BUGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-06-18 godz. 10:30:00
Numer KRS: 0000063480
Numer REGON: 008054521
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu26Data dokonania wpisu2020-10-11
Sygnatura akt[RDF/256020/20/803]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-21 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 008054521 NIP 52100819932007-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBUGEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-21 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 170622001-11-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA2001-11-21 do dziś
2. Adresulica LUBELSKA nr domu 21 nr lokalu 63 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 03-802 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2001-11-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 01.12.1988 R. -NOTARIUSZ ELŻBIETA TOWAREK, PBN W RADOMIU NR REP. A 13822/88; ZMIANA PAR. 4, 5, 10, 11, 18, 26, 27; UCHYLONO PAR. 28 SPORZĄDZONO TEKST JEDNOLITY -31.10.2001 R. NOTARIUSZ MONIKA KĘDZIERSKA W WARSZAWIE NR REP. A 13449/20012001-11-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKA2001-11-21 do dziś
2. ImionaALINA2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość 21 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.400 ZŁ2001-11-21 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego50.400,00 PLN2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2001-11-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUKOWSKI2001-11-21 do dziś
2. ImionaWALDEMAR2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaPOGODZIŃSKI2001-11-21 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW CEZARY2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2001-11-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 data złożenia 23.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. -31.12.20012002-07-30 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.-31.12.2002 R. data złożenia 07.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.- 31.12.2002 R.2003-08-08 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 22.06.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01. DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01. DO 31.12.20032004-06-29 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 DO 31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 DO 31.12.20042005-06-30 do dziś
5data złożenia 27.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
6data złożenia 25.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
7data złożenia 24.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
8data złożenia 25.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
9data złożenia 29.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
10data złożenia 27.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
11data złożenia 15.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
12data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
13data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
14data złożenia 14.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
15data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
16data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
17data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
18data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
19data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
20data złożenia 11.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
501.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
701.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
8OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
9OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
10OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
11OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.-31.12.2002 R.2003-08-08 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-07-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.20062007-07-20 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-08 do dziś
501.01.2008 -31.12.20082009-08-10 do dziś
601.01.2009 -31.12.20092010-07-06 do dziś
701.01.2010 -31.12.20102011-07-25 do dziś
801.01.2012 - 31.12.20122013-09-11 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-20 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-11-06 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-16 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-22 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-17 do dziś
15OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
16OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów