INTER ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000066328
Numer REGON: 092583211
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu45Data dokonania wpisu2020-07-06
Sygnatura akt[RDF/219143/20/577]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 092583211 NIP 96710971612007-09-12 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTER ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-03-12 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 49302001-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2018-06-08 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE nr domu 142B kod pocztowy 02-305 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-06-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1-UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 31.07.2000 ROKU ZAWARTA W KANCELARII NOTARIALNEJ W BYDGOSZCZY UL. OBROŃCÓW BYDGOSZCZY 8 PRZED NOTARIUSZEM ANDRZEJEM BARABASZEM REPERTORIUM A NUMER 8495/2000; -ZMIANA 17.09.2001 ROKU PRZED NOTARIUSZEM ALICJĄ HUZIUK PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. MARSZAŁKOWSKIEJ 77/79 LOKAL NR 400 REPERTORIUM A NR 9503/2001. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI 1, 3, 6, 7, 9, 12, 13, 14 I 19.2001-11-28 do dziś
220.12.2002 R. REP. A NR 8517/2002, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, ZMIENIONO § 2, § 6 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI2003-03-12 do dziś
325.09.2003 R. REPERTORIUM A NR 2698/2003, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE UL. RADNA 6/8, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK ZMIENIONO § 14.1, § 15.2 ORAZ DODANO § 15 A UMOWY SPÓŁKI.2003-10-17 do dziś
428.09.2004 R. REPERTORIUM A NR 5601/2004, ASESOR NOTARIALNY JOANNA FURMAN -ZASTĘPCA NOTARIUSZA ALICJI HUZIUK KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 7 UMOWY SPÓŁKI.2004-10-13 do dziś
513.06.2006 R., AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3918/2006, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, W UMOWIE SPÓŁKI DODANO § 14 UST. 4 ORAZ § 14 UST. 5.2006-06-29 do dziś
623.06.2015 R., REP. A NR 3930/2015, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SOLEC 54 LOK. 30, NOTARIUSZ ALICJA HUZIUK, W UMOWIE SPÓŁKI ZMIENIONO §6.2015-08-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ INTER POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA2005-06-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON0700242852001-11-28 do dziś
4. Numer KRS0000016204 2001-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 500.000 PLN2004-10-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 PLN2004-10-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2003-10-17 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONAREK2017-02-09 do dziś
2. ImionaPIOTR WIKTOR2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-09 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROGOSZ2017-02-09 do dziś
2. ImionaWIOLETTA AGNIESZKA2017-02-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-02-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2017-02-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-02-09 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULIK2010-09-17 do dziś
2. ImionaJANUSZ ANTONI2010-09-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-09-17 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-06-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
11. NazwiskoGROCHOWALSKI2003-11-25 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2003-11-25 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-11-25 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2019-03-19 do dziś
21. NazwiskoPISZCZEK2019-03-19 do dziś
2. ImionaJACEK MARIUSZ2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2019-03-19 do dziś
31. NazwiskoANDRUCHEWICZ2019-03-19 do dziś
2. ImionaMARCIN2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2019-03-19 do dziś
41. NazwiskoGIETRYCH2019-03-19 do dziś
2. ImionaRENATA2019-03-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-03-19 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA - WSPÓŁDZIAŁANIE PROKURENTA Z CZŁONKIEM ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB WSZYSTKICH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE2019-03-19 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2015-08-26 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy166 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT2015-08-26 do dziś
266 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH2015-08-26 do dziś
318 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE2015-08-26 do dziś
418 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2015-08-26 do dziś
553 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2015-08-26 do dziś
658 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2015-08-26 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2015-08-26 do dziś
882 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2015-08-26 do dziś
995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2015-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 16.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-22 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 16.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2000 R. -31.12.2000 R.2002-07-24 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 04.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-07-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 19.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-27 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 23.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-29 do dziś
6data złożenia 20.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
7data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
8data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
9data złożenia 08.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
10data złożenia 02.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
11data złożenia 18.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
12data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
13data złożenia 13.06.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
14data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
15data złożenia 30.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
16data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
17data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
18data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
19data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
20data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-11 do dziś
21data złożenia 06.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2000 R. -31.12.2000 R.2002-07-24 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2004-05-27 do dziś
301.01.2005 -31.12.20052006-06-29 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-11 do dziś
501.01.2007 -31.12.20072008-07-31 do dziś
601.01.2008 -31.12.20082009-06-15 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-05-19 do dziś
901.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
1001.01.2012-31.12.20122013-06-18 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-14 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-21 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-10 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów