SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MECHANIK”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000063550
Numer REGON: 001278460
Numer NIP: 8221021921
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu41Data dokonania wpisu2022-11-10
Sygnatura akt[LU.VI NS-REJ.KRS/24776/22/666]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001278460 NIP 82210219212007-06-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „MECHANIK”2001-11-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze ARS NR 15662001-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat MIŃSKI gmina MIŃSK MAZOWIECKI miejscowość MIŃSK MAZOWIECKI2001-11-21 do dziś
2. Adresulica PIĘKNA nr domu 2 nr lokalu 51 kod pocztowy 05-300 poczta MIŃSK MAZOWIECKI 2001-11-21 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMMECHANIK@GMAIL.COM2012-06-26 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.SMMECHANIK.PL2012-06-26 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu107.09.1987 R. TEKST JEDNOLITY Z DNIA 27.06.1998 R.2001-11-21 do dziś
228.06.2003 R. -ZMIANY: PAR. 4 UST. 2, PAR. 5 UST. 1, PAR. 5 UST. 2 PKT 1, 2, 3, PAR. 7 UST. 1, PAR. 11 UST. 1, PAR. 12 UST. 1, ROZDZIAŁ II, PAR. 23 UST. 1, PAR. 23 UST. 2, PAR. 23 UST. 4, PAR. 25, PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28 UST. 1, PAR. 28 UST. 2, PAR. 29 UST. 1, ROZDZIAŁ II B, PAR. 30 UST. 1 I 2, PAR. 31, PAR. 32, PAR. 33 UST. 1, PAR. 34, PAR. 35 UST. 1, PAR. 35 UST. 2, PAR. 36, PAR. 38 UST. 2, PAR. 39 UST. 1, PAR. 39 UST. 2, PAR. 40 UST. 1, PAR. 40 UST. 2, PAR. 41 UST. 1, PAR. 41 UST. 2, PAR. 42 UST. 4, PAR. 43 UST. 1, PAR. 44, PAR. 46, ROZDZIAŁ II E, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 49, PAR. 53, PAR. 61, PAR. 62, PAR. 63. PARAGRAFY DODANE: PAR. 5 UST. 2 PKT 5 (1), PAR. 38 (1), PAR. 41 UST. 1 (1), PAR. 42 (1), ROZDZIAŁ II E (1), PAR. 51 (1), PAR. 51 (2), PAR. 51 (3), PAR. 54 UST. 1 (1), 1 (2). PARAGRAFY SKREŚLONE: PAR. 38 UST. 4, 5, 6.2003-12-30 do dziś
321.02.2004 R.- ZMIANA PAR. 8 UST. 2, DZIAŁ II (OD PAR. 22 DO PAR. 65 (8)), PAR. 68 PKT 2, DODANIE W PAR. 4 UST. 3 PKT 7 PPKT F, PO PAR. 4 DODANIE SŁÓW „I (1) CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI”, PAR. 80, SKREŚLENIE TREŚCI DZIAŁU III STATUTU2004-04-23 do dziś
424.06.2006 R. ZMIANY: PAR. 5, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 19 UST. 1, PAR. 34, PAR. 35, PAR. 36 UST. 5, PAR. 37 UST. 2, PAR. 37 UST. 6, PAR. 39 UST. 2, PAR. 40 UST. 3, PAR. 41, PAR. 47 UST. 2, PAR. 50 UST. 2, PAR. 51 UST. 2, 3, PAR. 53 UST. 1, PAR. 53 UST. 2, PAR. 54, PAR. 55, PAR. 56, PAR. 65 (6) UST. 5, PAR. 65 (6) UST. 6, PAR. 65 (6) UST. 7, PAR. 74 UST. 2, PAR. 75, PAR. 89 UST. 2 PKT 1, PAR. 91. PARAGRAFY DODANE: PAR. 13 UST. 5, PAR. 19 UST. 6 I 7, PAR. 65 (6) UST. 1 (1), PAR. 74 UST. 3. PARAGRAFY SKREŚLONE: PAR. 11 UST. 6, PAR. 38 UST. 1, PAR. 46, PAR. 48, PAR. 52, PAR. 18 UST. 4.2006-08-11 do dziś
530.11.2007 R. ZMIANY: PAR. 4 UST. 2 PKT 2, UAT.2 PKT 4, PAR. 9 UST. 2 PKT 3, 4, 5, 7, 8, PAR. 11 UST. 2, PAR. 16 UST. 2 PKT 1, PAR. 19 UST. 1 PKT 1, UST. 2, 3, 4, 5, 6, 7 PKT 1, 2, 3, PAR. 21 UST. 1, PAR. 25 UST. 2 PKT 5, PAR. 30 UST. 3, 4, PAR. 33 UST. 1, 2, 6, PAR. 35, PAR. 50, PAR. 51 UST. 2, 3, PAR. 53 UST. 1 PKT 1, PAR. 58 UST. 2 PKT 1, PAR. 65 (3), PAR. 65 (6), PAR. 65 (7) UST. 2, PAR. 66 UST. 1 PKT 1, UST. 2, NAZWA ROZDZ.IVPKT A, PAR. 67, PAR. 68 ZDANIE PIERWSZE I PKT 13, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 71, PAR. 72, PAR. 73, PAR. 74, PAR. 75, PAR. 77 UST. 1, 2, PAR. 78 PKT 6, 14, PAR. 79 UST. 2, PAR. 80, PAR. 83 UST. 2, PAR. 84 UST. 2 PKT 5, UST. 3, PAR. 91. DODANE: PAR. 14 PKT 5, PAR. 30 (1), PAR. 54 UST. 3, PAR. 76 UST. 3, PAR. 89 UST. 4, 5. SKREŚLONE: PAR. 4 UST. 2 PKT 1B, PAR. 5 UST. 2 PKT 4, PAR. 11 UST. 3, PAR. 22 UST. 1 PKT 2, UST. 3, UST. 4, PAR. 28, 29, 34, 36, PAR. 37 UST. 5, PAR. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, PAR. 53 UST. 1 PKT 2, 3, PAR. 57 UST. 2, PAR. 64 UST. 1. PAR. 66 UST. 1 PKT 4, PAR. 67A, PAR. 68 PKT 17, 18, 19, PAR. 87 (1), 87 (2), 87 (3).2007-12-31 do dziś
618.06.2011 ROK ZMIANY: § 16 UST. 2 PKT 1, § 30 UST. 3, § 30.1 UST. 1, § 35 UST. 1 PKT 1, § 61 UST. 2, § 65 (7) UST. 2, § 68 UST. 1 PKT 2, § 78 UST. 1 PKT 1A, § 78 UST. 1 PKT 6, § 80, § 83 PKT 1, § 84 UST. 2 PKT 5, § 89 UST. 4. DODANE: § 15 UST. 4, § 35 UST. 1 PKT 3. SKREŚLONE: § 54 UST. 32011-07-25 do dziś
702.06.2012 R. SKREŚLONE: W PAR. 35 SKREŚLA SIĘ UST. 22012-06-26 do dziś
823.05.2015 ROK, ZMIANY: PAR. 65 (7) PKT 1, PAR. 77 PKT 1, DODANIE: PAR. 70 PKT 7, PKT 8, PAR. 76 PKT 3, PKT 4, PKT 5 STATUTU SPÓŁDZIELNI.2015-08-26 do dziś
911.06.2018 R. ZMIANY: §4 UST. 2 PKT. 2), §5, §6, §14, §17, §22 UST. 1 PKT. 2), §24 UST. 1, §25 UST. 1, UST. 2 PKT. 1), UST. 2 PKT. 5), §30 UST. 1, §30(1) UST. 4, §31, §32, §33, §47 UST. 2, §58, §61, §62, §63, §65, §65(2), §65(6), §65(7) UST. 1, §67 UST. 2, §76 UST. 5, §79 UST. 2 DODANE: §30(2), §65(7) UST. 2(1) USUNIĘTE: §7, §10 UST. 1 PKT. 3), §11, §12, §15, §16, §18, §19, §20, §21 UST. 5 I UST. 8, §23, §30(1) UST. 2, UST. 3, UST. 5, §37 UST. 2, §68 UST. 1 PKT. 15), PKT. 16), §78 UST. 1 PKT. 15), §932018-09-14 do dziś
1010.06.2019 R., DODANO § 89 UST.2 PKT.5.2019-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z OSOBĄ PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONĄ -PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoŚLEDZIEWSKI2015-08-26 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF BOGDAN2015-08-26 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-08-26 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2015-08-26 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-26 do dziś
21. NazwiskoSUCHOCKI2015-04-09 do dziś
2. ImionaMAREK2015-04-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-09 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-09 do dziś
31. NazwiskoOKLESIŃSKI2001-11-21 do dziś
2. ImionaHENRYK2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-21 do dziś
41. NazwiskoMISZTO2001-11-21 do dziś
2. ImionaWŁADYSŁAW2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-21 do dziś
51. NazwiskoKOSIM2001-11-21 do dziś
2. ImionaBOGUMIŁA2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-21 do dziś
61. NazwiskoROŃDA2001-11-21 do dziś
2. ImionaJAN2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAREJA2022-08-19 do dziś
2. ImionaANDRZEJ WITOLD2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAKONIAK2022-08-19 do dziś
2. ImionaMARCIN PIOTR2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAREJA2022-08-19 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOZIEMSKA2022-08-19 do dziś
2. ImionaTERESA2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAŁACIŃSKI2022-08-19 do dziś
2. ImionaPIOTR IRENEUSZ2022-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-08-19 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIĄTEK2017-09-15 do dziś
2. ImionaDARIUSZ2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaSIWIŃSKI2017-09-15 do dziś
2. ImionaMARIUSZ2017-09-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z NABYWANIE PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ POTRZEBNYCH JEJ TERENÓW NA WŁASNOŚĆ LUB PRZYJMOWANIE W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE2009-07-31 do dziś
284 12 Z ORGANIZOWANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WZAJEMNEJ POMOCY, ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZASOBAMI MIESZKANIOWYMI2009-07-31 do dziś
382 99 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ I HANDLOWEJ2009-07-31 do dziś
441 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW LOKALI MIESZKALNYCH NA ZASADACH: A) LOKATORSKIEGO PRAWA DO LOKALU B) WYODRĘBNIONEJ WŁASNOŚCI LOKALU2009-07-31 do dziś
541 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WYODRĘBIONEJ WŁASNOŚCI LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU NIŻ MIESZKANIE, A TAKŻE MIEJSC POSTOJOWYCH W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH2009-07-31 do dziś
668 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU2009-07-31 do dziś
768 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE DOMÓW JEDNORODZINNYCH W CELU PRZENIESIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW WŁASNOŚCI TYCH DOMÓW2009-07-31 do dziś
861 10 Z W ZAKRESIE EKSPLOATACJI PUBLICZNEJ SIECI KABLOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ROZPOWSZECHNIANIA I ROZPROWADZANIA PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH, TELEWIZYJNYCH I INTERNETU2009-07-31 do dziś
968 32 Z PROWADZENIE GOSPODARKI ZASOBAMI MIESZKALNYMI I UŻYTKOWYMI ORAZ ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM WŁASNYM I DOMAMI MIESZKALNYMI PRZYJĘTYMI W ADMINISTROWANIE INNYM JEDNOSTKOM2015-04-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 28.06.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.20002001-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 data złożenia 12.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001-31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie LIPIEC 2001 -CZERWIEC 20022002-09-05 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie LIPIEC 2002 R. DO CZERWIEC 2002 R.2003-08-21 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 26.11.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-12-03 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 12.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.20042005-07-28 do dziś
6data złożenia 13.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
7data złożenia 13.06.2007 okres 01.01.2006-31.12.20062007-06-21 do dziś
8data złożenia 22.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
9data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
10data złożenia 24.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
11data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
12data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
13data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
14data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
15data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
16data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
17data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
18data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
19data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
20data złożenia 30.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-30 do dziś
21data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
22data złożenia 28.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
201.01.2006-31.12.20062007-06-21 do dziś
301.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
601.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
701.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-12-03 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-11 do dziś
301.01.2006-31.12.20062007-06-21 do dziś
401.01.2007-31.12.20072008-08-29 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-07-31 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-20 do dziś
701.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-07-25 do dziś
801.01.2011-31.12.20112012-06-26 do dziś
901.01.2012 - 31.12.20122013-07-31 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-10 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-26 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-15 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-25 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-03 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-03-31 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-28 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów