„GSD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-11-28 godz. 16:52:19
Numer KRS: 0000066726
Numer REGON: 017167994
Numer NIP: 1181579718
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-29
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2020-02-05
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/2959/20/267]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-29 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 017167994 NIP 11815797182010-04-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„GSD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, SĄD GOSPODARCZY, nr w rejestrze 629892001-11-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina ŁOMIANKI miejscowość ŁOMIANKI2001-11-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁOMIANKI ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 340 kod pocztowy 05-092 poczta ŁOMIANKI kraj POLSKA 2020-02-05 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11) UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 17.11.2000, NOTARIUSZ W WARSZAWIE ELŻBIETA BAREJ-MAGIERA, ZA REP. A 6659/2000 2) ZMIANA PAR. 7, PAR. 8.3, PAR. 8.5, PAR. 10, PAR. 12.5, PAR. 13.3, PAR. 16 UMOWY SPÓŁKI AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 13.11.2001 SPORZĄDZONYM PRZEZ BARBARĘ WRÓBLEWSKĄ NOTARIUSZA W WARSZAWIE, ZA REP. A 11236/20012001-11-29 do dziś
231.05.2008 R., REPERTORIUM A NUMER 1231/2008, JULITA SOBCZYK NOTARIUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA UL. WARSZAWSKA 114 ŁOMIANKI, ZMIANA PAR. 7, PAR. 12.2008-07-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-29 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLLIGNON2004-01-08 do dziś
2. ImionaDIDIER JACQUES2004-01-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 250.000 ZŁOTYCH2016-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego250000,00 ZŁ2007-03-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES I CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE2008-07-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOLLIGNON2006-12-13 do dziś
2. ImionaDIDIER JACQUES2006-12-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-12-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-10-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-12-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy152 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2008-07-25 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-10-23 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-10-23 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-10-23 do dziś
370 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-10-23 do dziś
473 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-10-23 do dziś
578 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-10-23 do dziś
682 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-10-23 do dziś
782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-10-23 do dziś
882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-10-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 data złożenia 29.05.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK OBROTOWY 20012002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 03.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.20022003-10-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 21.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-16 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 03.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
5data złożenia 18.10.2006 okres 2005 R.2006-12-13 do dziś
6data złożenia 15.05.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
7data złożenia 18.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-28 do dziś
8data złożenia 30.03.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
9data złożenia 25.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-04-08 do dziś
10data złożenia 10.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
11data złożenia 01.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-03-09 do dziś
12data złożenia 20.03.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
13data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
14data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
15data złożenia 23.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
16data złożenia 12.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
17data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
18data złożenia 02.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-12-13 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-28 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-04-08 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-03-09 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.2004 R.2005-08-11 do dziś
22005 R.2006-12-13 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-05-24 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-04-28 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-04-17 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-04-08 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-03-18 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-03-09 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-03-28 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-12 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-12 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-14 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów