FIRMA „DUBIEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-09-08 godz. 06:15:51
Numer KRS: 0000067037
Numer REGON: 831225840
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2023-07-10
Sygnatura akt[RDF/527544/23/550]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „DUBIEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat MIELECKI gmina RADOMYŚL WIELKI miejscowość RUDA2010-01-22 do dziś
2. Adresmiejscowość RUDA nr domu 298B kod pocztowy 39-315 poczta RUDA kraj POLSKA 2010-01-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA „DUBIEL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W DELASTOWICACH2004-01-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat DĄBROWA TARNOWSKA gmina SZCZUCIN miejscowość DELASTOWICE2004-01-23 do dziś
3. Adresnr domu 115 miejscowość DELASTOWICE kod pocztowy 33-230 poczta SZCZUCIN 2004-01-23 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 2.08.2001 R. NOTARIUSZ MGR ELŻBIETA KRANC -FILIPECKA KANCELARIA NOTARIALNA W MIELCU REP. A. NR 4037/20012001-11-29 do dziś
229 SIERPNIA 2003 R., REP. A. NR 6305/2003, NOTARIUSZ JOLANTA KREMSKA-BIALIK, PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W DĘBICY, PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 1/308 -UCHYLENIE DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW OD 1 DO 28 UMOWY SPÓŁKI I WPROWADZENIE W ICH MIEJSCE PARAGRAFÓW OD 1 DO 21.2003-09-24 do dziś
301.12.2009 R. REP. A NR 4598/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ, NOTARIUSZ ZOFIA RZEŹNIEWSKA W UMOWIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN: USUNIĘTO DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE PARAGRAFÓW OD 1 DO 21 UMOWY SPÓŁKI WPROWADZAJĄC W ICH MIEJSCE PARAGRAFY OD 1 DO 24.2010-01-22 do dziś
4DNIA 16.02.2010 R. REP. A NR 652/2010, KANCELARIA NOTARIALNA WDĄBROWIE TARNOWSKIEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 6, NOTARIUSZ ZOFIA RZEŹNICKA W UMOWIE SPÓŁKI Z OGRONICZONMĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANO ZMIANY PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI.2010-03-02 do dziś
5DNIA 16 MARCA 2012 R., REP. A NUMER 1142/2012, KANCELARIA NOTARIALNA W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ PRZY UL. SZKOLNEJ 6, NOTARIUSZ ZOFIA RZEŹNIEWSKA -W UMOWIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ DOKONANO ZMIANY PARAGRAFU 7 UMOWY SPÓŁKI.2012-04-11 do dziś
611.12.2015 R., REP.A NR 2943/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZUCINIE PRZY UL.WOLNOŚCI 9, NOTARIUSZ RENATA RZEŹNIEWSKA-PAL ZMIANA PAR.7 UMOWY SPÓŁKI2016-01-29 do dziś
723.05.2022 R., REPERTORIUM A NR 11334/2022, NOTARIUSZ MARCIN NOWAK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE - UCHYLENIE WSZYSTKICH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI OD § 1 DO § 24 I WPROWADZENIE W ICH MIEJSCE NOWYCH POSTANOWIEŃ UMOWY SPÓŁKI OD § 1 DO § 25.2022-07-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółkiGAZETA CODZIENNA „NOWINY”2001-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2001-11-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały317 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1.000,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 317.000,00 ZŁ2010-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2001-11-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JÓZEF2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały316 UDZIAŁÓW KAŻDY PO 1.000,00 ZŁ W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 316.000,00 ZŁ2010-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego633000,00 PLN2001-11-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1612816,00 PLN2001-11-29 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁKI2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).2010-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2001-11-29 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW PIOTR2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUBIEL2001-11-29 do dziś
2. ImionaPAWEŁ JÓZEF2001-11-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-29 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-11-29 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoDUBIEL2003-09-24 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2003-09-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-09-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA (JEDNOOSOBOWA)2003-09-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2012-04-11 do dziś
223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2012-04-11 do dziś
335 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-11 do dziś
435 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-11 do dziś
535 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2012-04-11 do dziś
635 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2012-04-11 do dziś
741 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2012-04-11 do dziś
845 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2012-04-11 do dziś
977 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-04-11 do dziś
1023 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2016-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 data złożenia 27.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 28.11.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 28.11.2001 -31.12.20012002-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 14.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 09.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-08-02 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
6data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
7data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
9data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-27 do dziś
11data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
12data złożenia 13.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
14data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
15data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
16data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
17data złożenia 03.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 25.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
20data złożenia 30.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
21data złożenia 10.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-27 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-25 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-30 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-08-04 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-05 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-22 do dziś
401.01.2006 -31.12.20062007-08-09 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-08-28 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-08-20 do dziś
701.01.2009 -31.12.20092010-09-10 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-10-27 do dziś
901.01.2011-31.12.20112012-06-29 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-07-31 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-25 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-27 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-09 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-03 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów