„TRADE MARKETING CENTER” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000063548
Numer REGON: 016425046
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2018-09-29
Sygnatura akt[RDF/853414/18/162]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 016425046 NIP 52131112232008-12-11 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 610452001-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2003-01-16 do dziś
2. Adresulica WITA STWOSZA nr domu 44 nr lokalu 2 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-661 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-21 do dziś
ulica WIERTNICZA nr domu 104 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA 2003-01-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W K.N. WANDA OSIECKA-SOROKO W DNIU 26.06.2000 R. REP. A -1810/20002001-11-21 do dziś
227.11.2001 R., REP. A 15895/2001 NOTARIUSZ SŁAWOMIR STROJNY PROWADZĄCY KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 4,00-362 WARSZAWA ZMIENIONO PAR. 2, 10, 11, 12, DODANO PUNKT 13 W USTĘPIE 4 PAR. 212001-12-20 do dziś
312.09.2002 R., REP. A -5854/2002, NOTARIUSZ MARIA ALICJA JANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA §6 I §25 UST. 1.2002-10-10 do dziś
431.10.2008 R. REP A 9678/2008, NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA W WARSZAWIE, ZMIANA § §: 6, 10, 112008-12-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ -2.000 ZŁ2001-11-21 do dziś
2
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 20 UDZIAŁÓW PO 100 ZŁ -2.000 ZŁ2001-11-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaAA&T CORPORATION LIMITED Z SIEDZIBĄ NA CYPRZE2006-10-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały133 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 66.500 ZŁ2011-04-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2008-12-11 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego66500,00 ZŁ2011-04-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGĄSIOR2001-11-21 do dziś
2. ImionaRAFAŁ ANDRZEJ2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2006-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPAWŁOWSKA2006-10-26 do dziś
2. ImionaMAŁGORZATA DOROTA2006-10-26 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2006-10-26 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2006-10-26 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2006-10-26 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2008-12-11 do dziś
268 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2008-12-11 do dziś
368 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2008-12-11 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-07-10 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-30 do dziś
3okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R. data złożenia 12.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
4okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
5data złożenia 31.08.2006 okres OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
6data złożenia 02.07.2007 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
7data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
8data złożenia 02.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
9data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
10data złożenia 15.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
11data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
12data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-10-25 do dziś
13data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
14data złożenia 03.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
15data złożenia 30.12.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
16data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
17data złożenia 29.09.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
2OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
701.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
801.01.2012-31.12.20122013-10-25 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-10-30 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 R.2004-07-23 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 R.2005-09-22 do dziś
4OD 01.01.2005 R. DO 31.12.2005 R.2006-09-08 do dziś
5OD 01.01.2006 DO 31.12.2006 R.2007-07-05 do dziś
601.01.2007 -31.12.20072008-07-23 do dziś
701.01.2008 -31.12.20082009-07-09 do dziś
801.01.2009 -31.12.20092010-07-13 do dziś
901.01.2010 -31.12.20102011-08-05 do dziś
1001.01.2011 - 31.12.20112012-08-30 do dziś
1101.01.2012-31.12.20122013-10-25 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-29 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-19 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-26 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-09-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów