INTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000064500
Numer REGON: 010391814
Numer NIP: 5210003007
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu32Data dokonania wpisu2022-10-10
Sygnatura akt[RDF/439862/22/704]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINTAR TOOLS ROZDEJCZER SPÓŁKA JAWNA2015-06-11 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina NADARZYN miejscowość PAROLE2015-06-11 do dziś
2. Adresmiejscowość PAROLE ulica UL. SZEROKA nr domu 77 kod pocztowy 05-831 poczta MŁOCHÓW kraj POLSKA 2018-02-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki122.10.2001 R.2001-11-23 do dziś
224 STYCZNIA 2002 R. -ZMIANY” -CZĘŚCI WSTĘPNEJ (PRZYSTĄPIENIE WSPÓLNIKA) -PAR. 6, PAT.7, PAR. 9, PAR. 10 I PAR. 11 -DODANIE PO PAR. 5, PAR. 5A2002-02-28 do dziś
306.03.2006 R. -USUNIĘTO PAR. 5A.2006-04-07 do dziś
4ANEKSEM Z DNIA 01.10.2006 R. ZMIENIONO CZĘŚĆ WSTĘPNĄ UMOWY ORAZ PAR. 11 ANEKSEM Z DNIA 15.03.2007 ZMIENIONO PAR. 10 ANEKSEM Z DNIA 15.03.2007 ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 92007-09-27 do dziś
520 GRUDNIA 2009 R. -ZMIANA PAR. 6.2010-09-22 do dziś
6UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INTAR TOOLS T.ROZDEJCZER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PAROLACH W PRZEDMIOCIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI ORAZ USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI Z DN. 28.02.2015 R. ZMIENIONY ZOSTAŁ § 3 ORAZ § 12 UMOWY SPÓŁKI UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI INTAR TOOLS T.ROZDEJCZER I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Z SIEDZIBĄ W PAROLACH W PRZEDMIOCIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI ORAZ USTALENIA TEKSTU JEDNOLITEGO SPÓŁKI Z DN. 28.02.2015 R. ZMIENIONY ZOSTAŁ § 2 UST. 1 ORAZ § 11 UST. 1 I 2 UMOWY SPÓŁKI2015-06-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-23 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁA O PRZEKSZTAŁCENIU INTAR TOOLS S.C. PODJĘTA ZOSTAŁA ZGODNIE PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW W DNIU 28 WRZEŚNIA 2001 R.2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2001-11-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-11-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-23 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-23 do dziś
3
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-23 do dziś
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2002-02-28 do dziś
2. ImionaMACIEJ2002-02-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2002-02-28 do dziś
4. Numer KRSTAK2002-02-28 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2002-02-28 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuTOMASZ ROZDEJCZER I MACIEJ ROZDEJCZER, KAŻDY Z OSOBNA.2007-09-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2007-09-27 do dziś
2. ImionaMACIEJ2007-09-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-09-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaROZDEJCZER2001-11-23 do dziś
2. ImionaTOMASZ JÓZEF2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2010-09-22 do dziś
225 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-22 do dziś
331 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH2010-09-22 do dziś
431 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2010-09-22 do dziś
546 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2010-09-22 do dziś
646 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2010-09-22 do dziś
746 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW2010-09-22 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-09-22 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-22 do dziś
1046 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2015-06-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.08.2001 R. data złożenia 28.09.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 1.01.2001 R. -31.08.2001 R.2001-11-23 do dziś
2data złożenia 02.05.2006 okres 20052006-05-29 do dziś
3data złożenia 14.11.2006 okres 2002 R.2006-12-06 do dziś
4data złożenia 14.11.2006 okres 2003 R.2006-12-06 do dziś
5data złożenia 14.11.2006 okres 2004 R.2006-12-06 do dziś
6data złożenia 06.09.2007 okres 2006 R.2007-09-27 do dziś
7data złożenia 19.09.2008 okres ZA 2007 R.2008-09-25 do dziś
8data złożenia 14.07.2009 okres 20082009-07-29 do dziś
9data złożenia 12.07.2010 okres 2009 R.2010-08-03 do dziś
10data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
11data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
12data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
13data złożenia 28.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
14data złożenia 16.09.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
15data złożenia 06.03.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
16data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
17data złożenia 22.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
18data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
19data złożenia 12.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
20data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
21data złożenia 10.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120052006-05-29 do dziś
22002 R.2006-12-06 do dziś
32003 R.2006-12-06 do dziś
42004 R.2006-12-06 do dziś
52006 R.2007-09-27 do dziś
6ZA 2007 R.2008-09-25 do dziś
720082009-07-29 do dziś
82009 R.2010-08-03 do dziś
9OD 01.01.2010 DO 31.12.20102014-12-10 do dziś
10OD 01.01.2011 DO 31.12.20112014-12-10 do dziś
11OD 01.01.2012 DO 31.12.20122014-12-10 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-10 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-04 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-05-16 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-22 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-01 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-07 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów