SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000066293
Numer REGON: 000484618
Numer NIP: 6340006192
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-22
Ostatni wpis Nr wpisu67Data dokonania wpisu2023-12-14
Sygnatura akt[KA.VIII NS-REJ.KRS/35827/23/644]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004846182002-03-22 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GÓRNIK”2002-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY KATOWICE WYDZIAL VIII REJESTROWY nr w rejestrze 122002-03-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2002-03-22 do dziś
2. Adresulica MIKOŁOWSKA nr domu 125A kod pocztowy 40-592 poczta KATOWICE 2002-03-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu117.12.1975-PIERWSZY STATUT 26.06.2001-STATUT ZATWIERDZONY PRZEZ ZPCZ-TEKST JEDNOLITY W ZAŁĄCZENIU PAR. 1-67 STAJĄ SIĘ PAR. 1-62 ULEGŁY ZMIANIE; PAR. 68-69 STAJĄ SIĘ PAR. 63-64; PAR. 70 STAJE SIĘ PAR. 65 ZMIANA UST. 3; PAR. 71-73 STAJE SIĘ PAR. 66-68; PAR. 74 STAJE SIĘ PAR. 69 UST. 1-3 ZMIENIA SIĘ; PAR. 77-77 STAJE SIĘ PAR. 70-72; PAR. 78 STAJE SIĘ PAR. 73 UST. 1 ZMIENIA SIĘ; PAR. 79-81 STAJE SIĘ PAR. 74-76; PAR. 82 STAJE SIĘ PAR. 77 W CAŁOŚCI ZMIENIONY; PAR. 83 STAJE SIĘ PAR. 78 UST. 1 ZMIENIA SIĘ; PAR. 84-88 STAJE SIĘ PAR. 79-83; PAR. 89 STAJE SIĘ; PAR. 84 UST. 2 ZMIENIA SIĘ; PAR. 90 STAJE SIĘ PAR. 85 UST. 2 ZMIENIA SIĘ;; PAR. 91-96 STAJE SIĘ PAR. 86-91; PAR. 97 STAJE SIĘ PAR. 92 UST. 3 ZMIENIA SIĘ; PAR. 98-100 STAJE SIĘ PAR. 93-95; PAR. 101 STAJE SIĘ PAR. 96 UST. 3 ZMIENIA SIĘ; PAR. 102 STAJE SIĘ PAR. 87; PAR. 103 STAJE SIĘ PAR. 98 ZMIENIA SIĘ; PAR. 104 I 105 STAJE SIĘ PAR. 99 I 100; P PAR. 106 STAJE SIĘ PAR. 101 ZMIENIA SIĘ; PAR. 107 I 108 STAJĄ SIĘ PAR. 102 I 103; PAR. 109 SKREŚLA SIĘ; DOPISUJE SIĘ 104 I 1052002-03-22 do dziś
219.06.2002 R. -DATA ZMIANY STATUTU PAR. 24 UST. 1 ULEGŁ ZMIANIE PAR. 26 UST. 1 I 2 W CAŁOŚCI WYKREŚLONY DOTYCHCZASOWE PAR. PAR. OD 27-29 STAJĄ SIĘ PAR. PAR. OD 26-28 DOTYCHCZASOWY PAR. 30 STAJE SIĘ PAR. 29 A JEGO UST. 2 OTRZYMUJE NOWE BRZMIENIE UST. 4 PAR. 29 PODLEGA WYKREŚLENIU DOTYCHCZASOWE PAR. PAR. OD 31-105 STAJĄ SIĘ PAR. PAR. OD 30-1042002-11-07 do dziś
324.06.2003 R. -ZMIENIONO: PAR. 3 UST. 3, PAR. 4, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8 UST. 5, PAR. 10 UST. 1 I 8, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 14 UST. 1, PAR. 15 UST. 2, PAR. 16 UST. 1, PAR. 17 UST. 1 I 2, PAR. 19 UST. 1 I 2, PAR. 20 UST. 2, PAR. 22 UST. 2, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25, PAR. 29, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 34 UST. 1 I 4, ZMIENIONO NAZWĘ ROZDZ. VI, PAR. 37, ZMIENIONO NAZWĘ ROZDZ. VI TYTUŁU B, PAR. 38, W ROZDZ. VI WPROWADZONO NOWY TYTUŁ C, PAR. 42, PAR. 45 UST. 2, PAR. 49 UST. 3, PAR. 50 UST. 2, PAR. 53, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 57, PAR. 58, PAR. 59, PAR. 60, PAR. 61 UST. 2, PAR. 65 PKT 11, PAR. 77 UST. 1, PAR. 78, PAR. 84, PAR. 97 UST. 1, PAR. 100 -DODANO: PAR. 22 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 25 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 38 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1-11, PAR. 68 ZE ZNACZKIEM 1 UST. 1-9 -WYKREŚLONO: PAR. 1042003-10-13 do dziś
426.05.2004 -ZMIANA STATUTU -W PAR. 34 ZMIENIA SIĘ UST. 42004-07-02 do dziś
5UCHWAŁĄ NR 11 ZPCZ/2005 ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Z DNIA 08.06.2005R. ZMIENIONO: -W PAR. 24 UST. 2 WYKREŚLA SIĘ ZDANIE 3 -WYKREŚLA SIĘ W CAŁOŚCI PAR. 48 -DOTYCHCZASOWE PAR. 49-103 STAJĄ SIĘ ODPOWIEDNIO PAR. 48-102, A ICH TREŚĆ POZOSTAJE BEZ ZMIAN.2005-07-01 do dziś
6UCHWAŁĄ NR 8 ZPCZ/2006 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DN. 20.06.2006 -ZMIENIONO: PAR. 4 UST 1, PAR. 6, PAR. 7 UST 6, PAR. 9 UST 1-3, 7, PAR. 10 UST 9, PAR. 11 UST 8, PAR. 18 UST. 1, PAR. 25 UST. 8, PAR. 29 UST 2 I 3, PAR. 31, PAR. 33 UST 3, 5, PAR. 34 UST 1. 2 I 4, PAR. 37 UST 1 PKT „D” I „E”, UST 3, PAR. 38 UST 1-4 I 6, PAR. 38 ZE ZNACZKIEM 1 UST 1 I 3, PAR. 41 UST 1, PAR. 43 UST 2 I 3, PAR. 46 UST 1, PAR. 82 UST 2, W PAR. 6 DODANO UST 2-6, W PAR. 34 PO UST 2 DODANO UST 2”, W PAR. 42 UST 2 DODANO PKT 7, W PAR. 43 DODANO UST 4 I 5, PAR. 48 PO UST 1 DODANO UST 1 ZE ZNACZKIEM 1, W PAR. 62 PO UST 2 DODANO UST 2” ORAZ DODANO UST 5, W PAR. 63 PO UST 2 DODANO UST 2” W PAR. 83 DODANO UST 4, W PAR. 8 WYKREŚLONO UST 4 I 7 A DOTYCHCZASOWE UST 5 I 6 OZNACZONO JAKO 4 I 5, W PAR. 25 UST 1 WYKREŚLONO PKT A, A DOTYCHCZASOWE PKT B-D STAŁY SIĘ ODPOWIEDNIO PKT A-C, WYKREŚLONO UST 2 TEGO PARAGRAFU A DOTYCHCZASOWE UST 3-8 STAŁY SIĘ ODPOWIEDNIO UST 2-7, W PAR. 32 WYKREŚLONO UST 1 I 2 WOBEC CZEGO UST 3-8 STŁY SIĘ ODPOWIEDNIO UST 1-6 I OTRZYMAŁY NOWE BRZMIENIE, W PAR. 38” WYKREŚLONO UST 6, 7 I 8 A ZATEM DOTYCHCZASOWE UST 9, 10 I 11 STAŁY SIĘ UST 6, 7 I 8.2006-09-11 do dziś
727.11.2007 R.- DATA ZMIANY STATUTU ZMIANA: PAR. 3, PAR. 4, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 21, PASR.23, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 29, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 38 W DZIALE VI ROZDZIAŁ C, PAR. 38 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 39, PAR. 41, PAR. 42, PAR. 43, PAR. 45, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 50, PAR. 51, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 60, PAR. 61, W DZIALE X ROZDZIAŁ A, PAR. 62, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 65, PAR. 66, PAR. 67, PAR. 67 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 68, PAR. 69, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 76, PAR. 77, PAR. 81, PAR. 82, PAR. 83, PAR. 87-89, PAR. 90, PAR. 91, PAR. 92, W DZIALE ROZDZIAŁ F, PAR. 94, PAR. 96, PAR. 98, PAR. 99 DODANO: PAR. 9 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 17 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 18 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 22 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 26 ZE ZNACZKIEM 1- 26 ZE ZNACZKIEM 3, PAR. 34 ZE ZNACZKIEM 1-34 ZE ZNACZKIEM 4, PAR. 47 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 47 ZE ZNACZKIEM 2, PAR. 66 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 67 ZE ZNACZKIEM 2-67 ZE ZNACZKIEM 7, PAR. 69 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 80 ZE ZNACZKIEM 1, PAR. 103, PAR. 1042010-02-05 do dziś
830.05.2011 R., 31.05.2011 R., 01.06.2011 R. -DATA ZMIANY STATUTU -W § 34 STATUTU SPÓŁDZIELNI UST. 42011-07-19 do dziś
904.06.2012 R., 05.06.2012 R., 06.06.2012 R., ZMIENIONO: § 9 UST. 2, § 33 UST. 2, § 66 UST. 4, § 67 ZE ZNACZKIEM 7 UST. 1, § 98, DODANO: W § 69 UST. 16 ZE ZNACZKIEM 1, W § 83 UST. 2 PKT 18, W § 90 UST. 6 ZE ZNACZKIEM 1, USUNIĘTO: W § 31 UST. 7, W § 66 UST. 5.2012-07-04 do dziś
10- 26.05.204 R., 27.05.2014 R., 28.05.2014 R. - DATA ZMIANY STATUTU DODANO: - W § 11 UST. 16, W § 34 UST. 7, W § 42 UST. 2 PKT. 11, W 92 PKT. 13 WYKREŚLONO: - W § 92 PKT. 12, W § 96 UST. 7, ROZDZIAŁ VI.C (§ 38 ZE ZN.1) ZMIENIONO: - § 62 UST. 1 ZE ZN.1, § 62 UST. 1 ZE ZN.2, § 63, § 65 UST. 5, § 66 UST. 1, § 66 UST. 3, § 66 ZE ZN.1 UST. 1, § 66 ZE ZN.1 UST. 2, § 66 ZE ZN.1 UST. 3, § 66 ZE ZN.1 UST. 4, § 67 UST. 3, § 67 UST. 4, § 67 UST. 5, § 67 UST. 7, § 67 UST. 9, § 67 ZE ZN.1 UST. 1, § 67 ZE ZN.1 UST. 2, § 67 ZE ZN.2 UST. 1, § 67 ZE ZN.2 UST. 3, § 67 ZE ZN.3 UST. 4, § 67 ZE ZN.3 UST. 5, § 67 ZE ZN.4 UST. 1, § 67 ZE ZN.4 UST. 5, § 67 ZE ZN.4 UST. 9, § 67 ZE ZN.5 UST. 1, § 67 ZE ZN.5 UST. 3, § 67 ZE ZN.6 UST. 1, § 67 ZE ZN.6 UST. 2, § 67 ZE ZN.6 UST. 3, § 67 ZE ZN.6 UST. 4, § 67 ZE ZN.6 UST. 5, § 67 ZE ZN.6 UST. 6, § 68 UST. 5, § 69 UST. 8, § 69 UST. 16, § 69 UST. 16 ZE ZN.1, § 69 UST. 18, § 69 ZE ZN.1 UST. 1, § 72 UST. 1, § 73 UST. 1, § 90 UST. 6, § 7 PKT. 19, § 8 UST. 5, § 33 UST. 6, § 34 UST. 2, § 34 UST. 4, § 47 ZE ZN.2 UST. 3, § 62 UST. 2, § 66 UST. 4, § 66 ZE ZN.1 UST. 5, § 67 UST. 6, § 67 ZE ZN.2 UST. 2, § 67 ZE ZN.3 UST. 1 PKT. 2, § 67 ZE ZN.7 UST. 1, § 67 ZE ZN.7 UST. 2, § 69 UST. 12, § 69 UST. 13, § 69 UST. 14, § 69 UST. 15, § 76 UST. 1 PKT. 11, § 76 UST. 1 PKT. 13, § 77 UST. 2, § 82 UST. 5, § 90 UST. 2, § 90 UST. 3, § 90 UST. 5, § 90 UST. 7, § 91 UST. 2, § 91 UST. 3, § 92 PKT. 5, § 92 PKT. 9, § 92 PKT. 112014-09-03 do dziś
1118.05.2015R.,19.05.2015R.,20.05.2015R.,-DATA ZMIANY STATUTU DODANO: PAR. 6 ZE ZN.1,W PAR. 8 UST.6,W PAR. 34 UST.8,W PAR. 76 UST.1 PKT 32,W PAR. 76 UST.1 PKT 33,W PAR. 76 UST.1 PKT 34,W PAR. 83 UST.2PKT 19,W PAR. 83 UST.2PKT 20,W PAR. 83 UST.2 PKT 21,W PAR. 86 UST.3 W PAR. 86 UST.4 WYKREŚLONO: W PAR. 3 UST.3 PKT 10,W PAR. 4 UST.2,W PAR. 6 UST.1,PKT 15 D,W PAR. 6 UST.1PKT 21,W PAR. 7 UST.25 W PAR. 69 UST.4,W PAR. 71 UST.5,W PAR. 83 UST.2 PKT 14 ZMIENIONO:PAR 3 UST.3 PKT 12,PAR 5 UST.2,PAR 6 UST.1 PKT 9,PAR 11 UST.16,PAR 30,PAR 32 UST.6,PAR 33 UST.2,PAR 34 UST. 7,PAR 34 ZE ZN. 2 UST.1,PAR 34 ZE ZN.2 UST.3,PAR 36 UST.1 ZE.ZN.1,PAR 47 ZE ZN.2 UST.4,PAR 67 ZE ZN.2 UST.2,PAR 67 ZE ZN.3 UST.1,PAR 76 UST.1 PKT 1,PAR 76 UST.1 PKT 28,PAR 76 UST.1 PKT 29,PAR 83 UST.2 PKT 17,PAR 84 UST.2,PAR 90 UST.1 PAR. 92 PKT 13,PAR 93,PAR 101 UST.3,PAR 101 UST.42015-07-03 do dziś
1213.06.2016R., 14.06.2016.,15.06.2016R. - DATA ZMIANY STATUTU DODANO W §3 UST. 3 PKT 16 LIT.F, W §76 UST.1 PKT 35, W §76 UST.1 PKT 36,W §100 UST.3;2016-07-29 do dziś
1323.05.2017R., 24.05.2017R., 25.05.2017R.- DATA ZMIANY STATUTU ZMIENIONO: § 3 UST. 3 PKT.12 § 6 UST. 1 PKT 8 § 32 UST. 2 § 36 UST. 1 TYTUŁ ROZDZIAŁU „VI. PRZEKSZTAŁCENIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI”, PUNKT B § 57 UST. 1 § 61 UST. 8 § 69 UST.5 § 69 UST.10 § 84 UST. 1 DODANO: W § 34 UST.9 W § 34 UST.102017-08-11 do dziś
1405.06.2018R., 06.06.2018R., 07.06.2018R., ZMIANY STATUTU: ZMIENIONO: §4, §5, §5 ZE ZNACZKIEM 1, §7 UST.18 ZDANIE OSTATNIE, OZNACZENIE CZĘŚCI A, §8, §9 ZE ZNACZKIEM 1, §10, §16 UST. 1, §17, §17 ZE ZNACZKIEM 1 UST.1, §17 ZE ZNACZKIEM 1 UST.2, §18 UST.1, §18 ZE ZNACZKIEM 1 UST.1, §19, §20, §21, §22 UST.1, §22 UST.2, §23 UST.3, §24, §25, §31 UST.5, §34 UST.2, §37 UST.1 PKT 4, §38 UST.1 PKT 3, §39, §45, §46, §47 ZE ZNACZKIEM 1, §67 ZE ZNACZKIEM 2 UST.1, §67 ZE ZNACZKIEM 3 UST.1 PKT 1 LIT. A, §76 UST.1 PKT 22, §94, §96 UST.4, §96 UST.5, §96 UST. 6, §98, §104 UST.3 ZDANIE DRUGIE; DODANO: W §2 UST.5, W §3 UST.7, §17 ZE ZNACZKIEM 2, DZIAŁ VI ZE ZNACZKIEM 1 PRAWA I OBOWIĄZKI BYŁYCH CZŁONKÓW W PRZYPADKU WYODRĘBNIENIA SIĘ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ Z ZASOBÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ, §38 ZE ZNACZKIEM 1 ORAZ §38 ZE ZNACZKIEM 2; WYKREŚLONO: §6 UST.1 PKT 11, §6 UST.1 PKT 18, §7 UST.2, §7 UST.7, §9, §12 UST.14, §13, §14, §18 UST.2, §18 UST.3, §22 ZE ZNACZKIEM 1, §26, §26 ZE ZNACZKIEM 1, 2 I 3, §27, §28, §33 UST.3, §33 UST.4, §36 UST.5, §40, §41, §42, §43, §47, §47 ZE ZNACZKIEM 2, §54, §55 PKT.1, §56 UST.1 PKT 1, §60, §64 PKT 8, §68 UST.3 ZDANIE DRUGIE, §68 UST.6, §96 UST.1 TIRET PIERWSZY, §99 TIRET DRUGI STATUTU.2018-10-10 do dziś
1512. 06.2023,13.06.2023,14.06.2023,15.06.2023,16.06.202 3,19.06.2023,20.06.2023 ZMIANY: §76 UST.1 PKT 17, §90 UST.2, §44, §67 ZE ZNACZKIEM 3 UST.1 PKT 1, §67 ZE ZNACZKIEM 2 UST.2, §67 ZE ZNACZKIEM 7 UST. 1 I UST. 2, § 69 UST.5, UST.8, UST.9, UST.10, § 61 UST 9, WYKREŚLONO: W § 96 UST.5, W §67 ZE ZNACZKIEM 3 UST.1 PKT 2, DODANO: W § 61 UST.11 UST.12, UST.13, W § 33 UST.72023-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSZENIEC2015-05-19 do dziś
2. ImionaKATARZYNA MARIA2014-09-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-09-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-09-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-09-17 do dziś
21. NazwiskoWANDZIK JASIOK2014-01-13 do dziś
2. ImionaEMILIA JULIA2014-01-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-01-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2014-01-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-01-13 do dziś
31. NazwiskoNAWROCKI2013-04-10 do dziś
2. ImionaMARIUSZ GUSTAW2013-04-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-10 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-04-10 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRAJEWSKI2022-10-14 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSOŁTYSIK2022-10-14 do dziś
2. ImionaJÓZEF2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-14 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaWIKIERA2022-10-14 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-14 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOLIŃSKA JURA2022-10-14 do dziś
2. ImionaJAGNA2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-14 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASZTALSKI2022-10-14 do dziś
2. ImionaKAROL2022-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-14 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKORDASZEWSKI2020-01-07 do dziś
2. ImionaPIOTR2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYDRA2020-01-07 do dziś
2. ImionaJERZY2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaHANKUS2020-01-07 do dziś
2. ImionaŁUKASZ2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaBACIA2020-01-07 do dziś
2. ImionaSYLWIA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUCIA2020-01-07 do dziś
2. ImionaMICHAŁ KAZIMIERZ2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEBULA2020-01-07 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-01-07 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
11. NazwiskoKOZERSKI2015-12-01 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW WŁODZIMIERZ2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaJEDNOOSOBOWE PODPISYWANIE PISM Z ZAKRESU OBEJMUJĄCEGO CZYNNOŚCI WINDYKACYJNE NIE STANOWIĄCE OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH PODPISYWANIE PISM WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPRAWACH WYMAGAJĄCYCH ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH, Z ZAKRESU DZIAŁAŃ OBEJMUJĄCYCH PROCES WINDYKACJI. PODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU UMÓW ZAWIERAJĄCYCH UGODY, ZWIĄZANYCH Z PROCESEM WINDYKACJI NALEŻNOŚCI. WYKONYWANIE W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WSZYSTKICH CZYNNOŚCI OKREŚLONYCH W ART. 91 KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH DOTYCZĄCYCH DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PIENIĘŻNYCH ORAZ POSTĘPOWANIACH EGZEKUCYJNYCH.2015-12-01 do dziś
21. NazwiskoWOJTYNEK PIETRAS2015-12-01 do dziś
2. ImionaIWONA EWA2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI CZYNSZÓW I WKŁADÓW, DZIAŁU KOSZTÓW, DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, W TYM ZAWIERANIE UMÓW, POTWIERDZANIE SALD ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI, PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH, WYSTĄPIEŃ KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI, ORGANÓW KONTROLI I NADZORU, PISM ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI, ZARZĄDU MIENIEM, UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I PRACOWNIKÓW DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW, DZIAŁU KOSZTÓW, DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, PODPISYWANIE PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ, WEZWAŃ, KOMPENSAT, NOT KSIĘGOWYCH. JEDNOOSOBOWE PODPISYWANIE WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW, DZIAŁU KOSZTÓW NIE BĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. PODPISYWANIE FAKTUR VAT W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH2015-12-01 do dziś
31. NazwiskoPOTOCKA2015-12-01 do dziś
2. ImionaKATARZYNA BARBARA2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH OŚWIADCZEŃ WOLI ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI CZYNSZÓW I WKŁADÓW W TYM: POTWIERDZANIE SALD ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI, PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH W ZAKRESIE KOMPETENCJI DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW, WYSTĄPIEŃ KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI, PISM ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI, UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PRACOWNIKÓW DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW, PODPISYWANIE PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ, WEZWAŃ, KOMPENSAT, NOT KSIĘGOWYCH. JEDNOOSOBOWE PODPISYWANIE WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW NIE BĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH PODPISYWANIE FAKTUR VAT W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH2015-12-01 do dziś
41. NazwiskoDOBISIAK2015-12-01 do dziś
2. ImionaELŻBIETA2015-12-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-12-01 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPODPISYWANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH DOKUMENTÓW POTWIERDZANIE SALD ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI, PODPISYWANIE DEKLARACJI PODATKOWYCH W ZAKRESIE KOMPETENCJI DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW, WYSTĄPIEŃ KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI, PISM ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW, UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PRACOWNIKÓW DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW, PODPISYWANIE PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ, WEZWAŃ, KOMPENSAT, NOT KSIĘGOWYCH. JEDNOOSOBOWE PODPISYWANIE WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZYNSZÓW I WKŁADÓW NIE BĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH ORAZ POLECEŃ SŁUŻBOWYCH, POTWIERDZANIE DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PODPISYWANIE FAKTUR VAT W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH2015-12-01 do dziś
51. NazwiskoJUZALA2016-04-20 do dziś
2. ImionaKZYSZTOF MARIAN2016-04-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-04-20 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaSKŁADANIE WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI PODLEGŁYCH KOMÓREK, W TYM: - ZAWIERANIE UMÓW, - WYSTĄPIEŃ KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI, ORGANÓW KONTROLI I NADZORU, - PISM ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI, - UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI PODLEGŁYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH I PRACOWNIKÓW, - PODPISYWANIE PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ, REFERECJI, WEZWAŃ KOMPENSAT, NOT KSIĘGOWYCH, JEDNOOSOBOWE PODPISYWANIE WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI PODLEGŁYCH KOMÓREK NIEBĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH ORAZ KOMUNIKATÓW, POLECEŃ SŁUŻBOWYCH. REPREZENTOWANIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH PRZED ORGANAMI ŚCIGANIA W SPRAWACH ZWIĄZNYCH Z DEWASTACJAMI, ZNISZCZENIEM MIENIA W ZAKRESIE PRACY PODLEGŁYCH KOMÓREK.2016-04-20 do dziś
61. NazwiskoWIĄCEK2020-01-07 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DO WYSOKOŚCI KWOTY 10.000,00 ZŁ (BRUTTO)2020-01-07 do dziś
71. NazwiskoKUC2020-01-07 do dziś
2. ImionaIZABELA MONIA2020-01-07 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-01-07 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH OŚWIADCZEŃ WOLI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWEGO, W TYM UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWEGO, PODPISYWANIA PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ. DO JEDNOOSOBOWEGO PODPISYWANIA WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWEGO NIEBĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH ORAZ KOMUNIKATÓW, POLECEŃ SŁUŻBOWYCH, POTWIERDZANIA DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.2020-01-07 do dziś
81. NazwiskoROSMUS2020-09-04 do dziś
2. ImionaMAGDALENA MARTA2020-09-04 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-04 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO SKŁADANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH OŚWIADCZEŃ WOLI Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWEGO, W TYM UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA SKARGI I WNIOSKI DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZŁONKOWSKO-MIESZKANIOWEGO I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWEGO, PODPISYWANIA PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ. DO JEDNOOSOBOWEGO PODPISYWANIA WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU CZŁONKOWSKO- MIESZKANIOWEGO I ORGANIZACYJNO-SAMORZĄDOWEGO NIEBĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „GÓRNIK” W KATOWICACH ORAZ KOMUNIKATÓW, POLECEŃ SŁUŻBOWYCH, POTWIERDZANIE DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.2020-09-04 do dziś
91. NazwiskoMUCHA2023-11-23 do dziś
2. ImionaJOANNA IZABELA2023-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-11-23 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaDO PODPISYWANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH DOKUMENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO W TYM: POTWIERDZENIA SALD ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI, PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH, WYSTĄPIEŃ KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI, ORGANÓW KONTROLI I NADZORU, PISM ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, PODPISYWANIA PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ, WEZWAŃ, KOMPENSAT, NOT KSIĘGOWYCH. DO JEDNOOSOBOWEGO PODPISYWANIA WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO NIE BĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH ORAZ POLECEŃ SŁUŻBOWYCH, POTWIERDZANIA DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. PODPISYWANIA FAKTUR VAT W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH2023-11-23 do dziś
101. NazwiskoWOŻNIAK2023-12-14 do dziś
2. ImionaLUCYNA2023-12-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-12-14 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwa1.DO PODPISYWANIA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH DOKUMENTÓW W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO W TYM: POTWIERDZENIA SALD ROZRACHUNKÓW Z KONTRAHENTAMI, PODPISYWANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH, WYSTĄPIEŃ KIEROWANYCH DO ORGANÓW ADMINISTRACJI, ORGANÓW KONTROLI I NADZORU, PISM ZAWIERAJĄCYCH OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO, PODPISYWANIA PODZIĘKOWAŃ, ZAŚWIADCZEŃ I OŚWIADCZEŃ, WEZWAŃ, KOMPENSAT, NOT KSIĘGOWYCH, AKCEPTACJI PRZELEWÓW W ELEKTRONICZNYCH SYSTEMACH BANKOWYCH I ADMINISTROWANIA W ZAKRESIE TYCH SYSTEMÓW. 2. DO JEDNOOSOBOWEGO PODPISYWANIA WYCHODZĄCEJ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI DZIAŁU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO NIE BĘDĄCYCH OŚWIADCZENIAMI WOLI SKŁADANYMI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH ORAZ POLECEŃ SŁUŻBOWYCH, POTWIERDZANIA DOKUMENTÓW ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM. 3. PODPISYWANIA FAKTUR VAT W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.2023-12-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-10-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2018-10-10 do dziś
241 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2018-10-10 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-10-10 do dziś
490 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2018-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 28.03.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 02.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 03.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 20.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-27 do dziś
5data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-10-12 do dziś
6data złożenia 05.06.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
7data złożenia 08.04.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
8data złożenia 12.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-06-19 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
11data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
12data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
13data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
14data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
16data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
17data złożenia 27.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
18data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
19data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
20data złożenia 25.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
21data złożenia 24.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
22data złożenia 05.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005-31.12.20052006-10-12 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
401.01.2008-31.12.20082009-06-19 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
701.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-15 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-10-12 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-06-19 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-11-07 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-15 do dziś
301.01.2005-31.12.20052006-10-12 do dziś
401.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-06-26 do dziś
501.01.2007-31.12.20072008-04-29 do dziś
601.01.2008-31.12.20082009-06-19 do dziś
701.01.2009-31.12.20092010-08-30 do dziś
801.01.2010 -31.12.20102011-07-19 do dziś
901.01.2011 R.-31.12.2011 R.2012-07-04 do dziś
1001.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-03 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-29 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-11 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-27 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-04 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-10 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-25 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-24 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-05 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów