NARODOWY INSTYTUT GERIATRII,REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000066382
Numer REGON: 000288567
Numer NIP: 5250011042
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-04
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-09-27
Sygnatura akt[RDF/426181/22/398]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie rodzaju organizacjiINSTYTUT BADAWCZY2012-08-03 do dziś
2. Numer REGON\NIP0002885672001-12-04 do dziś
3. NazwaNARODOWY INSTYTUT GERIATRII,REUMATOLOGII I REHABILITACJI IM. PROF. DR HAB. MED. ELEONORY REICHER2015-10-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR JEDN. BADAWCZO ROZWOJOWYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZO REJESTROWY nr w rejestrze 552001-12-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-12-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SPARTAŃSKA nr domu 1 kod pocztowy 02-637 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-08-08 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejKANCELARIA.INSTYTUTU@SPARTANSKA.PL2017-03-28 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SPARTANSKA.PL2018-02-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu111.05.1986 R. 19.10.2000 R. ANEKSEM NR 1 WPROWADZONO ZMIANĘ W PAR. 4 UST. 5 STATUTU, ZATWIERDZONĄ PRZEZ MINISTRA ZDROWIA 04.12.2000 R. (ZŁOŻONO TEKST JEDNOLITY)2001-12-04 do dziś
224.04.2007 R. -ZMIANA STATUTU ZATWIERDZONEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA. ZGODNIE Z § 16 NOWEGO STATUTU TRACI MOC POPRZEDNI STATUT INSTYTUTU ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W DNIU 11 GRUDNIA 1992 ROKU.2007-08-08 do dziś
331.03.2011 R. -ZMIANA STATUTU ZATWIERDZONEGO PRZEZ MINISTRA ZDROWIA. ZGODNIE Z § 37 NOWEGO STATUTU TRACI MOC POPRZEDNI STATUTU INSTYTUTU REUMATOLOGII ZATWIERDZONY PRZEZ MINISTRA ZDROWIA.2011-04-27 do dziś
429.03.2012 R. DODANO DO TREŚCI STATUTU W § 17 UST. 1A I 1B2012-08-03 do dziś
526.02.2013 R. - ANEKS NR 2 - ZMIANA TREŚCI § 1 UST. 2, W § 2 DODAJE SIĘ UST. 9, ZMIANA TREŚCI § 16 UST. 3, ZMIANA TREŚCI § 32 UST. 2 01.06.2015 R. - ANEKS NR 3 - ZMIANA TREŚCI § 14 UST. 1 25.09.2015 R. - ANEKS NR 4 - ZMIANA TYTUŁU, ZMIANA TREŚCI § 1 UST. 1, § 2 UST. 1, 2, 7-9, § 3 - § 5, § 14 UST. 1, § 34, § 36 UST. 32015-10-29 do dziś
603.12.2015 R. - ANEKS NR 5 - ZMIANA TREŚCI: § 9 UST. 1, § 12 UST. 3, § 19 UST. 2, § 27 UST. 3, § 33 UST. 1 W § 12 DODAJE SIĘ UST. 42016-01-12 do dziś
712.04.2016 R. - ANEKS NR 6 - W § 12 DODAJE SIĘ UST. 5 ZMIANA TREŚCI § 19 UST. 12016-04-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona organizacjaNIEOZNACZONY2001-12-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 7 - Organ założycielski
1
1. IgnorujMINISTER ZDROWIA2017-03-28 do dziś
Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 14 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ ZWIĄZANEJ Z PROWADZONYMI BADANIAMI NAUKOWYMI I PRACAMI ROZWOJOWYMI W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU2011-04-27 do dziś
272 19 Z INICJOWANIE, PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH2015-10-29 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy172 11 Z INICJOWANIE, PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2015-10-29 do dziś
272 19 Z OPRACOWYWANIE STANDARDÓW MEDYCZNYCH I WYTYCZNYCH W ZAKRESIE BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA INSTYTUTU2015-10-29 do dziś
372 19 Z OPRACOWYWANIE, ANALIZOWANIE, OCENIANIE I WDRAŻANIE NOWYCH TECHNOLOGII MEDYCZNYCH ORAZ METOD LECZENIA, W TYM NOWYCH PROCEDUR MEDYCZNYCH2015-10-29 do dziś
472 19 Z INICJOWANIE, PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE BADAŃ KLINICZNYCH W OBSZARACH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM DZIAŁANIA INSTYTUTU2015-10-29 do dziś
572 19 Z UPOWSZECHNIANIE I WDRAŻANIE WYNIKÓW PROWADZONYCH BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH2015-10-29 do dziś
685 42 B PROWADZENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I STUDIÓW DOKTORANCKICH2015-10-29 do dziś
785 59 B KSZTAŁCENIE NAUKOWE I SPECJALISTYCZNE KADR MEDYCZNYCH2015-10-29 do dziś
886 10 Z UCZESTNICTWO W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA POPRZEZ WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ W FORMIE ŚWIADCZEŃ KLINICZNYCH I AMBULATORYJNYCH2015-10-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 04.08.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-08-16 do dziś
2data złożenia 04.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
3data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
4data złożenia 14.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
5data złożenia 06.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
6data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
7data złożenia 11.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
8data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
9data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
10data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11data złożenia 01.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
14data złożenia 23.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
15data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
16data złożenia 16.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
17data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
18data złożenia 27.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2004 -31.12.20042006-08-16 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-16 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
801.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-07-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-01 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-10 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-09-30 do dziś
601.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-08-23 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-09 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-05-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-16 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-27 do dziś
4. Tbd101.01.2011 -31.12.20112012-07-23 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-06 do dziś
Rubryka 3 - Cel działania organizacji
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny lub przymusowy lub przedstawiciel do prowadzenia bieżących spraw stowarzyszenia
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów