SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWAREK”

Stan na dzień 2024-04-18 godz. 10:43:53
Numer KRS: 0000066097
Numer REGON: 000484788
Numer NIP: 6450000109
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-27
Ostatni wpis Nr wpisu59Data dokonania wpisu2023-06-07
Sygnatura akt[RDF/495368/23/66]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-27 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004847882001-11-27 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „GWAREK”2001-11-27 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 3452001-11-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina TARNOWSKIE GÓRY miejscowość TARNOWSKIE GÓRY2001-11-27 do dziś
2. Adresulica STAROPOLSKA nr domu 2 kod pocztowy 42-600 poczta TARNOWSKIE GÓRY 2001-11-27 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejGWAREK@GWAREKSM.PL2014-07-03 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.GWAREKSM.PL2014-07-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1-STATUT AKTUALNY UCHWALONY UCHWAŁĄ NR 1/1995 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW W DNIU 20.01.1995 R. -ZMIANY STATUTU -UCHWAŁA NR 7/2001 ZEBRANIA PRZEDSTAWICIELI CZŁONKÓW Z DNIA 04.06.2001 R. W SPRAWIE ZMIAN DO STATUTU2001-11-27 do dziś
211.04.2003 R. -UCHWAŁĄ NR 7/2003 ZPCZ ZMIENIONO PAR.: 3 UST. 3; 3 UST. 3 PKT 2; 4 UST. 3; 6 PKT 13; 7 PKT 6; 7 PKT 9; 7 PKT 10; 7 PKT 13; 33-40; 41; 43 UST. 1A; 43 UST. 7; 45 UST. 5; 52-62; 64 PKT 2; 752003-07-03 do dziś
307.05.2004 ZMIANY DO STATUTUPAR. 3 UST. 3 PKT 7, PAR. 4 PKT 3, PAR. 6 PKT 14 I 15, PAR. 7 PKT 2, PKT 13, PKT 14, PAR. 10 UST. 2 PKT 4, PAR. 14 UST. 2 PKT 1, PAR. 15, PAR. 16 PKT 7-9, PAR. 19 PKT 2, PAR. 25 PKT 5-8, PAR. 26, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 61 UST. 5 PKT 12004-05-24 do dziś
425.04.2005 R. -ZMIANA: PAR. 4 UST. 1 PKT 3; PAR. 6 PKT 8; PAR. 11 UST. 2; PAR. 14 UST. 1, UST. 2, UST. 5; PAR. 41 UST. 2; PAR. 43 UST. 6; PAR. 54 UST. 2 STATUTU2005-06-09 do dziś
512.05.2006 R. -ZMIENIONO STATUT W ZAKRESIE PARAGRAFÓW: 3 UST. 3 PKT 7A; 4 UST. 1 PKT 4; 6 PKT 2A, PKT 3, PKT 5, PKT 6, PKT 8, PKT 9, PKT 12, PKT 16; 7 PKT 6, PKT 8; 14 UST. 5; 16 UST. 2 PKT 2, 2A, UST. 4; 18 UST. 1, UST. 10; 19 UST. 6; 25 UST. 5; 26; 27; 28; 41 UST. 3; 42; 43 UST. 1A; 45 UST. 1, UST. 2; 50; 51; 52; 54 UST. 2; 61 UST. 3, UST. 4, UST. 5; 7 UST. 3, UST. 11; 45 UST. 3 PKT 1; 46; 622006-07-17 do dziś
623.11.2007 R. -ZMIENIONO: § 3 UST. 3; § 4 UST. 1 PKT 4) I UST. 3; § 6; § 7; § 12; § 15; § 16 UST. 1, UST. 2 I UST. 4; § 17; § 18 UST. 1, UST. 2, UST. 3, UST. 4, UST. 5, UST. 8, UST. 9, UST. 10, UST. 11 DO UST. 13; § 20; § 21 UST. 1; § 22 UST. 2; § 27 UST. 3; § 29 UST. 6; § 30 UST. 2; § 33 UST. 4 I UST. 5; § 36; § 43 UST. 1A, UST. 7; § 45 UST. 2 DO UST. 5; § 46; § 47 UST. 2; § 52 UST. 1; § 53 UST. 1 PKT 2; § 57; § 58; § 64 PKT 1) I PKT 2); § 75, UCHYLONO: ROZDZIAŁ IV § 24 -§ 26; § 31 UST. 3 I UST. 4; § 33 UST. 3; § 34; § 35; § 37; § 38; § 40; § 52 UST. 3; § 55; § 59 -§ 62, DODANO: § 33 UST. 6 I UST. 7; § 54 UST. 3; § 62 (4)2009-05-15 do dziś
723-24.11.2009 R. ZMIENIONO: PAR. 16 UST. 3; PAR. 19; PAR. 62^1 UST. 1 I 2; PAR. 62^22010-03-04 do dziś
826-29 MAJA 2014 R. ZMIANY: § 4 UST. 3; § 19 UST. 72014-07-03 do dziś
925-28 MAJA 2015 R. - ZMIENIONO § 19 UST. 12015-08-10 do dziś
1024.05.2018 R. - PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ STATUTU 27.08.2018 R. - WYKREŚLONO UST.9 W §392018-09-10 do dziś
1123.09.2020 R. ZMIENIONO: §38 UST.42020-10-15 do dziś
1216.09.2022 R. - ZMIENIONO: §492022-10-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA2001-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTRZCIONKOWSKA2021-08-17 do dziś
2. ImionaMONIKA TERESA2021-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2021-08-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-17 do dziś
21. NazwiskoGŁĄBICA2017-06-22 do dziś
2. ImionaGABRIELA DANUTA2017-06-22 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-06-22 do dziś
31. NazwiskoPIETRUCHA2003-10-09 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2003-10-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2003-10-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU GŁÓWNY KSIĘGOWY2003-10-09 do dziś
PREZES ZARZĄDU2017-06-22 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-10-09 do dziś
41. NazwiskoSIEMIENIEC2001-11-27 do dziś
2. ImionaEUGENIUSZ2001-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-27 do dziś
51. NazwiskoDZIEWIOR2001-11-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF HUBERT2001-11-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-27 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2001-11-27 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-27 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBORKOWSKA SZMATLOCH2022-10-04 do dziś
2. ImionaHENRYKA WANDA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWYSTEMP2022-10-04 do dziś
2. ImionaZENON ADAM2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaONUCHOWSKA2022-10-04 do dziś
2. ImionaURSZULA JOANNA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaKISZEL2022-10-04 do dziś
2. ImionaBEATA KRYSTYNA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaTURYŁA2022-10-04 do dziś
2. ImionaALICJA HELENA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABIŃSKA2022-10-04 do dziś
2. ImionaDOROTA JOANNA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaWESOŁEK2022-10-04 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA JOANNA2022-10-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-10-04 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaFABIA2019-06-11 do dziś
2. ImionaANDRZEJ ROMAN2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMUSIAŁ2019-06-11 do dziś
2. ImionaTERESA2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
101. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTASIOWSKI2019-06-11 do dziś
2. ImionaJAN STANISŁAW2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
111. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEFAŃCZYK2019-06-11 do dziś
2. ImionaBARBARA STANISŁAWA2019-06-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2018-09-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH2018-09-10 do dziś
241 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2018-09-10 do dziś
341 10 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO2018-09-10 do dziś
441 10 Z USTANAWIANIE NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI MIESZKALNYCH, UŻYTKOWYCH I GARAŻY2018-09-10 do dziś
596 09 Z PROWADZENIE WSPÓLNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W INTERESIE SWOICH CZŁONKÓW, POPRZEZ WEJŚCIE W ZWIĄZKI GOSPODARCZE2018-09-10 do dziś
690 04 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ I OŚWIATOWO-KULTURALNEJ NA RZECZ SWOICH CZŁONKÓW I ICH RODZIN2018-09-10 do dziś
768 10 Z NABYWANIE POTRZEBNYCH TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2018-09-10 do dziś
896 09 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ, HANDLOWEJ, USŁUGOWEJ W RAMACH WYKONAWSTWA WŁASNEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ2018-09-10 do dziś
968 20 Z ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA2018-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 04.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2001 -31.12.20012002-06-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 28.04.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.20022003-07-03 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 10.05.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-05-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.04.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-09 do dziś
5data złożenia 19.05.2006 okres 1.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
6data złożenia 26.04.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
7data złożenia 13.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
8data złożenia 08.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
9data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
10data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
11data złożenia 31.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
12data złożenia 05.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
13data złożenia 06.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
14data złożenia 02.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
15data złożenia 05.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
16data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
17data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
18data złożenia 28.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
19data złożenia 28.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
20data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
21data złożenia 23.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
22data złożenia 07.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego11.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-09-23 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu11.01.2005 -31.12.20052006-07-17 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062007-05-21 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-02 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-01 do dziś
701.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-12 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-11 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-28 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-23 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-07 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów