FIRMA HANDLOWA „FRUKTUS” R. DZIUBA,M.DZIUBA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000063340
Numer REGON: 750130851
Numer NIP: 8361559626
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-21
Ostatni wpis Nr wpisu34Data dokonania wpisu2023-06-30
Sygnatura akt[RDF/514962/23/902]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „FRUKTUS” R. DZIUBA, M.DZIUBA SPÓŁKA JAWNA2007-08-17 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat SKIERNIEWICKI gmina SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE2001-11-21 do dziś
2. Adresulica JANA III SOBIESKIEGO nr domu 16 kod pocztowy 96-100 poczta SKIERNIEWICE 2002-11-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ Z 30.07.1998 R. 2. ANEKS Z 05.09.2001 R.2001-11-21 do dziś
227.04.2007 R. - UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW ZMIENIONO TREŚĆ § 1 UMOWY SPÓŁKI, 27.04.2007 R. ANEKSEM DO UMOWY SPÓŁKI ZMIENIONO TREŚĆ § 6 I § 14, DODANO § 5 B DO UMOWY SPÓŁKI.2007-08-17 do dziś
3ANEKSEM Z DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2007 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6.2007-11-28 do dziś
4ANEKSEM Z DNIA 15.12.2009 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 3 UMOWY SPÓŁKI.2010-02-25 do dziś
5ANEKSEM Z DNIA 01.06.2012 R. ZMIENIONO § 3 UMOWY;2012-08-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2001-11-21 do dziś
2. ImionaROBERT2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-21 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2001-11-21 do dziś
2. ImionaMONIKA2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-21 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-21 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ WSPÓLNICY: ROBERT DZIUBA, MONIKA DZIUBA. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2007-11-28 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2001-11-21 do dziś
2. ImionaROBERT2001-11-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-21 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaDZIUBA2007-11-28 do dziś
2. ImionaMONIKA2007-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2007-11-28 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 37 Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW2010-02-25 do dziś
247 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW2010-02-25 do dziś
347 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH2010-02-25 do dziś
446 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2010-02-25 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2012-08-14 do dziś
646 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW2020-12-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH2020-12-04 do dziś
246 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI2020-12-04 do dziś
346 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2020-12-04 do dziś
447 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-12-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. data złożenia 20.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R.-31.12.2002 R.2005-07-27 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 06.10.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.20032005-10-13 do dziś
3data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
4data złożenia 14.08.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
5data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-20 do dziś
6data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
7data złożenia 09.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
8data złożenia 13.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
9data złożenia 04.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
10data złożenia 10.05.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
11data złożenia 06.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
12data złożenia 28.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
13data złożenia 27.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-09 do dziś
14data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
15data złożenia 30.05.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
16data złożenia 30.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
17data złożenia 16.05.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-05-16 do dziś
18data złożenia 27.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-27 do dziś
19data złożenia 31.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
20data złożenia 30.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2005 R. -31.12.2005 R.2006-08-02 do dziś
201.01.2006 R.-31.12.2006 R.2007-09-24 do dziś
301.01.2007 R-31.12.2007 R2008-08-20 do dziś
401.01.2008 -31.12.20082009-10-07 do dziś
501.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-15 do dziś
601.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
701.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-14 do dziś
801.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-05-28 do dziś
9OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-05-15 do dziś
10OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-05-25 do dziś
11OD 01.01.2015 DO 01.01.20152016-06-09 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-16 do dziś
13okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.20042005-09-30 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-05-30 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-30 do dziś
16OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-01 do dziś
17OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-08-31 do dziś
18OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów