SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000063489
Numer REGON: 000492049
Numer NIP: 7590001581
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu58Data dokonania wpisu2023-01-13
Sygnatura akt[BI.XII NS-REJ.KRS/13201/22/831]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIP0004920492001-11-21 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA „NASZ DOM”2001-11-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OSTROŁĘCE, V WYDZIAŁ GOSPODARCZY, nr w rejestrze ARS 772001-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW MAZOWIECKA miejscowość OSTRÓW MAZOWIECKA2001-11-21 do dziś
2. Adresulica LIPOWA nr domu 4 kod pocztowy 07-300 poczta OSTRÓW MAZOWIECKA 2001-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu118.06.1960 R. 15.06.2000 R. JEDNOLITY TEKST STATUTU WPISANY W REJESTRZE SĄDOWYM2001-11-21 do dziś
2UCHWAŁĄ NR 5/2003 R. Z DNIA 27.06.2003 R. UCHYLONO TEKST DOTYCHCZASOWEGO STATUTU, UCHWAŁĄ NR 6/2003 R. Z DNIA 27.06.2003 R. UCHWALONO NOWY STATUT2003-09-22 do dziś
323.10.2006 R. PAR. 1, PAR. 7, PAR. 8, PAR. 9, PAR. 12, PAR. 13, PAR. 16, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 30, PAR. 31, PAR. 33, PAR. 34, PAR. 36, PAR. 37, PAR. 43, PAR. 45, PAR. 46, PAR. 47, PAR. 48, PAR. 52, PAR. 56, PAR. 63, PAR. 67, PAR. 69, PAR. 70, PAR. 75, PAR. 81, PAR. 84, PAR. 91, PAR. 98, PAR. 1062006-12-01 do dziś
418.06.2011 R., § 1, § 2, § 3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22, § 23, § 24, § 25, § 26, § 27, § 28, § 29, § 30, § 31, § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 37, § 38, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44, § 45, § 46, § 47, § 48, § 49, § 50, § 51, § 52, § 53, § 54, § 56, § 57, § 58, § 59, § 60, § 61, § 63, § 64, § 65, § 66, § 67, § 68, § 69, § 70, § 71, § 72, § 73, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 103, § 104, § 105, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114, § 115, § 116, § 117, § 118, § 119, § 120, § 121, § 122, § 123.2011-10-21 do dziś
516.06.2012 R. ZMIANA: § 80, § 86, § 87, § 93, § 122, § 123 STATUTU SPÓŁDZIELNI2012-07-13 do dziś
627.06.2015R, ZMIANA PAR.110 I PAR.1222015-11-05 do dziś
718.06.2016R. - ZMIANA PAR. 43, PAR. 86, PAR. 109, PAR. 1222016-07-18 do dziś
830.06.2018 R. - ZMIANA CAŁEGO STATUTU2018-10-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBOGDAN2018-12-21 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2018-12-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2018-12-21 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2018-12-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2018-12-21 do dziś
21. NazwiskoPAWLUCZUK2011-05-14 do dziś
2. ImionaJERZY2011-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-05-14 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI2011-05-14 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-14 do dziś
31. NazwiskoPRZASTEK2004-08-11 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW2004-08-11 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-08-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2004-08-11 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-08-11 do dziś
41. NazwiskoWACHOWIAK2004-06-09 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA AGNIESZKA2004-06-09 do dziś
3. Numer PESEL***********2004-06-09 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2004-06-09 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2004-06-09 do dziś
54. Funkcja w organie reprezentującymPREZES SPÓŁDZIELNI2002-06-11 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-06-11 do dziś
61. NazwiskoRYDZEWSKI2002-05-20 do dziś
2. ImionaLEOPOLD2002-05-20 do dziś
3. Numer PESEL***********2002-05-20 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2002-05-20 do dziś
71. NazwiskoPARAFIAŃCZYK2001-11-21 do dziś
2. ImionaJÓZEF EUGENIUSZ2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-21 do dziś
81. NazwiskoGAISKA2001-11-21 do dziś
2. ImionaMAREK2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-21 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?ZASTĘPCA PREZESA2001-11-21 do dziś
95. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUKIEŁKA2023-01-13 do dziś
2. ImionaMAREK2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPARYS2023-01-13 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUNIEWICZ2023-01-13 do dziś
2. ImionaDANIEL MIŁOSZ2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOROSZEWSKA2023-01-13 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaJACHACY2023-01-13 do dziś
2. ImionaJADWIGA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOLATOR2023-01-13 do dziś
2. ImionaMARTA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaJASTRZĘBSKI2023-01-13 do dziś
2. ImionaJÓZEF MAREK2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
81. Nazwisko\Nazwa lub firmaPĘDZICH2023-01-13 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
91. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALINOWSKA2023-01-13 do dziś
2. ImionaJUSTYNA2023-01-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-01-13 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-11-05 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-11-05 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-11-05 do dziś
368 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-11-05 do dziś
493 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2015-11-05 do dziś
535 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2015-11-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 11.07.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 05.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 UCHWAŁA NR 3 Z DNIA 28.06.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-09-12 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 10.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-28 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 08.07.20042004-08-05 do dziś
5okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2004 R.-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
6data złożenia 07.07.2006 okres 1.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
7data złożenia 02.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
8data złożenia 12.06.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
9data złożenia 03.07.2009 okres 01.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
10data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
11data złożenia 29.07.2011 okres 1.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
12data złożenia 02.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
13data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
14data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
15data złożenia 13.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
16data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
17data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
18data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
19data złożenia 24.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
20data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
21data złożenia 29.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
22data złożenia 21.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta11.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
301.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
401.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
501.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
8OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
9OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
10okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.20032004-08-30 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
12OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
13OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
14OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
15OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 1.01.2004-31.12.2004 R.2005-07-13 do dziś
41.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
701.01.2008 R.-31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
91.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-21 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
20OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-06-21 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R.2001-11-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2003-08-28 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004-31.12.20042005-07-13 do dziś
41.01.2005-31.12.20052006-07-26 do dziś
501.01.2006 -31.12.20062007-07-12 do dziś
601.01.2007 R.-31.12.2007 R.2008-06-23 do dziś
701.01.2008 R.31.12.2008 R.2009-08-05 do dziś
801.01.2009 R.-31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
91.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-09-19 do dziś
1001.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
1101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-19 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-15 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-05 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-18 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-25 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-24 do dziś
18OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
19OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-29 do dziś
20OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-21 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów