dziś
1452 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-11-28 do dziś
1552 62 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-11-28 do dziś
1652 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-11-28 do dziś
1760 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2001-11-28 do dziś
1860 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ2001-11-28 do dziś
1963 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2001-11-28 do dziś
2063 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH2001-11-28 do dziś
2170 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-28 do dziś
2271 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2001-11-28 do dziś
2351 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2001-11-28 do dziś
2472 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-11-28 do dziś
2572 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-11-28 do dziś
2672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-11-28 do dziś
2772 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH2001-11-28 do dziś
2872 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2001-11-28 do dziś
2972 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-11-28 do dziś
3074 40 Z REKLAMA2001-11-28 do dziś
3174 82 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM2001-11-28 do dziś
3251 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-11-28 do dziś
3351 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2001-11-28 do dziś
3451 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2001-11-28 do dziś
3551 38 B SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI2001-11-28 do dziś
3651 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2001-11-28 do dziś
3751 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.01.2006 okres 01.01.2004-31.12.20042006-02-02 do dziś
2data złożenia 11.04.2007 okres 01 STYCZNIA 2005 R. -31 GRUDNIA 2005 R.2007-04-26 do dziś
3data złożenia 12.10.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-10-19 do dziś
4data złożenia 16.04.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-05-05 do dziś
5data złożenia 14.04.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-05-06 do dziś
6data złożenia 30.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
7data złożenia 13.04.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-04-20 do dziś
8data złożenia 11.04.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-04-23 do dziś
9data złożenia 14.05.2013 okres OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-23 do dziś
10data złożenia 08.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
11data złożenia 08.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
12data złożenia 22.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13data złożenia 29.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
14data złożenia 20.03.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-03-20 do dziś
15data złożenia 18.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16data złożenia 06.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-06 do dziś
17data złożenia 22.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-22 do dziś
18data złożenia 30.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004-31.12.20042006-02-02 do dziś
201 STYCZNIA 2005 R. -31 GRUDNIA 2005 R.2007-04-26 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-10-19 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-05-05 do dziś
501.01.2008-31.12.20082009-05-06 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-06-10 do dziś
701.01.2010-31.12.20102011-04-20 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-04-23 do dziś
9OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.2013-05-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-28 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-24 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-03 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-10-31 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-18 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-30 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-30 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów