„BONDIMEX POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000065433
Numer REGON: 634258733
Numer NIP: 7781395929
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-26
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2021-08-19
Sygnatura akt[RDF/324477/21/318]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BONDIMEX POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-02-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica SENATORSKA nr domu 32 nr lokalu 7 kod pocztowy 00-095 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2006-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ WOJCIECH SAJDY W POZNANIU W DNIU 2001.10.18, REP. A 9774/2001.2001-11-26 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 2 LUTEGO 2006 R. REPERTORIUM A 1102/2006 SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA W POZNANIU KAROLINĘ HYJEK -MARCHEL, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU PRZY ULICY NOWOWIEJSKIEGO 20/3, OBEJMUJĄCY PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, KTÓRYM ZMIENIONO PAR. 3 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2006-02-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDU2001-11-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 100 UDZIAŁÓW -O WARTOŚCI 50.000,- ZŁ.2001-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.000,00 PLN2001-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2001-11-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBONDU2001-11-26 do dziś
2. ImionaBARBARA2001-11-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy115 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW2001-11-26 do dziś
251 22 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN2001-11-26 do dziś
351 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT2001-11-26 do dziś
451 25 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIE PRZETWORZONEGO TYTONIU2001-11-26 do dziś
551 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2001-11-26 do dziś
651 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-11-26 do dziś
751 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH2001-11-26 do dziś
851 34 A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH2001-11-26 do dziś
951 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH2001-11-26 do dziś
1051 35 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-26 do dziś
1151 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2001-11-26 do dziś
1215 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW2001-11-26 do dziś
1351 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2001-11-26 do dziś
1451 38 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, ŁĄCZNIE Z RYBAMI, SKORUPIAKAMI I MIĘCZAKAMI2001-11-26 do dziś
1551 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW2001-11-26 do dziś
1651 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2001-11-26 do dziś
1751 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2001-11-26 do dziś
1852 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-26 do dziś
1952 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-11-26 do dziś
2052 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2001-11-26 do dziś
2152 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH2001-11-26 do dziś
2252 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW2001-11-26 do dziś
2315 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ2001-11-26 do dziś
2452 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH2001-11-26 do dziś
2552 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2001-11-26 do dziś
2652 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-26 do dziś
2752 27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2001-11-26 do dziś
2852 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2001-11-26 do dziś
2952 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2001-11-26 do dziś
3015 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW2001-11-26 do dziś
3151 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW2001-11-26 do dziś
3251 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2001-11-26 do dziś
3351 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-26 do dziś
3451 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-11-26 do dziś
3551 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2001-11-26 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
2data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
3data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
4data złożenia 23.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
5data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
6data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
7data złożenia 08.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
9data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
11data złożenia 19.11.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
12data złożenia 21.11.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-21 do dziś
13data złożenia 14.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
14data złożenia 19.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-19 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2007 -31.12.20072008-06-10 do dziś
201.01.2008-31.12.20082009-07-27 do dziś
301.01.2009 -31.12.20092010-07-15 do dziś
401.01.2010 -31.12.20102011-09-27 do dziś
501.01.2011-31.12.20112012-08-27 do dziś
601.01.2012 - 31.12.20122013-07-24 do dziś
7OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-16 do dziś
8OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-30 do dziś
9OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-25 do dziś
10OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-05 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-19 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-11-21 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-14 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów