„INTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000064804
Numer REGON: 850331977
Numer NIP: 8731006642
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2023-03-22
Sygnatura akt[KR.XII NS-REJ.KRS/4797/23/698]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-22 do dziś
2. Numer REGON\NIP8503319772001-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INTAR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-22 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W TARNOWIE, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 6732001-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina LISIA GÓRA miejscowość BRZOZÓWKA2012-03-07 do dziś
2. Adresmiejscowość BRZOZÓWKA ulica OSIEDLE CICHE nr domu 22A kod pocztowy 33-140 poczta LISIA GÓRA kraj POLSKA 2012-03-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOT., KN W TARNOWIE, 14.12.1994 R., REP. A 3007/1994, NOT. GRAŻYNA DERLAGA AKT NOT., KN W TARNOWIE, 17.07.2001 R., REP. A 3300/2001, NOT. GRAŻYNA DERLAGA ZMIANA PAR. 3, 8.12001-11-22 do dziś
2AKT NOTARIALNY 30.12.2005 R., REP. A NR 3055/2006, ZMIANA § 10 UMOWY SPÓŁKI2006-03-24 do dziś
323.12.2009 R. ZMIANA UMOWY W PAR. 7 AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA STUDZIŃSKIEGO, Z KAN. NOT. W TARNOWIE REP. A NR 15796/2009.2010-01-14 do dziś
427.05.2011 R. NOTARIUSZ PAWEŁ STUDZIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REPERTORIUM „A” NR 4978/2011 -ZMIANA § 7 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PKT 31-362011-09-12 do dziś
517.02.2012 R. NOTARIUSZ PAWEŁ STUDZIŃSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE; REP. A NR 1409/2012, ZMIANA § 3 I § 222012-03-07 do dziś
623.02.2023 R., REPERTORIUM A NR 1192/2023, ZASTĘPCA NOTARIALNY MONIKA DZIUBA ZASTĘPCA NOTARIUSZA MAGDALENY MISZALSKIEJ-ZAPAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W NIEPOŁOMICACH, ZMIANA § 11 UST. 12023-03-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZODIAC WITOLD GUT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2003-07-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON8524972162003-07-23 do dziś
4. Numer KRS0000036421 2003-07-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2006-03-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2003-07-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2006-03-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO2012-03-07 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGUT2001-11-22 do dziś
2. ImionaWITOLD GRZEGORZ2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-01-14 do dziś
242 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-14 do dziś
343 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2010-01-14 do dziś
443 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-01-14 do dziś
543 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2010-01-14 do dziś
643 31 Z TYNKOWANIE2010-01-14 do dziś
743 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2010-01-14 do dziś
877 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-01-14 do dziś
968 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-01-14 do dziś
1068 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2020-04-01 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R. data złożenia 18.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-06-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 21.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-06-02 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 18.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-06-24 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 11.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-12-09 do dziś
5data złożenia 10.08.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
7data złożenia 01.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
9data złożenia 08.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
10data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
11data złożenia 05.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-24 do dziś
13data złożenia 09.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
15data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
16data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
17data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
18data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
19data złożenia 14.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
20data złożenia 14.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-14 do dziś
21data złożenia 05.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
501.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
601.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
801.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-14 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. - 31.12.2001 R.2002-06-25 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-28 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-13 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-07-17 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-27 do dziś
601.01.2009-31.12.20092010-07-23 do dziś
701.01.2010 -31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
801.01.2011 - 31.12.2011 R.2012-08-22 do dziś
901.01.2012 R.-31.12.2012 R.2013-08-24 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-11 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-03-21 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-11 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-11 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-14 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów