ASSET-BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-20 godz. 15:33:50
Numer KRS: 0000064909
Numer REGON: 272046072
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2020-07-01
Sygnatura akt[RDF/215902/20/194]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 272046072 NIP 95400025852014-08-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASSET-BIURO DORADZTWA EKONOMICZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 104092001-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2001-11-23 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO nr domu 51 nr lokalu 15 kod pocztowy 40-160 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2014-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki127.12.1993 R. NR REPERT. A 5360/93 EWA PLUTA NOTARIUSZ ZMIANA UMOWY Z DNIA 26.10.2001 R. REP. A.NR 10380/2001 NOT. JACEK WOJDYŁO Z KN W KATOWICACH ZMIANA PAR. 3, 4, 10, 122001-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2001-11-23 do dziś
2. ImionaTERESA MAŁGORZATA2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ2004-10-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-10-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25.000,00 PLN2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZADU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOŁODZIEJ2001-11-23 do dziś
2. ImionaTERESA MAŁGORZATA2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy130 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI2001-11-23 do dziś
272 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA2001-11-23 do dziś
372 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH2001-11-23 do dziś
472 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ2001-11-23 do dziś
573 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2001-11-23 do dziś
672 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH2001-11-23 do dziś
774 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA2001-11-23 do dziś
874 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2001-11-23 do dziś
974 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2001-11-23 do dziś
1074 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-23 do dziś
1167 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UBEZPIECZENIAMI I FUNDUSZAMI EMERYTALNO-RENTOWYMI2001-11-23 do dziś
1251 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-11-23 do dziś
1365 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-23 do dziś
1480 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2001-11-23 do dziś
1531 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2001-11-23 do dziś
1674 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2001-11-23 do dziś
1774 40 Z REKLAMA2001-11-23 do dziś
1870 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-23 do dziś
1970 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-23 do dziś
2070 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2001-11-23 do dziś
2170 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI2001-11-23 do dziś
2270 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI2001-11-23 do dziś
2352 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO2001-11-23 do dziś
2452 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ2001-11-23 do dziś
2564 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA2001-11-23 do dziś
2664 20 D RADIOKOMUNIKACJA2001-11-23 do dziś
2771 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH2001-11-23 do dziś
2871 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2001-11-23 do dziś
2972 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 27.09.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie.01.2001-31.12.20012002-12-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 05.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-10-22 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-07-20 do dziś
4data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
5data złożenia 11.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
6data złożenia 21.08.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-10-02 do dziś
7data złożenia 13.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
8data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-08-10 do dziś
9data złożenia 02.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
10data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
11data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
12data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
13data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
14data złożenia 08.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
15data złożenia 07.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
16data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
18data złożenia 01.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R2008-10-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-27 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-13 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R2008-10-02 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-07-29 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-08-10 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-09-07 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-09 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-08-10 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-24 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów