PB INVEST DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000065711
Numer REGON: 191982756
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2015-04-21
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2015-04-21
Sygnatura akt[GD.VIII NS-REJ.KRS/1381/15/359]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-12-18 do dziś
2. Numer REGON\NIP1919827562001-12-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaPB INVEST DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2008-06-17 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nr. w rejestrze 143462001-12-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA2015-04-21 do dziś
2. Adreskraj POLSKA 2015-04-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki113.01.2000 R. NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL.GARNCARSKA 4/6/4; REPERTORIUM A NR 400/2000 17.10.2001 R. NOTARIUSZ JAN SKWARLIŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL.GARNCARSKA 4/6/4; REPERTORIUM A NR 9080/2001 -ZMIENIONO NASTEPUJĄCE PARAGRAFY AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI: PAR. 7, 8, 9, 10 UST. 1; PONADTO UCHWALONO TEKST JEDNOLITY AKTU2001-12-18 do dziś
213.09.2005 REP. A 5443/2005 PRZED NOTARIUSZEM TOMASZEM WEBEREM W KANCELARII NOTARIALNEJ W PUCKU UL. GEN.J.HALLERA 15/3 SPORZĄDZONO PROTOKÓŁ ZE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, ZMIENIONO PAR.: 2; 3; 14.1 AKTU ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z DN. 13.01.2000 R. REP. A 400/2000 SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZA JANA SKWARLIŃSKIEGO W GDAŃSKU2005-09-26 do dziś
315 MAJA 2008 R., REP. A NR 3510/2008, NOTARIUSZ JERZY CISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, ZMIANA PAR.: 2, 7, 10, 11, 14, 15, DODANIE PAR.: 10A, 10B, 10C, 10D, 14A, 15A, 15B I UCHWALONO TEKST JEDNOLITY.2008-06-17 do dziś
425.09.2009, REP. A NR 7792/209, NOTARIUSZ TOMASZ WEBER, KANCELARIA NOTARIALNA W PUCKU, UL. GEN. J.HALLERA 15/3, 84-100 PUCK, ZMIENIONO PAR. 3 I PAR. 14A) PKT 1 LIT K)2009-10-16 do dziś
5ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 13 STYCZNIA 2000R. ZGODNIE Z AKTEM NOTARIALNYM REP. A NR 134/2013 Z DNIA 26.02.2013R. NOTARIUSZA ŁUKASZA BIELIŃSKIEGO W PUCKU; ZMIANA PAR.82013-10-04 do dziś
626.03. 2014 R., REP. A NR 528/2014, NOTARIUSZ ŁUKASZ BIELIŃSKI, „KANCELARIA NOTARIALNA ŁUKASZ BIELIŃSKI - NOTARIUSZ” W PUCKU, ZMIANA PAR. 3 UMOWY2014-03-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-12-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-12-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERNER2014-03-31 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2014-03-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały508 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.400,00 ZŁ2014-03-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-03-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25400,00 ZŁ2013-10-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1250000,00 PLN2001-12-18 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-12-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI2001-12-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVERNER2014-03-31 do dziś
2. ImionaOLEKSANDR2014-03-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-03-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-03-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2008-06-17 do dziś
242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2008-06-17 do dziś
343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2008-06-17 do dziś
446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-17 do dziś
547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2008-06-17 do dziś
649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2008-06-17 do dziś
752 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2008-06-17 do dziś
855 ZAKWATEROWANIE2008-06-17 do dziś
958 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2008-06-17 do dziś
1059 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2008-06-17 do dziś
1163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2008-06-17 do dziś
1264 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2008-06-17 do dziś
1366 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2008-06-17 do dziś
1468 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2008-06-17 do dziś
1569 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE2008-06-17 do dziś
1670 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2008-06-17 do dziś
1771 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2008-06-17 do dziś
1873 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2008-06-17 do dziś
1974 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2008-06-17 do dziś
2077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2008-06-17 do dziś
2178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2008-06-17 do dziś
2279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2008-06-17 do dziś
2381 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2008-06-17 do dziś
2482 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2008-06-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 12.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-14 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 data złożenia 28.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20022003-09-10 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 data złożenia 23.03.2004 3. okres za jaki złożono dokument ZA ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ZA ROK 20032004-04-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 28.04.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-06-02 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052007-04-20 do dziś
6data złożenia 30.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
7data złożenia 10.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
8data złożenia 03.06.2009 okres OD 01.01.2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU2009-06-18 do dziś
9data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
11data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
12data złożenia 12.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
13data złożenia 27.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052007-04-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
4OD 01.01.2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU2009-06-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 -31.12.20052007-04-20 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-16 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-06-17 do dziś
4OD 01.01.2008 ROKU DO 31.12.2008 ROKU2009-06-18 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-09 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-12 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-12 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-09 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów