FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA JANAS SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000066953
Numer REGON: 490604675
Numer NIP: 7351010921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-14
Ostatni wpis Nr wpisu50Data dokonania wpisu2023-06-19
Sygnatura akt[RDF/500717/23/757]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-12-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 490604675 NIP 73510109212007-11-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA JANAS SPÓŁKA JAWNA2001-12-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2016-10-12 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu 11 nr lokalu 1A kod pocztowy 31-110 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2016-10-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA JANAS SPÓŁKA JAWNA -ODDZIAŁ NOWY TARG2005-12-23 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOTARSKI gmina NOWY TARG miejscowość NOWY TARG2005-12-23 do dziś
3. Adresulica LUDŹMIERSKA nr domu 29 miejscowość NOWY TARG kod pocztowy 34-400 poczta NOWY TARG 2005-12-23 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ ZAWARTA W DNIU 27.12.1995 R.; W ZWIĄZKU Z UJAWNIENIEM SPÓŁKI JAKO SPÓŁKI JAWNEJ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH W DNIU 08.12.2001 R. NASTĄPIŁA ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEZ USTALENIE W CAŁOŚCI JEJ NOWEJ TREŚCI.2001-12-14 do dziś
26.05.2002 R. ZMIANA PARAGRAFU 7 UMOWY ORAZ JEJ NOWY TEKST JEDNOLITY2002-05-27 do dziś
3ANEKS Z DNIA 30.10.2003 R. ZMIANA PARAGRAFU 7 I 11 UMOWY SPÓŁKI2003-12-12 do dziś
430.03.2004 R ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI: ZMIENIONO PAR. 7 I PAR. 11 ZŁOŻONO DO AKT REJESTROWYCH TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2004-05-14 do dziś
5ANEKS Z DNIA 11.03.2005 R. -ZMIANA §3 UMOWY SPÓŁKI2005-04-29 do dziś
6ANEKS Z DNIA 11.05.2005 R. -ZMIENIONO § 72005-06-16 do dziś
7ANEKS Z DNIA 20.12.2005 R.- ZMIANA § 3 ZŁOŻONO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2005-12-23 do dziś
830.06.2006 -ZMIANA § 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY;2006-08-03 do dziś
918.06.2007 R.- ZMIANA § 6 PKT 2 I § 7, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY2007-08-07 do dziś
1015.10.2007 R. -§ 7, § 11-ZMIANA NAZWISKA WSPÓLNIKA2007-11-06 do dziś
1114.07.2008 R. -ZMIANA § 6 ORAZ § 7 UMOWY2008-10-23 do dziś
1230.06.2009 -ZMIANA § 7.2009-09-17 do dziś
1330.06.2010 R. -ZMIANA PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI2010-08-09 do dziś
1431.12.2011 R. -ZMIANA § 11 UMOWY SPÓŁKI2012-07-11 do dziś
1522.08.2016 R. - ZMIANA CZĘŚCI WSTĘPNEJ, § 7 UST. 4, § 11 LIT.C2016-10-06 do dziś
1629.03.2017 R. - ZMIANA § 6 UMOWY SPÓŁKI2017-05-17 do dziś
1704.12.2019 R. - ZMIANA § 62020-01-29 do dziś
1831.12.2019 R. - ZMIANA § 112020-01-31 do dziś
1929.02.2020 R. - DODANO: § 12 A 01.03.2020 R. - DODANO: § 7 PKT 4; ZMIANA § 112020-05-20 do dziś
2018.06.2020 R., ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W FORMIE PISEMNEJ (ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW) -DODANO § 12 B2020-07-15 do dziś
2101.07.2020 R. - ZMIENIONO: § 7, § 11 - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ W FORMIE PISEMNEJ (ZEBRANIE WSPÓLNIKÓW)2020-07-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-14 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-12-14 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA SKUTEK ZGŁOSZENIA DOTYCHCZASOWEJ SPÓŁKI CYWILNEJ PROWADZĄCEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIĘKSZYCH ROZMIARÓW W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 KODEKSU SPÓŁEK HADLOWYCH.UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW ZOSTAŁA PODJĘTA W DNIU 24.11.2001 R.2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA „JANAS” SPÓŁKA CYWILNA2001-12-14 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-12-14 do dziś
3. Numer w rejestrze1560, 1561, 1584/012001-12-14 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrWÓJT GMINY CZARNY DUNAJEC2001-12-14 do dziś
5. Numer REGON4906046752001-12-14 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3854620442020-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000827145 2020-05-20 do dziś
2
4. Numer KRSTAK2001-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-12-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2001-12-14 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-14 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2001-12-14 do dziś
2. ImionaJAKUB2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
4. Numer KRSNIE2001-12-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-09-17 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-12-14 do dziś
NIE2009-09-17 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-09-17 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-12-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK JENOOSOBOWO2001-12-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANAS2001-12-14 do dziś
2. ImionaJAKUB2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-12-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJ GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2020-05-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3854620442020-05-20 do dziś
4. Numer KRS0000827145 2020-05-20 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoJANAS2001-12-14 do dziś
2. ImionaURSZULA MARIA2001-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2001-12-14 do dziś
21. NazwiskoJANAS2016-10-06 do dziś
2. ImionaBOGDAN2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-10-06 do dziś
4. Rodzaj prokuryODDZIELNA2016-10-06 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 12 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU2017-05-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy110 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU2017-05-17 do dziś
210 13 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO2017-05-17 do dziś
346 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA2017-05-17 do dziś
446 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2017-05-17 do dziś
547 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2017-05-17 do dziś
647 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-05-17 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2017-05-17 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2017-05-17 do dziś
992 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2020-01-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R, 2002 R. data złożenia 17.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R, 2002 R.2003-06-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 04.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-08-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 ROK data złożenia 03.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 ROK2005-06-16 do dziś
4data złożenia 24.07.2006 okres 2005 R.2006-08-03 do dziś
5data złożenia 20.06.2007 okres 2006 ROK2007-08-07 do dziś
6data złożenia 25.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-23 do dziś
7data złożenia 28.07.2009 okres 2008 R.2009-09-17 do dziś
8data złożenia 02.08.2010 okres 2009 ROK2010-08-09 do dziś
9data złożenia 08.07.2011 okres 20102011-08-03 do dziś
10data złożenia 29.06.2012 okres 2011 ROK2012-07-11 do dziś
11data złożenia 06.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-13 do dziś
12data złożenia 01.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
13data złożenia 16.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
14data złożenia 26.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
15data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
16data złożenia 11.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
17data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
18data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
19data złożenia 22.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
20data złożenia 03.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
21data złożenia 19.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta12005 R.2006-08-03 do dziś
22006 ROK2007-08-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-23 do dziś
42008 R.2009-09-17 do dziś
52009 ROK2010-08-09 do dziś
620102011-08-03 do dziś
72011 ROK2012-07-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-08-03 do dziś
22006 ROK2007-08-07 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-23 do dziś
42008 R.2009-09-17 do dziś
52009 ROK2010-08-09 do dziś
620102011-08-03 do dziś
72011 ROK2012-07-11 do dziś
82012 ROK2013-06-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-09 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-18 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-06 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-22 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-03 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów