FIRMA HANDLOWA „PRECJOZA” MIROSŁAWA ŚNIEGOCKA,SZYMON ŚNIEGOCKI SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00
Numer KRS: 0000062737
Numer REGON: 010410285
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2001-11-15
Ostatni wpis Nr wpisu11Data dokonania wpisu2019-03-12
Sygnatura akt[RDF/986508/19/853]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2001-11-15 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 010410285 NIP 52400099022011-04-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaFIRMA HANDLOWA „PRECJOZA” MIROSŁAWA ŚNIEGOCKA, SZYMON ŚNIEGOCKI SPÓŁKA JAWNA2001-11-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2004-01-15 do dziś
2. Adresulica ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA nr domu 155 nr lokalu 34 kod pocztowy 01-424 poczta WARSZAWA 2004-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umowa lub statut
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki116.12.1993 R.UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 28.08.2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ2001-11-15 do dziś
211.04.2011 ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI2011-04-14 do dziś
3ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W DNIU 30.08.2012 R. OBEJMUJĄCA ZMIANĘ W § 6 I W § 7.2013-05-08 do dziś
401-10-2015, §5, §62015-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY2001-11-15 do dziś
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2001-11-15 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleNA PODSTAWIE ART.26 § 4 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU-KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH2001-11-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane podmiotów, z których powstała spółka
11. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „PRECJOZA” ŚNIEGOCKA MIROSŁAWA2001-11-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-15 do dziś
3. Numer w rejestrze15846/C2001-11-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC GMINY WARSZAWA CENTRUM2001-11-15 do dziś
21. Nazwa lub firmaFIRMA HANDLOWA „PRECJOZA” ŚNIEGOCKI SZYMON2001-11-15 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2001-11-15 do dziś
3. Numer w rejestrze15847/C2001-11-15 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrURZĄD DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC GMINY WARSZAWA CENTRUM2001-11-15 do dziś
Rubryka 7 - Wspólnicy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEGOCKA2001-11-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA ELŻBIETA2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2001-11-15 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2001-11-15 do dziś
2
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2001-11-15 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEGOCKA2013-05-08 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2013-05-08 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2013-05-08 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2001-11-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE.2013-05-08 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEGOCKA2013-05-08 do dziś
2. ImionaBARBARA MARIA2013-05-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-05-08 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚNIEGOCKA2001-11-15 do dziś
2. ImionaMIROSŁAWA ELŻBIETA2001-11-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2001-11-15 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2011-04-14 do dziś
247 89 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2011-04-14 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2011-04-14 do dziś
447 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2011-04-14 do dziś
573 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2011-04-14 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2011-04-14 do dziś
782 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2011-04-14 do dziś
846 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII2011-04-14 do dziś
946 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2001 DO 31.12.20012016-05-24 do dziś
2data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2002 DO 31.12.20022016-05-24 do dziś
3data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2003 DO 31.12.20032016-05-24 do dziś
4data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2004 DO 31.12.20042016-05-24 do dziś
5data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2005 DO 31.12.20052016-05-24 do dziś
6data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2006 DO 31.12.20062016-05-24 do dziś
7data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2007 DO 31.12.20072016-05-24 do dziś
8data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2008 DO 31.12.20082016-05-24 do dziś
9data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2009 DO 31.12.20092016-05-24 do dziś
10data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-05-24 do dziś
11data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-05-24 do dziś
12data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-05-24 do dziś
13data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-05-24 do dziś
14data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-05-24 do dziś
15data złożenia 18.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
16data złożenia 22.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
17data złożenia 20.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-05-24 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-18 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-17 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-12-17 do dziś
5OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-12-17 do dziś
6OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-12-17 do dziś
7OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-12-17 do dziś
8OD 01.01.2009 DO 31.12.20092015-12-17 do dziś
9OD 01.01.2008 DO 31.12.20082015-12-17 do dziś
10OD 01.01.2007 DO 31.12.20072015-12-17 do dziś
11OD 01.01.2006 DO 31.12.20062015-12-17 do dziś
12OD 01.01.2005 DO 31.12.20052015-12-17 do dziś
13OD 01.01.2004 DO 31.12.20042015-12-17 do dziś
14OD 01.01.2003 DO 31.12.20032015-12-17 do dziś
15OD 01.01.2002 DO 31.12.20022015-12-17 do dziś
16OD 01.01.2001 DO 31.12.20012015-12-17 do dziś
17OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-20 do dziś
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-12 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów