„BUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-20 godz. 09:55:55
Numer KRS: 0000062771
Numer REGON: 631575597
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-23
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-06-30
Sygnatura akt[RDF/307129/21/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2001-11-23 do dziś
2. Numer REGON\NIP6315755972001-11-23 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BUDEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2001-11-23 do dziś
4. Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU, WYDZIAŁ XIV GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 32672001-11-23 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina MIELESZYN miejscowość ŁOPIENNO2001-11-23 do dziś
2. Adresnr domu 98 miejscowość ŁOPIENNO kod pocztowy 62-213 poczta ŁOPIENNO kraj POLSKA 2001-11-23 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.12.1988 R., P.O. NOTARIUSZ VIOLETTA DOLATA PBN WRZEŚNIA, REP. A NR 4418/1988 2. 22.08.2001 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA GRUCHALSKA KANCELARIA NOTARIALNA GNIEZNO, REP. A NR 9914/2001 ZMIENIONO PAR.: 6, 10, 11, 16; W PAR. 8 DODANO UST. 2, 3, 4; SKREŚLONO PAR. 17 UMOWY SPÓŁKI.2001-11-23 do dziś
205.12.2001 R., NR REP. A: 17186/2001, NOTARIUSZ ANNA SYPNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, ZMIANA PAR. 8.2002-04-16 do dziś
310.07.2003 R., REP. A NR 6631/2003, NOTARIUSZ ANNA SYPNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE, UL. FRANCISZKAŃSKA 8; ZMIENIONO: § 62003-08-22 do dziś
402.02.2004 R. NR REP. A 1371/2004 NOTARIUSZ ANNA SYPNIEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GNIEŹNIE UL. FRANCISZKAŃSKA 8, 62-200 GNIEZNO ZMIANA § 82004-02-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-23 do dziś
3. Wspólnik może mieć:TAK2001-11-23 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARBIŃSKI2001-11-23 do dziś
2. ImionaJERZY2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziałyilość ILOŚĆ: 15 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 15 ZŁOTYCH2001-11-23 do dziś
ilość 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 125.000 ZŁ2004-02-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2001-11-23 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy
1. Wysokość kapitału zakładowego25000,002002-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2001-11-23 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotu1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES I WICEPREZES ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.2001-11-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARBIŃSKI2001-11-23 do dziś
2. ImionaJERZY2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2001-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-23 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKARBIŃSKA2001-11-23 do dziś
2. ImionaZOFIA2001-11-23 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-23 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2001-11-23 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2001-11-23 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy126 61 A PRODUKCJA WYROBÓW BETONOWYCH BUDOWLANYCH2001-11-23 do dziś
251 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2001-11-23 do dziś
351 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2001-11-23 do dziś
451 54 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2001-11-23 do dziś
570 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI2001-11-23 do dziś
651 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH2001-11-23 do dziś
726 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2001-11-23 do dziś
826 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW GIPSOWYCH DLA BUDOWNICTWA2001-11-23 do dziś
945 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE2001-11-23 do dziś
1045 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2001-11-23 do dziś
1145 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2001-11-23 do dziś
1250 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH2001-11-23 do dziś
1351 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2001-11-23 do dziś
1451 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW2001-11-23 do dziś
1551 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT2003-08-22 do dziś
1652 48 F SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW2003-08-22 do dziś
1751 55 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2003-08-22 do dziś
1851 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA2003-08-22 do dziś
1951 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2003-08-22 do dziś
2052 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2003-08-22 do dziś
2152 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2003-08-22 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 20032004-11-16 do dziś
2okres za jaki złożono dokument ROK 2004 data złożenia 25.08.2005 3. okres za jaki złożono dokument ROK 2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie ROK 20042005-09-13 do dziś
3okres za jaki złożono dokument 2002 R. data złożenia 14.11.2005 1. okres za jaki złożono dokument 2001 R. data złożenia 14.11.2005 3. okres za jaki złożono dokument 2002 R.2005-12-23 do dziś
4data złożenia 20.07.2006 okres 2005 R.2006-08-08 do dziś
5data złożenia 01.08.2007 okres 2006 ROK2007-09-06 do dziś
6data złożenia 27.10.2008 okres 20072008-10-30 do dziś
7data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-07-10 do dziś
8data złożenia 19.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-10 do dziś
9data złożenia 30.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-06 do dziś
10data złożenia 31.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-18 do dziś
11data złożenia 09.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-09 do dziś
12data złożenia 03.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-03 do dziś
13data złożenia 03.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-03 do dziś
14data złożenia 30.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1okres za jaki złożono dokument 2001 R.2005-12-23 do dziś
22005 R.2006-08-08 do dziś
32006 ROK2007-09-06 do dziś
420072008-10-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1okres za jaki złożono sprawozdanie 2002 R.2005-12-23 do dziś
2okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 R.2005-12-23 do dziś
32005 R.2006-08-08 do dziś
42006 ROK2007-09-06 do dziś
520072008-10-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów