SPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „DĄBRÓWKA”

Stan na dzień 2023-03-29 godz. 19:16:02
Numer KRS: 0000063350
Numer REGON: 810479955
Numer NIP: 8540021961
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-19
Ostatni wpis Nr wpisu38Data dokonania wpisu2023-01-18
Sygnatura akt[SZ.XIII NS-REJ.KRS/1020/23/724]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-11-19 do dziś
2. Numer REGON\NIP8104799552001-11-19 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA EKSPLOATACYJNA „DĄBRÓWKA”2019-04-18 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W SZCZECINIE, WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY nr w rejestrze 24362001-11-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat STARGARDZKI gmina STARA DĄBROWA miejscowość STARA DĄBROWA2001-11-19 do dziś
2. Adresnr domu 8 kod pocztowy 73-112 poczta STARA DĄBROWA 2001-11-19 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejSMDABROWKA@STARADABROWA.PL2012-10-11 do dziś
4. Adres strony internetowejSM.DABROWKA8@WP.PL2013-09-18 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu130.08.1993 R.2001-11-19 do dziś
201.07.2003, ZMIANA § 3, § 6 PPKT 1, § 11, § 17, § 22, § 27, § 29, § 342004-01-20 do dziś
328 CZERWCA 2013 R. - ZMIANA §17 UST.1 STATUTU SPÓŁDZIELNI2013-09-18 do dziś
4ZMIANA STATUTU Z DNIA 26 CZERWCA 2018 ROKU ZMIENIONO: §1, §4, §6, §7, §8, §9 UST. 3, §10 UST. 4, UST. 5, UST 8, §12 UST. 2, §13 UST. 1, §14, §20 UST. 1, UST. 2, §22, §23, §28, §34 UST. 1, §35 UST. 2, §42 UST. 2 PKT 1, §55 ZMIANA §1 STATUTU - 26 MARCA 2019 R.2019-04-18 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-11-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2019-09-03 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIE WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU).2001-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoKLEIN2010-08-16 do dziś
2. ImionaMIECZYSŁAWA2010-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-16 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-08-16 do dziś
21. NazwiskoRĘKORAJSKA2010-08-16 do dziś
2. ImionaBARBARA2010-08-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2010-08-16 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-08-16 do dziś
31. NazwiskoBILSKI2001-11-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PREZES ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
45. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
51. NazwiskoROHDE2001-11-19 do dziś
2. ImionaJERZY2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?CZŁONEK ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
61. NazwiskoZARZYCKI2001-11-19 do dziś
2. ImionaRYSZARD2001-11-19 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-11-19 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU2001-11-19 do dziś
6. Data do jakiej została zawieszonaNIE2001-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-11-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARIAŃSKI2020-10-28 do dziś
2. ImionaREMIGIUSZ PIOTR2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaLEŚNIEWSKI2020-10-28 do dziś
2. ImionaSEBASTIAN WIESŁAW2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIL2020-10-28 do dziś
2. ImionaJUSTYNA NINA2020-10-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-10-28 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2019-04-18 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy135 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2019-04-18 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2019-04-18 do dziś
381 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2019-04-18 do dziś
437 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2019-04-18 do dziś
581 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2019-04-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 23.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.20012002-11-12 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 06.08.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-20 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 26.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-10-13 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 25.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
5data złożenia 14.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
6data złożenia 23.07.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-18 do dziś
7data złożenia 22.07.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-19 do dziś
8data złożenia 29.09.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-25 do dziś
9data złożenia 09.08.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-16 do dziś
10data złożenia 19.07.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-15 do dziś
11data złożenia 20.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-11 do dziś
12data złożenia 29.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-18 do dziś
13data złożenia 18.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-27 do dziś
14data złożenia 23.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
15data złożenia 09.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
16data złożenia 20.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
17data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
18data złożenia 09.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
19data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
20data złożenia 16.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
21data złożenia 18.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
21 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-18 do dziś
31 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-19 do dziś
41 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-25 do dziś
51 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-16 do dziś
61 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-15 do dziś
71 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-11 do dziś
81 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-18 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-27 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
13OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
14OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-09 do dziś
15OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-10-18 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2004-01-20 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R.2004-10-13 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R.2005-09-13 do dziś
401.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-11-16 do dziś
51 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 20062007-09-18 do dziś
61 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 20072008-09-19 do dziś
71 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 20082009-11-25 do dziś
81 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 20092010-08-16 do dziś
91 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 20102011-09-15 do dziś
101 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 20112012-10-11 do dziś
111 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 20122013-09-18 do dziś
12OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-27 do dziś
13OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-23 do dziś
14OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-04-13 do dziś
15OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-03 do dziś
16OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-12 do dziś
17OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
18OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-16 do dziś
19OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-18 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów