SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”

Stan na dzień 2023-03-18 godz. 21:36:08
Numer KRS: 0000062852
Numer REGON: 001002981
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-12-15
Ostatni wpis Nr wpisu48Data dokonania wpisu2022-06-29
Sygnatura akt[RDF/396285/22/538]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2001-12-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 001002981 NIP 89600035042015-10-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”2001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA -FABRYCZNEJ VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze NS REJ S 5272001-12-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2001-12-15 do dziś
2. Adresulica KOMUNY PARYSKIEJ nr. domu 15 kod pocztowy 50-451 poczta WROCŁAW 2001-12-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1STATUT UCHWALONY NA ZEBRANIU ZAŁOŻYCIELSKIM W DNIU 1 PAŹDZIERNIKA 1982 R.2001-12-15 do dziś
223.06.2004 R., ZMIENIONO PAR. OD 1 DO 90 ORAZ DODANO PAR. OD 91 DO 150 STATUTU UCHWALAJĄC TEKST JEDNOLITY STATUTU.2004-07-15 do dziś
321.06.2006 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2007-04-19 do dziś
426.11.2007 R., UCHWALONO NOWY TEKST STATUTU.2008-08-05 do dziś
527.06.2009 R., ZMIENIONO § 2, § 15, § 15 (1), § 16 PKT 4 PPKT 5 I 6, § 16 PKT 9, § 19 UST. 2, § 70 UST. 1, § 74 UST. 2, § 88 UST. 3, § 94 UST. 2, § 102 UST. 3, § 105 UST. 1, § 109, § 110 UST. 2, § 111, § 112 UST. 4, § 115, § 116 UST. 1 I § 127, DODANO W § 105 UST. 4 I § 114 (1) ORAZ SKREŚLONO § 56, § 59, § 76, W § 101 PKT 14 I W § 128 UST. 5 DO 7 STATUTU.2010-01-28 do dziś
626.06.2010 R. -DODANO § 35 (1) STATUTU2010-09-29 do dziś
711.06.2011 W § 110 UST. 2 DODANO PKT 6 I W § 114 (1) UST. 3 DODANO PKT 22011-07-28 do dziś
813.06.2015 R. UJEDNOLICONO NUMERACJĘ, ZMIENIONO § 9 UST. 1 I 3, § 10 UST. 1, § 14 UST. 4, § 15, § 16 UST. 4, 11 I DODANO UST. 11(1), ZMIENIONO § 24 UST. 1, § 34 UST. 1 I 2, § 35(1) UST. 1, 10 I 11, § 45 UST. 2 I 3, § 53 UST. 2, DODANO § 60(1), ZMIENIONO § 61, § 67 UST. 2 I 4, § 69 UST. 3, § 85 UST. 1 I 2, § 86, § 98 UST. 1 ORAZ § 110 UST. 7.2015-10-06 do dziś
909.06.2018 R. - UCHWALONO NOWĄ TREŚĆ STATUTU.2018-12-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaNIEOZNACZONY2001-12-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD SPÓŁDZIELNI2001-12-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ PRZEZ SWOJE PODPISY POD PIECZĄTKĄ SPÓŁDZIELNI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU)2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoBARSKI2009-04-17 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2009-04-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2009-04-17 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-04-17 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-04-17 do dziś
22. ImionaWIESŁAW MAREK2001-12-18 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU2001-12-18 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-18 do dziś
34. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2001-12-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-15 do dziś
41. NazwiskoGUZEWICZ2001-12-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2001-12-15 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-12-15 do dziś
Rubryka 2 - Organy nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2001-12-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBINIEK2017-09-06 do dziś
2. ImionaANNA CZESŁAWA2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCZERWIŃSKI2017-09-06 do dziś
2. ImionaMIROSŁAW ANDRZEJ2017-09-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-09-06 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRYNICKA2014-07-09 do dziś
2. ImionaKATARZYNA RENATA2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
41. Nazwisko\Nazwa lub firmaMATECKI2014-07-09 do dziś
2. ImionaANDRZEJ JAN2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
51. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJCHRZAK2014-07-09 do dziś
2. ImionaELŻBIETA KRYSTYNA2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
61. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHOROSTKOWSKI2014-07-09 do dziś
2. ImionaJAN2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
71. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻUROWSKI2014-07-09 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW2014-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedstawiciele
11. NazwiskoTOPP2012-08-17 do dziś
2. ImionaMAGDALENA EWA2012-08-17 do dziś
3. Numer PESEL***********2012-08-17 do dziś
4. Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WRAZ Z DOWOLNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W PEŁNYM ZAKRESIE.2012-08-17 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2010-09-29 do dziś
268 32 ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2010-09-29 do dziś
368 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2018-12-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 27.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-21 do dziś
2okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 03.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 R. data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 - 31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R. data złożenia 24.06.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
5data złożenia 30.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
6data złożenia 06.06.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
7data złożenia 26.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
8data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-06 do dziś
9data złożenia 28.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
10data złożenia 29.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
11data złożenia 14.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
12data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
13data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
14data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15data złożenia 15.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
16data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
17data złożenia 18.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18data złożenia 19.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
20data złożenia 07.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
21data złożenia 29.06.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
201.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
301.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
401.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-21 do dziś
201.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
301.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
401.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
501.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-06 do dziś
601.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
701.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
801.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
901.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
10OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
11OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
12OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
13OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
14OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
15OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
16OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
17OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
18OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R.2002-08-21 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R. -31.12.2002 R.2003-07-14 do dziś
3okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 R.2004-07-22 do dziś
4okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 R.2005-06-30 do dziś
501.01.2005 -31.12.20052006-08-07 do dziś
601.01.2006 -31.12.2006 R.2007-07-31 do dziś
701.01.2007 -31.12.20072008-08-06 do dziś
801.01.2008 R. -31.12.2008 R.2009-11-06 do dziś
901.01.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-29 do dziś
1001.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-28 do dziś
1101.01.2011 -31.12.2011 R.2012-06-25 do dziś
1201.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-07-01 do dziś
13OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-09 do dziś
14OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
15OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-22 do dziś
16OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-06 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-18 do dziś
18OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-19 do dziś
19OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-07 do dziś
20OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-07 do dziś
21OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-06-29 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów