SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁĄCZNOŚĆ”

Stan na dzień 2024-02-28 godz. 11:13:07
Numer KRS: 0000063568
Numer REGON: 001215033
Numer NIP: 6692035620
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu36Data dokonania wpisu2023-07-03
Sygnatura akt[RDF/518299/23/983]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP0012150332001-11-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁĄCZNOŚĆ”2001-11-19 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY W KOSZALINIE nr w rejestrze 3332001-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat KOSZALIN gmina KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2019-01-16 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica UL. JANTAROWA nr domu 2B nr lokalu 4 kod pocztowy 75-256 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2019-01-16 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMLACZNOSC@WP.PL2020-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu116.02.1997 R. UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 30 LIPCA 2001 R. -ZMIENIONO PARAGRAFU 4.2001-11-19 do dziś
207.12.2007 R., UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU2008-01-17 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK2001-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoTRYBUŁA2020-08-13 do dziś
2. ImionaREGINA EWA2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL***********2020-08-13 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-13 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-13 do dziś
21. NazwiskoSKINDER2019-01-16 do dziś
2. ImionaPATRYCJA ANNA2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-16 do dziś
31. NazwiskoMACIEJEWSKI2019-01-16 do dziś
2. ImionaIGOR MAREK2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2019-01-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2019-01-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-01-16 do dziś
41. NazwiskoAUGUSTYN2001-11-19 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
51. NazwiskoKOŃCZEWSKI2001-11-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
65. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWARTECKI2020-08-13 do dziś
2. ImionaZENON2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAPSZEWICZ2020-08-13 do dziś
2. ImionaJOLANTA ANNA2020-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZNOWSKI2019-01-16 do dziś
2. ImionaJACEK JÓZEF2019-01-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2017-10-20 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2017-10-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument ROK 2001 data złożenia 22.05.2002 2. okres za jaki złożono opinię ROK 2001 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20012002-07-02 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 08.05.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument ROK 2003 data złożenia 02.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20032004-06-07 do dziś
4okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 17.05.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-05-24 do dziś
5data złożenia 14.06.2006 okres 2005R.2006-06-20 do dziś
6data złożenia 06.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
7data złożenia 31.07.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
8data złożenia 15.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
9data złożenia 16.06.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
10data złożenia 06.06.2011 okres 01.01.2010R. -31.12.2010R.2011-06-08 do dziś
11data złożenia 21.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
12data złożenia 20.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
14data złożenia 11.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
15data złożenia 23.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
16data złożenia 06.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
17data złożenia 22.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
18data złożenia 26.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
19data złożenia 29.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
20data złożenia 13.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
21data złożenia 08.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
22data złożenia 03.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12005R.2006-06-20 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
501.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
601.01.2010R. -31.12.2010R.2011-06-08 do dziś
701.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
801.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-22 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-13 do dziś
15OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-05-30 do dziś
22005R.2006-06-20 do dziś
301.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-08-08 do dziś
401.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-08-05 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-06-17 do dziś
601.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-06-17 do dziś
701.01.2010R. -31.12.2010R.2011-06-08 do dziś
801.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-26 do dziś
901.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-06-26 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-26 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-13 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-25 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-07 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-26 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-29 do dziś
16OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-08 do dziś
17OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-07-03 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów