FCC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-18 godz. 16:02:01
Numer KRS: 0000064596
Numer REGON: 357190739
Numer NIP: 6762157648
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-28
Ostatni wpis Nr wpisu72Data dokonania wpisu2021-08-23
Sygnatura akt[GL.X NS-REJ.KRS/10185/21/686]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-28 do dziś
2. Numer REGON\NIP3571907392001-11-28 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFCC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr w rejestrze 93932001-11-28 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. ZABRZE gmina M. ZABRZE miejscowość ZABRZE2007-05-24 do dziś
2. Adresmiejscowość ZABRZE ulica LECHA nr domu 10 kod pocztowy 41-800 poczta ZABRZE kraj POLSKA 2007-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.05.2000 R. NOTARIUSZ WALDEMAR WAJDA-KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE REPERTORIUM A nr 5217/2000. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI-AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.06.2001 R -NOTARIUSZ EWA PLUTA-KANCELARIA NOTARIALNA KATOWICE,REPERTORIUM A nr 2925/2001,DODANIE-UST. 4 DO PAR. 2,ZMIANA PAR. 2 UST. 2,PAR. 3.2001-11-28 do dziś
213.11.2003 R., REPERTORIUM A NR 10426/2003, NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KATOWIC UL. KOPERNIKA 26 ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI, PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI, PAR. 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2004-03-04 do dziś
302.04.2007 R. REPERTORIUM A NUMER 3439/2007, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ZMIANA PAR. 2 UST. 2, PAR. 7 UST. 12007-05-24 do dziś
409.04.2008 R., NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 5725/2008 ZMIENIONO: PAR. 6 UST. 1 ORAZ PAR. 6 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2008-07-04 do dziś
530.06.2009 R. NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU, REP. A NR 10325/2009 ZMIENIONO: PAR. 3; PAR. 6 UST. 1; PAR. 6 UST. 3; PAR. 15 UST. 2 UMOWY SPÓŁKI2009-10-14 do dziś
621.01.2010 R. -REP. „A” NR 624/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ -ZMIENIONO: § 1; § 5 UST. 3; § 9; § 10 UST. 3; § 12; § 13 UST. 1; § 13 UST. 3; § 13 UST. 4; § 14 UST. 2; § 16; § 17; § 19 UMOWY SPÓŁKI2010-05-14 do dziś
714.12.1210 R. -REP. A NR 9134/2010, NOTARIUSZ MICHAŁ WÓJTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BIELSKU-BIAŁEJ -ZMIENIONO: § 6 UST. 1; § 6 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI2011-06-29 do dziś
813.10.2014 R. NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REPERTORIUM A NR 13727/2014 - ZMIENIONO: § 6 UST. 1, UST. 32015-01-07 do dziś
929.06.2017 R. - REP.A NR 1948/2017, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH - ZMIENIONO: §2; §11; §15, DODANO: §15A2017-11-21 do dziś
1016.10.2018 R. - REP.A.NR 4318/2018, NOTARIUSZ ZUZANNA WOJTASZEK-BAŁAZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH ZMIENIONO: §6 UCHYLONO: §2 UST.42018-11-28 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFCC ENVIRONMENT CEE GMBH2017-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały6.703 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 34.185.300,00 ZŁ2018-11-28 do dziś
2
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2004-03-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego34190400,00 ZŁ2018-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-28 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB KILKU CZŁONKÓW. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2004-12-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKORUPA2021-08-23 do dziś
2. ImionaKAROLINA MARIA2021-08-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-08-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2021-08-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2021-08-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaRYCZKO2018-09-12 do dziś
2. ImionaJUSTYNA MAŁGORZATA2018-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-09-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-09-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-09-12 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZEWCZYK2018-04-23 do dziś
2. ImionaPAWEŁ ZDZISŁAW2018-04-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-04-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2018-04-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-04-23 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPUDIL2018-02-21 do dziś
2. ImionaMICHAL2018-02-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2018-02-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-02-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2017-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHERVELLA GARCES2018-01-16 do dziś
2. ImionaANTONIO2017-11-21 do dziś
21. NazwiskoSPALEK2017-11-21 do dziś
2. ImionaJOHANNES PETER2017-11-21 do dziś
31. NazwiskoKASTNER2017-11-21 do dziś
2. ImionaARNOŠT2017-11-21 do dziś
41. NazwiskoMITTENDORFER2017-11-21 do dziś
2. ImionaBJÖRN2017-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoGĘSIARZ2020-11-24 do dziś
2. ImionaOLGA GRAŻYNA2020-11-24 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-11-24 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2020-11-24 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-10-14 do dziś
238 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-10-14 do dziś
338 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-10-14 do dziś
438 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-10-14 do dziś
539 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-10-14 do dziś
649 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-10-14 do dziś
769 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-10-14 do dziś
877 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-10-14 do dziś
978 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-10-14 do dziś
1038 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2015-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 04.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-06-09 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 19.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-09-30 do dziś
3data złożenia 29.09.2006 okres 01.01.2005-31.12.20052006-11-30 do dziś
4data złożenia 27.08.2007 okres 1.01.2006 -31.12.20062008-01-10 do dziś
5data złożenia 30.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
6data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
7data złożenia 14.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
8data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
9data złożenia 11.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
10data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
11data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
12data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
13data złożenia 11.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
14data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
15data złożenia 05.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
16data złożenia 27.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
17data złożenia 28.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
18data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
19data złożenia 31.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
20data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
21data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005-31.12.20052006-11-30 do dziś
21.01.2006 -31.12.20062008-01-10 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2005-31.12.20052006-11-30 do dziś
201.01.2007 -31.12.20072008-08-29 do dziś
301.01.2008 -31.12.20082009-10-14 do dziś
401.01.2009 -31.12.20092010-08-27 do dziś
501.01.2010 -31.12.20102011-07-22 do dziś
601.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-24 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-10-03 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-02 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-01-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-21 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-05 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-27 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-28 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-31 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
1
1. Określenie okolicznościPRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI2009-10-14 do dziś
2. Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształceniaPOŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 PAR. 1 PUNKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJATKU EKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -SPÓŁKI PRZEMOWANEJ NA A.S.A EKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ -SPÓŁKĘ PRZEJMUJACĄ ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA JEDNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. POŁACZENIE NASTĘPUJE NA MOCY UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW A.S.A. EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 10325/2009, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ORAZ UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EKO SERWIS SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30.06.2009 R. AKT NOTARIALNY A NR 10331/2009, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU2009-10-14 do dziś
POŁĄCZENIE NASTĘPUJE W TRYBIE OKREŚLONYM W ART. 492 PAR. 1 PUNKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANLOWYCH TJ. POPRZEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJATKU EKO-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI PRZEMOWANEJ NA A.S.A EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKĘ PRZEJMUJACĄ ZA UDZIAŁY, KTÓRE SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA WYDA JEDNEMU WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. POŁACZENIE NASTĘPUJE NA MOCY UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW A.S.A. EKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30 CZERWCA 2009 R. AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 10325/2009, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU ORAZ UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW EKO SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 30.06.2009 R. AKT NOTARIALNY A NR 10331/2009, NOTARIUSZ MARZENA KUBACKA-FILAS, KANCELARIA NOTARIALNA W ZABRZU2009-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki
Brak wpisów
Podrubryka 2
Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów