CUKIERNICZA SPÓŁDZIELNIA „ROKSANA”

Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39
Numer KRS: 0000064644
Numer REGON: 000455195
Numer NIP: 8190002117
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2022-11-16
Sygnatura akt[RZ.XII NS-REJ.KRS/16991/22/640]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 000455195 NIP 81900021172007-07-13 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ GOSPODARCZY W RZESZOWIE nr w rejestrze ARS NR 2652001-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STRZYŻOWSKI gmina STRZYŻÓW miejscowość STRZYŻÓW2001-11-23 do dziś
2. Adresulica MOSTOWA nr domu 35 kod pocztowy 38-100 poczta STRZYŻÓW 2001-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.04.1995 R. ZMIENIONO: ART. 4 UST. 12001-11-23 do dziś
217.06.2002 R., ZMIENIONO: ART. 1 UST 1, ART. 30 PKT 14, DODANO ART. 48 UST 3.2002-08-30 do dziś
320.06.2005 R. ART. 1 DODAJE SIE UST 4, ART. 3 UST 2, ART. 7, ART. 46 UST 1 PKT 11/, ART. 52 UST 4 PKT 8/PKT 22/, ART. 53 UST 1.2005-07-12 do dziś
4DATA ZMINY STATUTU: 16.06.2006 R. NR ZMIENIONYCH, DODANYCH, USUNIĘTYCH ART: 9, 16, 19, 21, 22, 23, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73.2006-07-25 do dziś
512.06.2009 R. -ART. 4 UST. 1, ART. 12 PKT 3, ART. 34, ART. 42 UST. 4 I 8, ART. 57 PKT 5.2009-09-17 do dziś
601.06.2018 R., - ART.12 PKT 3 - NOWE BRZMIENIE, ART.12 PKT 4 SKREŚLA SIĘ ART.14 UST.1 ZDANIE PIERWSZE - NOWE BRZMIENIE, ART.25 PKT 4 ZDANIE 2 - NOWE BRZMIENIE, ART.42 UST.1 - NOWE BRZMIENIE, ART.47 UST.2 - NOWE BRZMIENIE, ART.49 UST.3 - SKREŚLA SIE, ART.50 UST.1 - NOWE BRZMIENIE, ART.50 UST.2 - NOWE BRZMIENIE, ART.50 UST.3 - NOWE BRZMIENIEART.50 UST.5 - NOWE BRZMIENIE, ART.51 UST.1 - NOWE BRZMIENIE, ART.51 UST.2 I PKT 1 - NOWE BRZMIENIE2018-11-20 do dziś
730.06.2020 R., ART. 12 PKT 1 - NOWE BRZMIENIE, ART. 25 PKT 1 - NOWE BRZMIENIE, ART. 25 PKT 4 ZDANIE TRZECIE - NOWE BRZMIENIE, W ART. 26 SKREŚLA SIĘ ZDANIE DRUGIE I TRZECIE.2020-09-30 do dziś
802.08.2021, ART. 50 PKT 42021-11-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK.2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoCHLIPAŁA2022-03-28 do dziś
2. ImionaBARBARA2022-03-28 do dziś
3. Numer PESEL***********2022-03-28 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2022-03-28 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2022-03-28 do dziś
21. NazwiskoGAWRON2020-09-30 do dziś
2. ImionaMARZENA MARIA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-09-30 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-09-30 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-09-30 do dziś
31. NazwiskoKAWA2017-05-12 do dziś
2. ImionaBERNARDA MARIA2017-05-12 do dziś
3. Numer PESEL***********2017-05-12 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZ-CA PREZESA ZARZĄDU2017-05-12 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-05-12 do dziś
41. NazwiskoLUBAŚ2001-11-23 do dziś
2. ImionaJAN FRANCISZEK2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-11-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-23 do dziś
51. NazwiskoWÓJCIK2001-11-23 do dziś
2. ImionaMARIA2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-23 do dziś
61. NazwiskoMAŚLANKA2001-11-23 do dziś
2. ImionaTERESA2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-23 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-23 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIEWIERSKI2022-11-16 do dziś
2. ImionaMAREK2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPANEK2022-11-16 do dziś
2. ImionaKRYSTYNA2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaZIARNIK2019-09-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2019-09-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaADAMCZYK2020-09-30 do dziś
2. ImionaJANUSZ WITOLD2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁYSZCZARZ2020-09-30 do dziś
2. ImionaDOROTA2020-09-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-09-30 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIAK2021-10-29 do dziś
2. ImionaDOROTA JÓZEFA2021-10-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-10-29 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTEC2022-11-16 do dziś
2. ImionaSTANISŁAW ALOJZY2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLIMEK2022-11-16 do dziś
2. ImionaLESZEK MAREK2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRUCZEK2022-11-16 do dziś
2. ImionaDOMINIKA2022-11-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-11-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 82 Z PROWADZENIE PRODUKCJI KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH2015-09-17 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 36 HANDEL2015-09-17 do dziś
268 2 USŁUGI2015-09-17 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R. data złożenia 07.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-11-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 25.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001-31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001-31.12.20012002-08-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU data złożenia 02.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU2003-09-01 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R. data złożenia 07.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 04.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-07 do dziś
6data złożenia 12.07.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
7data złożenia 26.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
8data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
9data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
10data złożenia 17.06.2010 okres 01 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-16 do dziś
11data złożenia 30.06.2011 okres 01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-10-05 do dziś
12data złożenia 21.06.2012 okres 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
13data złożenia 12.06.2013 okres 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.2013-06-27 do dziś
14data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
15data złożenia 22.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
16data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
17data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
18data złożenia 13.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
19data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
20data złożenia 13.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
21data złożenia 08.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
22data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
501 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-16 do dziś
61 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-11-23 do dziś
2okres za jaki złożono dokument OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU2003-09-01 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
801 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-16 do dziś
901 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-10-05 do dziś
101 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
111 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.2013-06-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.2000 R.2001-11-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 ROKU2003-09-01 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. DO 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-07-25 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-13 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-10 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-03 do dziś
801 STYCZNIA 2009 R. DO 31 GRUDNIA 2009 R.2010-07-16 do dziś
901 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2010 R.2011-10-05 do dziś
101 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 R.2012-06-29 do dziś
111 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2012 R.2013-06-27 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-02 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-05 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-31 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-13 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-03 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-13 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-08 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów