FIRMA „ELMAT” ADAM SEWERYN, ANDRZEJ WÓJTOWICZ SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000064108
Numer REGON: 830227037
Numer NIP: 8651006657
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2023-05-30
Sygnatura akt[RDF/491946/23/823]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 830227037 NIP 86510066572010-09-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA „ELMAT” ADAM SEWERYN, ANDRZEJ WÓJTOWICZ SPÓŁKA JAWNA2001-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat STALOWOWOLSKI gmina STALOWA WOLA miejscowość STALOWA WOLA2001-11-21 do dziś
2. Adresulica KWIATKOWSKIEGO nr domu 2 miejscowość STALOWA WOLA kod pocztowy 37-450 poczta STALOWA WOLA kraj POLSKA 2001-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 7 WRZEŚNIA 1995 R. 2. ANEKS Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2001 R. -PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ JAWNĄ, ZMIANA KIERUNKU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I SPOSOBU REPREZENTACJI2001-11-21 do dziś
230 SIERPNIA 2010 R.; ZMIANA PAR. 3, 14, 23, 25, 262010-09-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-21 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE NA PODSTAWIE ART. 26 § 4 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH. ZMIANA DOKONANA ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2001 R. PRZEZ WSPÓLNIKOW.2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA „ELMAT” SPÓŁKA CYWILNA WÓJTOWICZ ANDRZEJ, SEWERYN ADAM2001-11-21 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-21 do dziś
3. Numer w rejestrze186/2001, 187/20012001-11-21 do dziś
5. Numer REGON8302270372001-11-21 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWERYN2001-11-21 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2001-11-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA KWOTY 100 000 ZŁOTYCH. 2. W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE. 3. W RAZIE USTANOWIENIA PROKURENTA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 4. DO USTANOWIENIA PROKURENTA WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, A JEGO ODWOŁANIA MOŻE DOKONAĆ KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW.2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSEWERYN2001-11-21 do dziś
2. ImionaADAM JERZY2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaWÓJTOWICZ2001-11-21 do dziś
2. ImionaANDRZEJ MAREK2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2010-09-21 do dziś
243 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2010-09-21 do dziś
347 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-21 do dziś
447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-21 do dziś
547 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2010-09-21 do dziś
646 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-09-21 do dziś
746 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2010-09-21 do dziś
846 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-09-21 do dziś
949 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-21 do dziś
1046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2021-06-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R., 2002 R. data złożenia 22.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2001 R., 2002 R.2004-01-13 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 2003 ROK data złożenia 20.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 ROK2004-10-15 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2004 R. data złożenia 07.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2004 R.2005-09-16 do dziś
4data złożenia 10.04.2006 okres 2005 R.2006-04-28 do dziś
5data złożenia 30.04.2007 okres 20062007-08-16 do dziś
6data złożenia 01.09.2008 okres 2007 R.2008-09-19 do dziś
7data złożenia 08.12.2009 okres 2008 R.2009-12-30 do dziś
8data złożenia 07.09.2010 okres 20092010-09-21 do dziś
9data złożenia 17.05.2011 okres 201O ROK2011-06-09 do dziś
10data złożenia 14.05.2012 okres 2011 R.2012-05-21 do dziś
11data złożenia 10.05.2013 okres 2012 R.2013-05-22 do dziś
12data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
13data złożenia 08.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
15data złożenia 02.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
16data złożenia 30.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
17data złożenia 29.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
18data złożenia 29.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
19data złożenia 30.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
20data złożenia 01.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
21data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005 R.2006-04-28 do dziś
220062007-08-16 do dziś
32007 R.2008-09-19 do dziś
42008 R.2009-12-30 do dziś
520092010-09-21 do dziś
62010 ROK2011-06-09 do dziś
72011 R.2012-05-21 do dziś
82012 R.2013-05-22 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-17 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-06 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-30 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-29 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-29 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-30 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-01 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-05-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2004-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów