GIEWONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000067051
Numer REGON: 690018110
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2023-07-13
Sygnatura akt[RDF/537187/23/505]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIP6900181102001-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGIEWONT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2012-08-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, SĄD GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze 8522001-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat M. RZESZÓW gmina M. RZESZÓW miejscowość RZESZÓW2001-11-29 do dziś
2. Adresulica OKULICKIEGO nr domu 12 miejscowość RZESZÓW kod pocztowy 35-222 poczta RZESZOWIE kraj POLSKA 2001-11-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 28.XI.1991 R. -NOTARIUSZ ARTUR ROGOZIEWICZ PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W ROPCZYCACH REPERTORIUM A NR 10932/91. ZMIANA § 3 AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.12.2000 R. NOTARIUSZ ROBERT MITELSZTAT Z KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE REPERTORIUM A NR 3242/2000. ZMIANA § 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 DODAJE SIĘ § 11A, 11B, 11C, 13A, 13B, 13C, 14A, AKT NOTARIALNY Z DNIA 5.10.2001 R. NOTARIUSZ ROBERT MITELSZTAT REPERTORIUM A NR 2261.2001-11-29 do dziś
225.06.2010 R. REP. A NR 1687/2010, NOTARIUSZ -JANUSZ POSŁUSZNY, KANCELARIA NOTARILANA W RZESZOWIE UL. LISA KULI 6, ZMINA PAR. 72010-07-06 do dziś
313 SIERPNIA 2012 R., REP. A 1587/2012 NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY KANCELARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE UL. LISA -KULI 6 ZMIANA PARAGRAFU 2 UMOWY SPÓŁKI2012-08-23 do dziś
417.07.2014 R., AKT NOTARIALNY REP. A NR 1264/2014 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE UL. LISA-KULI 6 PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO ZMIANA TREŚCI PAR. 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2014-11-26 do dziś
521.12.2015R. AKT NOTARIALNY REP. A NR 1885/2015 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W RZESZOWIE UL. LISA-KULI 6 PRZEZ NOTARIUSZA JANUSZA POSŁUSZNEGO - ZMIANA TREŚCI PAR. 9 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2016-04-13 do dziś
606.04.2017 R., REP.A NR 395/2017, NOTARIUSZ JANUSZ POSŁUSZNY, KANCLARIA NOTARIALNA W RZESZOWIE - ZMIANA PAR.72017-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKO2001-11-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.074.000 ZŁ2016-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKO2001-11-29 do dziś
2. ImionaIRENA GRAŻYNA2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4160 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.074.000 ZŁ2016-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego18148000,00 PLN2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport118143600,00 PLN2001-11-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKO2001-11-29 do dziś
2. ImionaCZESŁAW2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWITKO2001-11-29 do dziś
2. ImionaIRENA GRAŻYNA2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2001-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPOKRYWKA2009-02-02 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA KRYSTYNA2009-02-02 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-02-02 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMODZIELNA JEDNOOSOBOWA2009-02-02 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2010-07-06 do dziś
213 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH2010-07-06 do dziś
314 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ2010-07-06 do dziś
447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-07-06 do dziś
549 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-07-06 do dziś
677 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2010-07-06 do dziś
777 31 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH2010-07-06 do dziś
846 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2016-04-13 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2017-04-28 do dziś
220 15 Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH2017-04-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R data złożenia 21.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 R2002-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 08.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
7data złożenia 25.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
8data złożenia 18.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
9data złożenia 26.05.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-06 do dziś
10data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
11data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
12data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
14data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
15data złożenia 24.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
16data złożenia 05.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
17data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
18data złożenia 17.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
19data złożenia 16.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
20data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
21data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
22data złożenia 13.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
801.01. 2012 R - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
401.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-07-06 do dziś
801.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1001.01.2012 R - 31.12. 2012 R.2013-07-23 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 R2002-06-12 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-07-29 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
401.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
501.01.2006 - 31.12.20062007-07-16 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-08-04 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-06-25 do dziś
801.01.2009-31.12.20092010-07-06 do dziś
901.01.2010-31.12.20102011-08-30 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-31 do dziś
1101.01.2012 R - 31.12.2012 R.2013-07-23 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-26 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-12 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-07 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-17 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-16 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-06 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów