BULCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-23 godz. 09:02:02
Numer KRS: 0000066040
Numer REGON: 011247137
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu28Data dokonania wpisu2020-04-28
Sygnatura akt[RDF/198488/20/48]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP0112471372001-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBULCOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-28 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, WYDZIAŁ XVI GOSPODARCZY nr w rejestrze 453492001-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŹRÓDLANA nr domu 16 kod pocztowy 04-776 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2007-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.10.1995, NOTARIUSZ KAZIMIERZ GRABOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. JEROZOLIMSKIE NR 51, REP. A 4047/952001-11-28 do dziś
216.06.2003 R., REP. A NR 2181/2003, NOTARIUSZ MATYLDA PRZYBYLSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA: TYTUŁU AKTU, § 2, § 7, § 8, § 10, § 11, § 15, § 16, § 17, § 20, § 21, § 23, § 242003-10-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROUMOV2001-11-28 do dziś
2. ImionaVASSIL HRISTOV2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 97 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 48.500 ZŁ2005-04-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 PLN2005-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIROVA2003-11-06 do dziś
2. ImionaNADEJDA2003-11-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2003-11-06 do dziś
4. Numer KRSCZŁONEK ZARZĄDU2003-11-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2003-11-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKROUMOV2001-11-28 do dziś
2. ImionaVASSIL HRISTOV2001-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy151 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2003-10-17 do dziś
252 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA2003-10-17 do dziś
329 40 A PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2003-10-17 do dziś
429 40 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH2003-10-17 do dziś
529 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW2003-10-17 do dziś
673 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH2003-10-17 do dziś
774 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2003-10-17 do dziś
863 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2003-10-17 do dziś
965 21 Z LEASING FINANSOWY2003-10-17 do dziś
1051 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2003-10-17 do dziś
1151 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-10-17 do dziś
1251 70 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ HURTOWA2003-10-17 do dziś
1351 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-10-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 28.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2002 data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20022003-10-17 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 13.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-05-18 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 05.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-04-28 do dziś
5data złożenia 25.04.2006 okres 2005 R.2006-04-28 do dziś
6data złożenia 19.09.2007 okres 2006 ROK2007-10-09 do dziś
7data złożenia 09.04.2008 okres 20072008-04-16 do dziś
8data złożenia 29.04.2009 okres 20082009-05-25 do dziś
9data złożenia 13.04.2010 okres 20092010-04-20 do dziś
10data złożenia 05.05.2011 okres 20102011-05-11 do dziś
11data złożenia 29.03.2012 okres ROK 20112012-04-12 do dziś
12data złożenia 25.03.2013 okres ROK 20122013-04-30 do dziś
13data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
14data złożenia 20.01.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-19 do dziś
16data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-01 do dziś
17data złożenia 31.05.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-01 do dziś
18data złożenia 28.04.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-28 do dziś
22006 ROK2007-10-09 do dziś
320072008-04-16 do dziś
420082009-05-25 do dziś
520092010-04-20 do dziś
620102011-05-11 do dziś
7ROK 20112012-04-12 do dziś
8ROK 20122013-04-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12005 R.2006-04-28 do dziś
22006 ROK2007-10-09 do dziś
320072008-04-16 do dziś
420082009-05-25 do dziś
520092010-04-20 do dziś
620102011-05-11 do dziś
7ROK 20112012-04-12 do dziś
8ROK 20122013-04-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-04 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-09-19 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-06-01 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-06-01 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów