SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INICJATYWA EKOLOGICZNA” W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000064721
Numer REGON: 011193996
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2022-06-28
Sygnatura akt[RDF/394778/22/939]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP0111939962001-11-23 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „INICJATYWA EKOLOGICZNA” W LIKWIDACJI2004-09-29 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M. ST WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 32702001-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2006-02-21 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica BRUZDOWA nr domu 116 O kod pocztowy 02-991 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-07-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejI.SZRAJNER@ONET.EU2013-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu114.06.1995 R. STATUT UCHWALIŁO ZEBRANIE ZAŁOŻYCIELSKIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2004-01-12 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUSIECKI2006-06-22 do dziś
2. ImionaJACEK2006-06-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-06-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIKORSKI2006-02-21 do dziś
2. ImionaJERZY2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSY2006-02-21 do dziś
2. ImionaMARIA2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOJDYGA2004-01-12 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF ANTONI2004-01-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-01-12 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 11 Z ZASPOKAJANIE POTRZEB MIESZKANIOWYCH CZŁONKÓW I ICH RODZIN PRZEZ BUDOWĘ MIESZKAŃ2001-11-23 do dziś
270 32 A ADMINISTROWANIE ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI2001-11-23 do dziś
392 31 F ZASPOKAJANIE POTRZEB KULTURALNYCH CZŁONKÓW ICH RODZIN2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-10-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 20.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.20022003-08-27 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 11.05.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-05-25 do dziś
4data złożenia 04.01.2006 okres 01.01.2004 -31.12.20042006-02-21 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
6data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
7data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
9data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
10data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
11data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
12data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
13data złożenia 23.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
14data złożenia 30.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
15data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
16data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
17data złożenia 30.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
18data złożenia 13.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
19data złożenia 29.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
20data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2004 -31.12.20042006-02-21 do dziś
201.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-06-22 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
401.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
801.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-30 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2004 -31.12.20042006-02-21 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-08-06 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-22 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-03 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-22 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-06-27 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-03 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-30 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-30 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-13 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-03 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-01 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-13 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Informacje o likwidacji
1. Informacja o otwarciu likwidacjiOTWARTO LIKWIDACJĘ Z DNIEM 30.06.2004 R. UCHWAŁĄ WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI NR 6 Z DNIA 04.05.2004 R. I UCHWAŁĄ NR 2 Z DNIA 21.06.2004 R.2004-09-29 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówLIKWIDATOR -JEDNOOSOBOWO2004-09-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZRAJNER2006-02-21 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ MAREK2006-02-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów