SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”

Stan na dzień 2024-02-22 godz. 10:46:54
Numer KRS: 0000066138
Numer REGON: 000489544
Numer NIP: 8520404914
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2002-03-12
Ostatni wpis Nr wpisu55Data dokonania wpisu2023-06-14
Sygnatura akt[RDF/497948/23/507]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2002-03-12 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004895442002-10-03 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „KOLEJARZ”2002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE WYDZ. XI GOSPODARCZY SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 15932002-03-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN2002-03-12 do dziś
2. Adresulica 9 MAJA nr domu 17 kod pocztowy 70-136 poczta SZCZECIN 2002-03-12 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSPOLDZIELNIA@SMKOLEJARZ.SZCZECIN.PL2012-06-20 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMKOLEJARZ.SZCZECIN.PL2012-06-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT Z 24.06.1995 R, ZMIANY UCHWALONE PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Z DN. 30.06 -18.07.2001 R2002-03-12 do dziś
2ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁY UCHWALONE PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 16.02.2002 R. ZMIANY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: §1, §2, §3, §4, §6, §7 UST. 2, 3, 5, 6, §8 UST. 3, 4, §9, §10 UST. 5, 12, 13, §11 UST. 4, 11, 13, 14, 15, §12 UST. 5, §15 UST. 2 PKT 6, §15 UST. 2 PKT 7, 8, 9, §16 UST. 2 PKT 9, 10, §17 UST. 4, 5, §17A UST. 2, 3, §19 UST. 1, 5, 6, 7, §20 PKT 8, §21 UST. 3, §22, §23, §27 UST. 3, §32 UST. 1, §35, §43 UST. 2, 7, §44 UST. 2, §45 UST. 2, 5, §48 UST. 9, §51 UST. 1, §53 UST. 1, §55 UST. 4, §56, §57A, §58 UST. 1 PKT 3 I UST. 3, §59, §62, §63, §65, §65A, §66, §67, §68, §68A, §69, §70, §71, §72 UST. 1, §72A, §74 UST. 1 I UST. 2 PKT 1, §75, §77, §79, §81, §83, §84 UST. 2, §85A, §87, §89 UST. 2, §90, §93 UST. 1 I 3, §99 UST. 2, §104, §105, §106, §107, §108, §109, §110, §111, §112, §113, §114, §115, §116, §117, §118, §122, §125, §127 UST. 2 I 3, §129.2002-10-03 do dziś
320.04.2004 R. -ZMIANY DOTYCZĄ NW. JEDNOSTEK REDAKCYJNYCH: WSTĘP, §2 UST. 1, §3 UST. 1, §4 UST. 2, §4 UST. 2 PKT B, §4 (Z INDEKSEM 1), §6 UST. 4 PKT 1, 5, §7A, §10 PKT 11, 12, §10 PKT 6, §10 PKT 16, 17, §11 PKT 8, 11, 12, 13, 14, 15, §15 UST. 2, PKT 10, §16 UST. 2 PKT 8, §19 UST. 3, 4, 5, 6, 7, 8, §20 UST. 7, §§ 24 PKT 2, §25 UST. 2 PKT 4, §30 UST. 1, §32 UST. 3, 4, §33 UST. 2, §37 UST. 1 PKT 38, 39, §43 UST. 3, §51 UST. 1, §52 UST. 3, §55 UST. 5, §62 UST. 1, §63A, §68, §68A, §68B, §68C, §68D, §69 UST. 1, §71, §72 UST. 1, §75 UST. 3, §83 UST. 8, 9, §90 UST. 1, 3, §91 UST. 1, 2, 3, §96, §97, §98, §99, §100, §101, §102, §103, §104 UST. 1, §105 UST. 2, 3A, §110 UST. 2, 3, 4, 5, 6, §113 UST. 1, §115 UST. 4, §116 UST. 3, §117 UST. 3, §118 UST. 3, §127 UST. 1 PKT 12004-06-17 do dziś
4ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI ZOSTAŁY UCHWALONE PRZEZ ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI W DNIU 10.03.2006 R. ZMIANY DOTYCZĄ NASTĘPUJĄCYCH PARAGRAFÓW: § 3, § 4 (Z INDEKSEM 1), § 5, § 9, § 10, § 11, § 15, § 17, § 19, § 20, § 23, § 24, § 28, § 32, § 37, § 43, § 44, § 48, § 49, § 51, § 53, § 63A, § 68A, § 68C, § 68D, § 83, § 84A, § 85A, § 105, § 107, § 113, § 115, § 119, § 129.2006-05-18 do dziś
527 MAJA 2006 R. ZMIANA DOTYCZY WPROWADZENIA §7A STATUTU.2006-07-19 do dziś
627 MAJA 2006 R. ZMIANA DOTYCZY ZMIANY § 58 UST. 1. STATUTU.2007-02-20 do dziś
7-18 LUTEGO 2009 R. -ZMIENIONO ZAPIS W POSTANOWIENIACH OGÓLNYCH, ZMIENIONO PAR. 2 UST. 3, PAR. 3, PAR. 4, PAR. 4 (1) UST. 2, PAR. 6 UST. 4 PKT 1. -23 LUTEGO 2009 R. -ZMIANA PAR. 7 UST. 2 PKT 1, UST. 5, PAR. 7A UST. 1 I UST. 1A, PAR. 8, PAR. 9 UST. 4 I UST. 7, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 17, PAR. 17A, PAR. 18 (1), PAR. 19, PAR. 20. -2 MARCA 2009 R. -ZMIANA PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23, PAR. 24, PAR. 25. -9 MARCA 2009 R. -ZMIENIONO PARAGRAFY 26 DO 30, PAR. 30 (1), PAR. 30 (2), PAR. 30 (3), PAR. 30 (4), PAR. 30 (5), PAR. 30 (6), PAR. 30 (7), PAR. 30 (8), PARAGRAFY 32 DO 35, PAR. 37. -16 MARCA 2009 R. -ZMIENIONO PAR. 38, PAR. 39, PARAGRAFY 42 DO 45, SKREŚLONO PAR. 48 DO 50, ZMIENIONO PAR. 51, PAR. 52, PAR. 53, PAR. 54 (1), PAR. 54 (2), PAR. 54 (3), PAR. 54 (4), PAR. 55. -26 MARCA 2009 R. -ZMIENIONO PAR. 57, PAR. 58 UST. 3, PAR. 63, PAR. 64, PAR. 65, PAR. 65A, PAR. 67, SKREŚLONO PAR. 68, PAR. 68B, PAR. 68C UST. 1 I 2, DODANO PAR. 68C (1), PAR. 68C (2), PAR. 68C (3), ZMIENIONO PAR. 68D, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 72A, PAR. 75 UST. 1, PAR. 79, SKRESLONO PAR. 80. -2 KWIETNIA 2009 R. -ZMIENIONO PAR. 83, PAR. 83 (1), PAR. 85A UST. 3 I 4, SKREŚLONO PAR. 88, ZMIENIONO PAR. 95, PAR. 107, PAR. 108, SKREŚLONO PAR. 109, ZMIENIONO PAR. 110, PAR. 111, PAR. 113, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2 DZIAŁU IX, PAR. 116. -22 KWIETNIA 2009 R. -ZMIENIONO PAR. 117, TYTUŁ ROZDZIAŁU 2 DZIAŁU X, PAR. 124 (1), PAR. 125, PAR. 126, PAR. 127, PAR. 129, PAR. 130, PAR. 131.2010-03-08 do dziś
8ZMIANY ZOSTAŁY UCHWALONE UCHWAŁAMI WALNEGO ZGROMADZENIA, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH OD 17 DO 30 CZERWCA 2011. ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE JEDNOSTKI: § 17A, § 21 UST. 12, § 21 UST. 13, § 22 UST. 1 I 2, § 24 UST. 6, § 27 UST. 4, § 27 UST. 5, 7, 8, § 30 (6), § 29 UST. 5, § 30 (2) UST. 3, § 30 (5) UST. 4 PKT 3, § 30 (5) UST. 11, § 30 (8) UST. 1, § 32 UST. 1, § 52 UST. 1, § 63A UST. 1, § 63 A UST. 1 PKT 2, § 84A UST. 4, § 104, § 108 UST. 3, § 32 UST. 1A.2011-08-24 do dziś
9WALNE ZGROMADZENIE KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH 4-20 CZERWCA 2012 R. WPROWADZIŁO ZMIANY W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTAKCH STATUTU: DODANO § 17 UST. 6; ZMIENIONO § 30(5) UST. 4; ZMIENIONO § 30(5) UST. 4 PKT 1; ZMIENIONO § 30(5) UST. 11, ZMIENIONO § 38 UST. 32013-01-08 do dziś
1010-20 CZERWCA 2013 R. ZMIENIONO: §6 UST.3, §16 UST.2 PKT 8, §19 UST.2, §25 UST.1, §27 UST.3, §29 UST.1, §30(5) UST.8, §63A, §105 UST.2 SKREŚLONO: §30(3), §30(5) UST.9-142013-09-13 do dziś
11WALNE ZGROMADZENIE ODBYTE W DNIACH OD 28.05.2015 R. DO 15.06.2015 R. UCHWALIŁO NASTĘPUJĄCE ZMIANY STATUTU: - DODANO: §17A; §52 UST.2 PKT 6; §83 UST.8; §83(1) UST.1 PKT 6. - ZMIENIONO: §29 UST.5; §30(3); §30(4); §32 UST.5; §33 UST.2; §34; §38 UST.2; §44 UST.4; §83 UST.5;2015-11-06 do dziś
125.06.2016 R. ZMIENIONO § 21 UST. 7, DODANO W § 30 (5) UST. 3, 4 ZMIENIAJĄC JEDNOCZEŚNIE NUMER DOTYCHCZASOWEGO UST. 3 NA 5 ORAZ NUMER DOTYCHCZASOWEGO UST. 4 NA 6.2016-12-07 do dziś
13WALNE ZGROMADZENIE, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH: 9, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24 MAJA 2018 R. UCHWALIŁO NOWY TEKST STATUTU SPÓŁDZIELNI.2018-09-18 do dziś
1417 CZERWCA 2019 R., DODANO §14 UST. 11 PKT 4, SKREŚLONO §95 UST. 92019-12-04 do dziś
155 LIPCA 2021 R. UCHYLONO § 96 UST. 1 PKT 1.1 STATUTU2021-10-29 do dziś
16WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIACH: 20,21,22,26,27,28,29 WRZEŚNIA 2022 R. W DNIU 3 PAŹDZIERNIKA UCHWALIŁO NASTĘPUJĄCE ZMIANY: §51 UST. 1, §56 UST.2 PKT 2.3, §14 UST.12 STATUTU.2022-10-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2002-03-12 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2002-03-12 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPOŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTOMKÓW2012-06-20 do dziś
2. ImionaJOLANTA2012-06-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-06-20 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2012-06-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-06-20 do dziś
21. NazwiskoWÓJCIK2012-02-03 do dziś
2. ImionaHALINA2012-02-03 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-02-03 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY2022-01-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-02-03 do dziś
31. NazwiskoBAJZERT2010-11-17 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ADAM2010-11-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-11-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU S.M. „KOLEJARZ”2010-11-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-11-17 do dziś
41. NazwiskoPECHMANN2003-10-01 do dziś
2. ImionaJERZY KAZIMIERZ2003-10-01 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-01 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2003-10-01 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-01 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH2002-03-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-03-12 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2002-03-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUJAWSKI2022-10-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJTAS2008-09-15 do dziś
2. ImionaGABRIEL2008-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2008-09-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANIAK2022-10-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCIEŚLAK2022-10-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚLIWA2022-10-26 do dziś
2. ImionaTERESA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻEWSKA2022-10-26 do dziś
2. ImionaMAGDALENA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATUSZ2022-10-26 do dziś
2. ImionaHANNA2022-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-26 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWIOREK2017-09-12 do dziś
2. ImionaHALINA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTOLARCZYK2017-09-12 do dziś
2. ImionaNELA2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSMOGUR2017-09-12 do dziś
2. ImionaRYSZARD2017-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-12-07 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-12-07 do dziś
268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2016-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R. data złożenia 09.09.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2001 R.2003-01-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 data złożenia 10.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20022004-05-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 17.12.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-10 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 R. data złożenia 04.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01. -31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
5data złożenia 06.11.2007 okres 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-12-20 do dziś
6data złożenia 06.11.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-12-20 do dziś
7data złożenia 13.08.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-15 do dziś
8data złożenia 28.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-08 do dziś
9data złożenia 29.07.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-29 do dziś
10data złożenia 12.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-24 do dziś
11data złożenia 18.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-01-08 do dziś
12data złożenia 13.08.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-13 do dziś
13data złożenia 30.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
14data złożenia 22.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
15data złożenia 08.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
16data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
17data złożenia 15.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
18data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
19data złożenia 06.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
20data złożenia 31.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
21data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
22data złożenia 14.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-12-20 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-12-20 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-15 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-08 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-29 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-24 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-01-08 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-13 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-31 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 R.2003-01-28 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
41 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-12-20 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-12-20 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-15 do dziś
71 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-29 do dziś
81 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-24 do dziś
91 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-01-08 do dziś
101 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-13 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
161 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082010-01-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-29 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
21OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2001 R.2003-01-28 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R.2005-02-10 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.2004 R.2005-08-17 do dziś
41 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 20052007-12-20 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-12-20 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-15 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-10-08 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-09-29 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-08-24 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112013-01-08 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-13 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-02-11 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-07 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-12 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-28 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-06 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-01 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
20OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-14 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów