HURTOWNIA TKANIN „PLUS” MACIEJ PLUST, ANDRZEJ DOMINIAK SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000065149
Numer REGON: 210023323
Numer NIP: 5990109536
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2023-05-19
Sygnatura akt[RDF/488997/23/628]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP2100233232001-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHURTOWNIA TKANIN „PLUS” MACIEJ PLUST, ANDRZEJ DOMINIAK SPÓŁKA JAWNA2001-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat M. GORZÓW WIELKOPOLSKI gmina M. GORZÓW WIELKOPOLSKI miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI2001-11-23 do dziś
2. Adresulica WAŁ OKRĘŻNY nr domu 16 miejscowość GORZÓW WIELKOPOLSKI kod pocztowy 66-400 poczta GORZÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA 2001-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki126.09.2001 R. ANEKS O PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ; ZMIENIONO PARAGRAFY: 1, 7, 8, 9,,10, 17, 18; DODANO PARAGRAFY: 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 16; USUNIĘTO PARAGRAFY (WG NUMERACJI UMOWY PIERWOTNEJ): 7, 8, 9, 12.2001-11-23 do dziś
212.11.2012 R .- ZMIANA § 6.2012-12-27 do dziś
316.09.2019R., UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW - ZMIANA §15 UST.3, DODANO §15A;2019-09-25 do dziś
404.07.2022R. - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 5/2022 Z 04.07.2022R. ZMIENIAJĄCA § 6 UMOWY SPÓŁKI.2022-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale26.09.2001 R. UCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE ART. 26 PARAGRAF 4 KSH.2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaPLUST MACIEJ, DOMINIAK ANDRZEJ HURTOWNIA TKANIN SPÓŁKA CYWILNA2001-11-23 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-23 do dziś
3. Numer w rejestrze50032001-11-23 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD MIEJSKI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM2001-11-23 do dziś
5. Numer REGON2100233232001-11-23 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINIAK2001-11-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-23 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUST2001-11-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-23 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1.KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO ORAZ MOŻE SKUTECZNIE ZACIĄGNĄĆ W IMIENIU SPÓŁKI ZOBOWIĄZANIE W ZAKRESIE NIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU. 2. CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCE I ZOBOWIĄZUJĄCE W WYSOKOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 5000 ZŁ NIE NALEŻĄ DO ZAKRESU ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. 3. W ZAKRESIE PRZEKRACZAJĄCYM CZYNNOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ WSPÓLNICY DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPLUST2001-11-23 do dziś
2. ImionaMACIEJ2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDOMINIAK2001-11-23 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WÓŁKIENNICZYCH2015-03-30 do dziś
246 DZIAŁALNOŚC AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY,OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH2015-03-30 do dziś
346 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2015-03-30 do dziś
446 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-30 do dziś
547 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2015-03-30 do dziś
647 1 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2015-03-30 do dziś
749 9 TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI2015-03-30 do dziś
849 3 POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY2015-03-30 do dziś
947 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-03-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH2022-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-17 do dziś
2data złożenia 07.03.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-03-12 do dziś
3data złożenia 09.03.2009 okres 01.01.2008-31.12.20082009-03-10 do dziś
4data złożenia 17.03.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-03-25 do dziś
5data złożenia 08.02.2011 okres 01.01.2010R.-31.12.2010R.2011-02-10 do dziś
6data złożenia 15.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-20 do dziś
7data złożenia 17.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
8data złożenia 31.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
9data złożenia 06.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
10data złożenia 29.01.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-15 do dziś
11data złożenia 02.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-14 do dziś
12data złożenia 01.02.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-08 do dziś
13data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
14data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
15data złożenia 22.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
16data złożenia 10.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-10 do dziś
17data złożenia 09.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
18data złożenia 19.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2006 -31.12.20062007-08-17 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-03-12 do dziś
301.01.2008-31.12.20082009-03-10 do dziś
401.01.2009-31.12.20092010-03-25 do dziś
501.01.2010R.-31.12.2010R.2011-02-10 do dziś
601.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-20 do dziś
701.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-06 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-04 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-03-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-02-15 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-02-14 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-02-08 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-10 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
16OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-10 do dziś
2OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-05-09 do dziś
3OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów