ASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31
Numer KRS: 0000064309
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-22
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2018-11-16
Sygnatura akt[PO.IX NS-REJ.KRS/24296/18/820]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTROMAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat LESZCZYŃSKI gmina LIPNO miejscowość WILKOWICE2001-11-22 do dziś
2. Adresulica GRANICZNA nr domu 7 miejscowość WILKOWICE kod pocztowy 64-115 poczta ŚWIĘCIECHOWA kraj POLSKA 2001-11-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.10.2001 R. -REP. A NR 8755/2001, NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE2001-11-22 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 30.03.2004 R. REP. A NR 2991/2004, NOTARIUSZ -SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE (§§ 7, 14, 15).2004-04-19 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 02.12.2004 R. -REP. A NR 10054/2004, NOTARIUSZ -SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE (§§7, 14).2004-12-21 do dziś
4ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 17.06.2011 ROKU -REP. A NR 5288/2011, NOTARIUSZ -SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE (ZMIENIONO: § 3, § 10, § 13 I § 14 UMOWY).2011-08-04 do dziś
522.02.2013 R., REP. A NR 1378/2013, ASESOR NOTARIALNY KAROL GOŹDZIEWICZ - ZASTĘPCA NOTARIUSZA SABINY KAŁUŻNEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - ZMIENIONO: § 3 UMOWY SPÓŁKI.2013-03-28 do dziś
626.11.2014R., NOTARIUSZ SABINA KAŁUŻNA, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE, REP. A NR 10451/2014 - ZMIENIONO §3 PRZEZ NADANIE MU NOWEJ TREŚCI2015-01-23 do dziś
716.11.2017R., REP. A NR 14033/2017, NOTARIUSZ KAROL GOŹDZIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W LESZNIE - DODANO: W §13 UST. 7, W §15 UST. 4 I UST. 5.2018-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK2001-11-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały719 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 359.500,00 ZŁ2018-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-22 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK2001-11-22 do dziś
2. ImionaTERESA LIDIA2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały239 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 119.500,00 ZŁ2018-11-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2001-11-22 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego600000,00 ZŁ2008-01-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2004-12-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK2001-11-22 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-11-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-11-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK WYSOCKA2004-04-19 do dziś
2. ImionaROKSANA TERESA2004-04-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2004-04-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES2004-04-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2004-04-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaSTRÓŻYK2007-06-06 do dziś
2. ImionaDAWID ANDRZEJ2007-06-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-06-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK2007-06-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2007-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-01-23 do dziś
222 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-01-23 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2015-01-23 do dziś
429 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-23 do dziś
531 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI2015-01-23 do dziś
645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2015-01-23 do dziś
749 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2015-01-23 do dziś
871 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2015-01-23 do dziś
974 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2015-01-23 do dziś
1082 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2015-01-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 ROKU DO 31.12.2001 ROKU data złożenia 16.04.2002 6. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 ROKU DO 31.12.2001 ROKU2002-04-25 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 24.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.20032004-07-05 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-17 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
6data złożenia 29.06.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
7data złożenia 20.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
8data złożenia 17.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
9data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
11data złożenia 09.05.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
12data złożenia 30.04.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
13data złożenia 23.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
14data złożenia 10.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
15data złożenia 16.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
16data złożenia 09.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
17data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
201.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
301.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
601.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-06-17 do dziś
301.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-07-21 do dziś
401.01.2006 R. -31.12.2006 R.2007-07-10 do dziś
501.01.2007 R. -31.12.2007 R.2008-07-16 do dziś
601.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-08-04 do dziś
701.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-06-21 do dziś
801.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-04 do dziś
901.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-05-30 do dziś
1001.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-16 do dziś
11OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-07 do dziś
12OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-13 do dziś
13OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-21 do dziś
14OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-19 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-13 do dziś
7. #NA#1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 ROKU DO 31.12.2001 ROKU2002-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów